Metalektro (onderhandelingsresultaat)

d.d. 22-09-2022
01-12-2022 tot 01-06-2024 (18 mnd.)
12-mnds=6% (9% in 18 maanden): 5,5% per 1-12-22 + 3,5% per 1-1-24+ eenmalige uitkering van €1080
Eenmalige uitkering €60 per maand via pensioenbijdrage (voltijd), €1080,- totaal. Uitvoering strategische agenda Metalektro 2022-2027. Proeftuin flexibele werktijden en roosters.
Bedrijf, Medewerker, Maatschappij

Metalektro HP (onderhandelingsresultaat)

d.d. 22-09-2022
01-12-2022 tot 01-06-2024 (18 mnd.)
12-mnds=6% (9% in 18 maanden): 5,5% per 1-12-22 + 3,5% per 1-1-24+ eenmalige uitkering van €1080
Eenmalige uitkering €60 per maand via pensioenbijdrage (voltijd), €1080,- totaal. Uitvoering strategische agenda Metalektro 2022-2027. Proeftuin flexibele werktijden en roosters.
Bedrijf, Medewerker, Maatschappij

NAM (onderhandelingsresultaat)

d.d. 22-09-2022
01-01-2021 tot 01-01-2025 (48 mnd.)
Anders+ eenmalige uitkering van
De cao wordt opengebroken en verlengd met een jaar.
Medewerker, Maatschappij

Apothekers in Dienstverband (onderhandelingsresultaat)

d.d. 22-09-2022
01-07-2022 tot 01-03-2023 (8 mnd.)
12-mnds=3% (2% in 8 maanden): 2% per 1-10-22+ eenmalige uitkering van €500
Medewerker

NS (onderhandelingsresultaat)

d.d. 11-09-2022
01-07-2022 tot 01-01-2024 (18 mnd.)
12-mnds=5,63% (8,45% in 18 maanden): 5% per 1-7-22 + 3,45% per 1-1-23+ eenmalige uitkering van €2000
Als de gerealiseerde inflatie in 2022 resp. 2023 hoger uitvalt dan deze in augustus 2022 verwachte inflatie, dan keert NS aanvullend per kalenderjaar per 0,1% punt hogere gerealiseerde inflatie over 2022 en 2023 €50 bruto uit.
Medewerker, Maatschappij

DS Smith Packaging Barneveld (Akkoord)

d.d. 09-09-2022
01-07-2022 tot 01-10-2023 (15 mnd.)
12-mnds=3,85% (4,81% in 15 maanden): 1,61% per 1-7-22 + 3,2% per 1-7-22
Loonsverhoging 1-7-22 AWVN raming bij €50. Levensfaseverlof. Aanvullend geboorteverlof. Reiskostenvergoeding. Thuiswerkvergoeding.
Medewerker

Shell (onderhandelingsresultaat)

d.d. 06-09-2022
01-03-2022 tot 01-03-2025 (36 mnd.)
anders: 5% per 1-3-22 + 4% per 1-3-23
Loonsverhoging: per 1 maart 2022 een verhoging van 5%, op 1 maart 2023 tenminste 4% en als de index chemische industrie 2022 hoger is dan 4% dan wordt dit hogere percentage gehanteerd en tenslotte op 1 maart 2024 is er een contractloonstijging over 2023 in de sector Chemie zoals opgenomen in het Eindevaluatie rapport van AWVN over 2023.
Medewerker

DUCOR Petrochemicals (Geaccepteerd eindbod)

d.d. 02-09-2022
01-06-2022 tot 01-09-2023 (15 mnd.)
12-mnds=4,2% (5,25% in 15 maanden): 4% per 1-6-22 + 1,25% per 1-6-23
Medewerker, Maatschappij

Promens Deventer (Geaccepteerd eindbod)

d.d. 29-08-2022
01-06-2022 tot 01-06-2023 (12 mnd.)
12-mnds=3,5%: 3,5% per 1-6-22

Codi (onderhandelingsresultaat)

d.d. 23-08-2022
01-09-2022 tot 01-09-2024 (24 mnd.)
12-mnds=3,96% (7,92% in 24 maanden): 3,5% per 1-12-22 + 3,17% per 1-4-23 + 1,25% per 1-4-24
Bedrijf
AWVN icon