Sweco (onderhandelingsresultaat)

d.d. 12-01-2022
01-01-2022 tot 01-01-2023 (12 mnd.)
12-mnds=2,7%: 2,7% per 1-3-22+ eenmalige uitkering van €250
Per 1 maart 2022 wordt een budget ter grootte van 1,75% van de loonsom aangewend voor individuele loonsverhogingen (inclusief promoties).
Medewerker