Recente akkoorden

Cao-kijker is dé informatiebron over recente cao-ontwikkelingen.

Stamicarbon (Principeakkoord)

d.d. 11-09-2017
01-01-2017 tot 01-01-2019 (24 mnd.)
12-mnds=1,8% (3,6% in 24 maanden): 1,6% per 1-9-17 + 2% per 1-1-18
Er zal een gezamenlijke studie plaatsvinden naar leeftijdsbewust personeelsbeleid waarbij de goede eigenschappen van de TOR behouden dienen te blijven.
Duurzame inzetbaarheid

Verbrugge (Onderhandelingsresultaat)

d.d. 07-09-2017
01-01-2017 tot 01-01-2020 (36 mnd.)
APC+ 1% per 1-1-19
Prijsindexering 2017, 2018 en 2019 conform de huidige systematiek (prijsindexcijfer CBS Consumentenprijzen Afgeleid 2015, te betalen in april van elk jaar).
Duurzame inzetbaarheid

Apollo Vredestein (Principeakkoord)

d.d. 05-09-2017
01-04-2017 tot 01-04-2018 (12 mnd.)
12-mnds=2%: 2% per 1-4-17
De werkgever heeft bovenstaande optie aangeboden: "De cao/MiHo wordt afgesproken voor de duur van 24 maanden, van 1 april 2017 tot en met 31 maart 2019. Gedurende de looptijd van de cao worden de salarisschalen verhoogd: Per 1 april 2017 met 2%en per 1 april 2018 met 2,3%".
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Flexibiliteit werknemer

Welkoop (Onderhandelingsresultaat)

d.d. 05-09-2017
01-03-2017 tot 01-03-2019 (24 mnd.)
12-mnds=1,83% (3,65% in 24 maanden): 1,75% per 1-9-17 + 1,9% per 1-3-18
Partijen gaan onderzoeken op welke wijze een persoonlijk ontwikkelbudget gerealiseerd kan worden waarmee de werknemer bruto looncomponenten kan uitruilen voor een persoonlijk ontwikkelingsbudget.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Flexibiliteit werknemer

Villeroy & Boch (Principeakkoord)

d.d. 05-09-2017
01-07-2017 tot 01-07-2019 (24 mnd.)
12-mnds=2% (4% in 24 maanden): 1,75% per 1-7-17 + 1,75% per 1-7-18 +SEJU van 0,5%
Principeakkoord pensioen en cao. Werknemers kunnen één keer per twee jaar op vrijwillige basis deelnemen aan een Leefstijl Check voor rekening van werkgever.
Duurzame inzetbaarheid, Flexibiliteit werknemer

MITT ()

d.d. 04-09-2017
01-07-2016 tot 01-01-2019 (30 mnd.)
12-mnds=1,4% (3,5% in 30 maanden): 1,5% per 1-9-17 + 2% per 1-4-18
Vanaf 1-1-2018 geldt er één loonschaal voor de MITT. Daarnaast ontvangen de hiervoor in aanmerking komende werknemers eenmalige compensaties voor het vervallen werkgeversdeel van de RAM-premie. Op ondernemingsniveau wordt door de werkgever (na overleg met de OR of PvT) afgesproken of de eenmalige compensatie in geld of in (betaalde) vrije tijd wordt verstrekt. Indien de bovengenoemde loonafspraken negatieve gevolgen hebben voor de continuïteit van het bedrijf, of een onderdeel daarvan, en het bedrijf in een verliesgevende situatie verkeert, of in een kritieke situatie zit of dreigt te komen, kan een werkgever aan de Vakraad MITT dispensatie vragen van de structurele loonsverhoging in 2017 en/of in 2018.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Productiviteit

Kemira Rotterdam (Onderhandelingsresultaat)

d.d. 04-09-2017
01-01-2017 tot 01-04-2018 (15 mnd.)
12-mnds=1,6% (2% in 15 maanden): 2% per 1-1-17
Duurzame inzetbaarheid

Topijshockey Tilburg (cao-tekst)

d.d. 01-09-2017
01-09-2017 tot 01-09-2019 (24 mnd.)
anders
Eerste cao (maatoplossing gevonden voor de problemen die de nieuwe ketenregeling meebrengt). Afgesloten met vakbond AVV.
Arbeidsverhoudingen

Reprografisch Bedrijf (Principeakkoord)

d.d. 31-08-2017
01-04-2017 tot 01-01-2019 (21 mnd.)
12-mnds=1,57% (2,75% in 21 maanden): 1% per 1-8-17 + 1,5% per 1-8-18 + 0,25% per 1-11-18
CNV: langere looptijd geeft rust en de tijd om te kijken hoe de branche zich de komende anderhalf jaar gaat ontwikkelen.

Eurofins Agro Testing Wageningen (Principeakkoord)

d.d. 29-08-2017
01-04-2017 tot 01-04-2019 (24 mnd.)
anders+ 0,91% per 1-4-17 + 0,91% per 1-4-18
Solidariteitsbijdrage wordt in 2 stappen afgebouwd.
Duurzame inzetbaarheid