Recente akkoorden

Cao-kijker is dé informatiebron over recente cao-ontwikkelingen.
Bijgewerkt op 16-08-2018 21:21: Macro-economische cijfers

Nokia (cao-tekst)

d.d. 03-08-2018
01-01-2018 tot 01-01-2020 (24 mnd.)
anders
Voor TTC-verhogingen bedraagt het budget een percentage van de loonsom; dit percentage is (tenminste) het structurele percentage waarmee de salarissen in de cao ICK collectief wordt verhoogd. Van dit budget zal 1% worden gebruikt voor collectieve verhogingen. Het eventuele meerdere TTC-budget zal als pay-for-performance worden aangewend voor individuele TTC-verhogingen.
Duurzame inzetbaarheid

Gezondheidscentra (onderhandelingsresultaat)

d.d. 02-08-2018
01-01-2018 tot 01-04-2019 (15 mnd.)
12-mnds=1,4% (1,75% in 15 maanden): 1,75% per 1-7-18
Beleidsarme cao.
Arbeidsverhoudingen

Dnata (onderhandelingsresultaat)

d.d. 01-08-2018
01-06-2017 tot 01-01-2020 (31 mnd.)
12-mnds=2,13% (5,5% in 31 maanden): 2% per 1-7-18 + 0,5% per 1-10-18 + 1,5% per 1-1-19 + 1,5% per 1-6-19
Cao-partijen onderschrijven het belang van een sector-cao voor de vrachtafhandeling in Nederland. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om de sector-cao, op korte termijn, te realiseren.
Flexibiliteit werknemer

Inclusief Groep (cao-tekst)

d.d. 31-07-2018
01-01-2018 tot 01-01-2020 (24 mnd.)
12-mnds=2,25% (4,5% in 24 maanden): 1,5% per 1-1-18 + 1,5% per 1-7-18 + 1,5% per 1-1-19
Duurzame inzetbaarheid

Patheon Biologics (cao-tekst)

d.d. 28-07-2018
01-07-2017 tot 01-01-2019 (18 mnd.)
12-mnds=1,5% (2,25% in 18 maanden): 1,25% per 1-1-18 + 1% per 1-7-18
Per 1 oktober stijgt salarisschaal met 1,25% onder de voorwaarde van een succesvolle FDA-PAI Audit. Onder ‘succesvol’ wordt verstaan: ≤ 3 major observations en 0 critical observations.

Solidus Solutions Zutphen (onderhandelingsresultaat)

d.d. 26-07-2018
01-03-2018 tot 01-03-2020 (24 mnd.)
12-mnds=2,75% (5,5% in 24 maanden): 2,75% per 1-3-18 + 2,75% per 1-3-19
Het project DI ‘met plezier en fit aan het werken zijn en blijven’ is gestart.
Duurzame inzetbaarheid, Flexibiliteit werknemer

Koppert (Principeakkoord)

d.d. 24-07-2018
01-07-2018 tot 01-11-2020 (28 mnd.)
12-mnds=1,71% (4% in 28 maanden): 2% per 1-11-18 + 2% per 1-11-19
Verhoging minimum en maximum van de salarisschalen met 5% per 1 november 2018.
Duurzame inzetbaarheid

Ashland (Principeakkoord)

d.d. 24-07-2018
01-06-2018 tot 01-06-2020 (24 mnd.)
12-mnds=3% (6% in 24 maanden): 2,75% per 1-6-18 + 3,25% per 1-6-19
Duurzame inzetbaarheid, Flexibiliteit werknemer

KPN (onderhandelingsresultaat)

d.d. 21-07-2018
01-07-2018 tot 01-01-2019 (6 mnd.)
12-mnds=2,5% (1% in 6 maanden): 1% per 1-1-18
Eerdere cao d.d. 16-11-17 liep van 1-1-18 tot 1-7-18 met een contractloonstijging van 1,5% per 1-1-2018. In het nieuwe akkoord is 1% aan deze verhoging toegevoegd. AWVN neemt voor de contractloonstijging beide akkoorden van elk 6 maanden mee als 1 akkoord van 12 maanden. In de KPN CAO 1 juli 2018 t/m 31 december 2018 wordt op een aantal - nog nader tussen partijen overeen te komen - technische punten aangepast ten opzichte van de KPN CAO 1 januari 2018 t/m 30 juni 2018. Het Sociaal Plan KPN 1 januari 2018 t/m 30 juni 2018 wordt ongewijzigd overeengekomen waarbij dit Sociaal Plan KPN loopt van 1 juli 2018 t/m 31 december 2018.

Kraamzorg (Onderhandelaarsakkoord)

d.d. 20-07-2018
01-01-2018 tot 01-01-2020 (24 mnd.)
12-mnds=2,88% (5,75% in 24 maanden): 1% per 1-4-18 + 1,5% per 1-10-18 + 1,5% per 1-1-19 + 1,75% per 1-5-19
Tweede cao Kraamzorg.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Productiviteit
AWVN icon