Recente akkoorden

Cao-kijker is dé informatiebron over recente cao-ontwikkelingen.

Bouwmaterialenhandel (Onderhandelingsresultaat)

d.d. 10-11-2017
01-01-2017 tot 01-01-2019 (24 mnd.)
12-mnds=1,75% (3,5% in 24 maanden): 1,5% per 1-12-17 + 2% per 1-1-18
Afspraken over onder andere een nieuwe arbeidstijdenregeling, een nieuw loon- en functiegebouw, aanpassing van de jeugdlonen, gelijke beloning voor payrollers en duurzame ontwikkeling van medewerkers
Duurzame inzetbaarheid, Flexibiliteit werknemer

McCain (Onderhandelingsresultaat)

d.d. 07-11-2017
01-07-2017 tot 01-07-2018 (12 mnd.)
12-mnds=2%: 2% per 1-1-18
Duurzame Inzetbaarheid: continueren van de focus op 1. Gezondheid & Vitaliteit; 2. Flexibiliteit; 3. Cultuur & Leiderschap en 4. Mobiliteit.
Duurzame inzetbaarheid, Flexibiliteit werknemer

Pluryn Maatschappelijke Ondernemingen, Stichting (Onderhandelingsresultaat)

d.d. 07-11-2017
01-07-2017 tot 01-07-2018 (12 mnd.)
12-mnds=2%: 2% per 1-7-17
De eindlonen van de loonschalen I t/m XI zullen per 1 juli 2017 worden verhoogd met €100 bruto.
Productiviteit

Johnson Matthey (Onderhandelingsresultaat)

d.d. 06-11-2017
01-07-2017 tot 01-07-2019 (24 mnd.)
12-mnds=2% (4% in 24 maanden): 2% per 1-7-17 + 2% per 1-7-18
Eerder eindbod is verworpen. Onderzoek duurzame inzetbaarheid.
Duurzame inzetbaarheid

NS (Onderhandelingsresultaat)

d.d. 03-11-2017
01-10-2017 tot 01-04-2020 (30 mnd.)
12-mnds=2,32% (5,8% in 30 maanden): 2,3% per 1-10-17 + 2,3% per 1-10-18 + 1,2% per 1-10-19
Individueel Budget (IB) van €750 voor 3 jaar (eenmalig). Interne mobiliteit stimuleren voor zowel roostergebonden als niet-roostergebonden medewerker. Introductie Deeltijdregeling voor Pensioen. Gezamenlijke ontwikkeling leergang Sociale Innovatie specifiek voor NS. Partijen overleggen buiten de cao-onderhandelingen om over deelname aan de private aanvullingsregeling 3e WW-jaar, waarvoor geldt dat de premie door de medewerker zal worden betaald.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Flexibiliteit werknemer

Parenco (Eindbod)

d.d. 01-11-2017
01-04-2017 tot 01-04-2019 (24 mnd.)
12-mnds=2,25% (4,5% in 24 maanden): 2% per 1-4-17 + 2,5% per 1-4-18
Ombouw van de oude leeftijdsdagen naar een nieuwe DI regeling
Duurzame inzetbaarheid

Open Teelten (Onderhandelingsresultaat)

d.d. 31-10-2017
01-04-2017 tot 01-03-2020 (35 mnd.)
12-mnds=2,06% (6% in 35 maanden): 3% per 1-1-18 + 3% per 1-1-19
Vernieuwde arbeidstijdenregeling opgenomen met daarin een standaard regeling en een jaarurenmodel.
Duurzame inzetbaarheid, Productiviteit

Nestlé (Onderhandelingsresultaat)

d.d. 26-10-2017
01-04-2017 tot 01-04-2019 (24 mnd.)
12-mnds=2,25% (4,5% in 24 maanden): 1% per 1-4-17 + 1% per 1-11-17 + 1,25% per 1-4-18 + 1,25% per 1-11-18
CAO HP: vanaf 1 april 2017 een verhoging van 2% en per 1 april 2018 2% (op basis van Pay for Performance). Voor Cao HP wordt de pay for performance matrix toegepast Bij een compa ratio van 120% en hoger bedraagt de minimale verhoging 0,5% bij een 2/2 score en hoger. Start projectgroep die een voorstel maakt voor een regeling “minder werken voor ouderen”.
Duurzame inzetbaarheid, Flexibiliteit werknemer

Grolsch (Principeakkoord)

d.d. 25-10-2017
01-05-2017 tot 01-05-2018 (12 mnd.)
12-mnds=1,5%: 1,5% per 1-5-17
Studie gaan doen naar aanpassing van ploegendienstroosters t.b.v. duurzame inzetbaarheid (o.a. faciliteren 55+ regeling) en bevordering in- en doorstroming (vaste) nieuwe medewerkers. Leeftijdsdagen voor de categorie 40 tot 50 jaar komen te vervallen.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen

Meijers (Onderhandelingsresultaat)

d.d. 24-10-2017
01-01-2017 tot 01-01-2021 (48 mnd.)
12-mnds=2% (8% in 48 maanden): 2% per 1-1-17 + 2% per 1-1-18 + 2% per 1-1-19 + 2% per 1-1-20
Verlenging Werkgelegenheidsgarantie
Duurzame inzetbaarheid