Bos en Natuur (onderhandelingsresultaat)

d.d. 19-07-2021
01-07-2021 tot 01-07-2023 (24 mnd.)
12-mnds=2,13% (4,25% in 24 maanden): 2% per 1-1-22 + 2,25% per 1-1-23
Onderzoek naar duurzame inzetbaarheid. Max 10 dagen rouwverlof.
Medewerker

Metalektro (Principeakkoord)

d.d. 14-07-2021
01-12-2020 tot 01-12-2022 (24 mnd.)
12-mnds=2,65% (5,3% in 24 maanden): 2,3% per 1-7-21 + 3% per 1-2-22
Tijdelijke afwijkingsclausule (loonstijging 2,3% kan onder voorwaarden maximaal 6 maanden later uitgekeerd worden in ruil voor extra verlof). Gezamenlijke strategische agenda te ontwikkelen voor industriepolitiek, arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen. Proces: langdurige stakingsperiode.
Medewerker, Maatschappij, Coronacrisis, Pensioenakkoord

Tuinzaadbedrijven (Definitieve cao resultaat)

d.d. 13-07-2021
01-01-2021 tot 01-01-2023 (24 mnd.)
12-mnds=2,5% (5% in 24 maanden): 2,5% per 1-7-21 + 2,5% per 1-5-22
Per 1-1-22 één extra vitaliteitsdag + leeftijdsvakantiedagen worden omgezet in vitaliteitsdagen.
Medewerker

Provincies (Onderhandelaarsakkoord)

d.d. 10-07-2021
01-01-2021 tot 01-01-2022 (12 mnd.)
12-mnds=1,9%: 0,7% per 1-1-21 + 1,2% per 1-7-21
Sectoranalyse duurzame inzetbaarheid uitvoeren. Vanwege flexibiliteit tijdens coronacrisis eenmalig €750. Loonstijging 1-1-21 AWVN schatting bij €50 per maand.
Medewerker

VGZ (onderhandelingsresultaat)

d.d. 09-07-2021
01-06-2021 tot 01-01-2023 (19 mnd.)
12-mnds=2,24% (3,55% in 19 maanden): 1,25% per 1-9-21 + 2,3% per 1-3-22
Hybride werken, gezond werken, ontwikkeling, diversiteit/inclusie, vereenvoudiging loongebouw en verdere invulling werkcode.
Medewerker, Maatschappij, Pensioenakkoord

Trobas (onderhandelingsresultaat)

d.d. 08-07-2021
01-06-2021 tot 01-06-2022 (12 mnd.)
12-mnds=2,75%: 2,75% per 1-6-21
Er zal één eerste operator boventallig worden opgeleid en voor 31 december 2021 als zodanig worden benoemd.
Medewerker

Zuivelindustrie (onderhandelingsresultaat)

d.d. 08-07-2021
01-01-2021 tot 01-01-2023 (24 mnd.)
12-mnds=2,75% (5,5% in 24 maanden): 2,5% per 1-7-21 + 2,5% per 1-1-22 +SEJU van 0,5%
Onderhandelingsresultaat cao I, cao HP en de pensioen-cao. Tevens is er per 1 januari 2022 0,5% extra beschikbaar waar cao-partijen over de invulling nog nadere afspraken maken.
Bedrijf, Medewerker

ING Bank (onderhandelingsresultaat)

d.d. 08-07-2021
01-01-2021 tot 01-01-2023 (24 mnd.)
Anders
Verbinding staat centraal. Loonsverhoging afhankelijk van positie WN in schaal en andere factoren.
Medewerker, Maatschappij, Pensioenakkoord

Trioworld Apeldoorn (Onderhandelingsresultaat na verworpen eindbod)

d.d. 08-07-2021
01-04-2021 tot 01-04-2022 (12 mnd.)
12-mnds=2,5%: 2,5% per 1-4-21
Duurzame Inzetbaarheid
Medewerker, Pensioenakkoord

Wageningen Research (onderhandelingsresultaat)

d.d. 05-07-2021
01-04-2021 tot 01-04-2022 (12 mnd.)
12-mnds=2,64%: 1,64% per 1-10-21 +SEJU van 1%
Sterke nadruk op hybride werken en vitaliteit, waaronder aandacht voor werkdruk en scheiding werk/privé.
Medewerker
AWVN icon