Matrans Marine Services (onderhandelingsresultaat)

d.d. 13-04-2021
01-01-2021 tot 01-01-2025 (48 mnd.)
APC
Initiële loonsverhoging inclusief APC per 1 januari 2021 van 1,5%. Per 1 januari 2022 1,5% initieel; 1,5% initieel per 1 januari 2023 en 1,5% initieel per 1 januari 2024.
Medewerker, Maatschappij, Pensioenakkoord

Waterschappen (Onderhandelaarsakkoord)

d.d. 09-04-2021
01-01-2021 tot 01-01-2022 (12 mnd.)
12-mnds=2,05%: 1,55% per 1-1-21 + 0,5% per 1-7-21
Per 1 januari 2021 stijgen de salarissen en schaalbedragen met 50 euro en het IKB-percentage met 0,5 procent. Per 1 juli 2021 stijgt het IKB-percentage nogmaals met 0,5 procent. Gemiddeld komt dit neer op 2,05 procent loonsverhoging.
Medewerker

Parketvloerenondernemingen (onderhandelingsresultaat)

d.d. 08-04-2021
01-01-2021 tot 01-01-2022 (12 mnd.)
12-mnds=3%: 3% per 1-5-21
Behalve de eerste rij van de salarisschalen, krijgt iedereen er vanaf trede 2 € 70,- bruto per maand bij. De salarissen in trede 1 stijgen bruto met € 25,-. Gemiddeld stijgt het loon met om en nabij de 3%, waarbij de laagst betaalden iets meer stijgen en hoogst betaalden iets minder.

Randstad (Principeakkoord)

d.d. 08-04-2021
01-01-2021 tot 01-01-2023 (24 mnd.)
12-mnds=2% (4% in 24 maanden): 2% per 1-7-21 + 2% per 1-7-22
Afspraken over persoonlijke groei & ontwikkeling en Wellbeing
Medewerker

Waterbedrijven (onderhandelingsresultaat)

d.d. 01-04-2021
01-01-2021 tot 01-01-2023 (24 mnd.)
12-mnds=1,69% (3,38% in 24 maanden): 1,875% per 1-1-21 + 1,5% per 1-1-22
Per 1 januari 2021 verhoging van de salarisschalen met €75 (AWVN-schatting: 2,25%). Aanvulling salaris bij geboorteverlof tot 100% en studieafspraken over duurzame inzetbaarheid.
Medewerker

Dagrecreatie (cao-tekst)

d.d. 01-04-2021
01-01-2021 tot 01-01-2022 (12 mnd.)
12-mnds=0%: Geen structurele loonafspraken.
Gedurende de looptijd van de verlengde cao van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 vindt er geen collectieve salarisaanpassing plaats.

RET (Principeakkoord)

d.d. 30-03-2021
01-08-2020 tot 01-01-2022 (17 mnd.)
12-mnds=0% (0% in 17 maanden): Geen structurele loonafspraken.
Geen versoberingen van de arbeidsvoorwaarden. RET-personeel krijgt geen loonsverhoging, maar wel een eenmalige uitkering. De cao kent verder weinig wijzigingen ten opzichte van de huidige. Taskforce productiviteitsverbeteringen en aanpassingen in het kader van de transitie op de arbeidsmarkt. RET keert in juni eenmalig €400 uit, waarvan €200 netto en €200 bruto. Ultimatum.
Bedrijf

Ardagh Glass (onderhandelingsresultaat)

d.d. 30-03-2021
01-12-2020 tot 01-04-2022 (16 mnd.)
12-mnds=2,63% (3,5% in 16 maanden): 1,5% per 1-1-21 + 0,5% per 1-7-21 + 1,5% per 1-1-22
Duurzame inzetbaarheid, uitwerking pensioenakkoord

CNV (cao-tekst)

d.d. 30-03-2021
01-01-2021 tot 01-01-2023 (24 mnd.)
12-mnds=2% (4% in 24 maanden): 2,25% per 1-1-21 + 1,75% per 1-1-22
Medewerker

Verf- en Drukinktindustrie (onderhandelingsresultaat)

d.d. 29-03-2021
01-12-2020 tot 01-04-2022 (16 mnd.)
12-mnds=1,5% (2% in 16 maanden): 2% per 1-1-21
Participatiewet banen en werkervaringsplaatsen
Maatschappij
AWVN icon