Afbouw (onderhandelingsresultaat)

d.d. 20-02-2020
01-01-2020 tot 01-01-2022 (24 mnd.)
12-mnds=3% (6% in 24 maanden): 3% per 1-5-20 + 3% per 1-1-21
FNV: "Afbouw maakt als eerste in de bouw afspraak zwareberoepenregeling"

GEO (Principeakkoord)

d.d. 17-02-2020
01-01-2020 tot 01-01-2021 (12 mnd.)
12-mnds=3,75%: 2,75% per 1-3-20 + 1% per 1-8-20
Highlights van het akkoord: aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, faciliteren van de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, het loopbaanbudget en studieverlof: opleiden voor een toekomstige functies, aanpassing van de generatieregeling en afspraken over het pensioenakkoord.
Investeren in werknemers, Maatschappelijk ondernemen, Productiever

ANP (Akkoord)

d.d. 12-02-2020
01-01-2020 tot 01-01-2022 (24 mnd.)
12-mnds=2% (4% in 24 maanden): 2% per 1-1-20 + 2% per 1-1-21

KPN (onderhandelingsresultaat)

d.d. 12-02-2020
01-01-2020 tot 01-01-2022 (24 mnd.)
12-mnds=2,75% (5,5% in 24 maanden): 2,5% per 1-7-20 + 3% per 1-7-21
RSP, extra vakantiedag, introductie van een jaarurensystematiek voor specifieke groepen medewerkers.
Investeren in werknemers, Productiever

Kinderopvang (Principeakkoord)

d.d. 11-02-2020
01-01-2020 tot 01-07-2021 (18 mnd.)
12-mnds=3,67% (5,5% in 18 maanden): 3% per 1-4-20 + 0,5% per 1-1-21 +SEJU van 2%
Medewerkers kunnen sparen voor een levensfasebudget. Per de eerste van de maand die volgt op de maand waarin de cao algemeen verbindend wordt verklaard worden de bedragen van de salarisschalen verhoogd met 3,0%, ontvangen medewerkers over de periode vanaf 1 januari 2020 een eenmalige uitkering van 3,0% van het maandsalaris en vervalt het vitaliteitsbudget van 0,4% en wordt dit kostenneutraal verwerkt in de bedragen van de salarisschalen. Invoering in 2020 bruto eindejaarsuitkering van 2,0% van de som van de in het jaar verdiende maandsalarissen.
Investeren in werknemers

CBR (onderhandelingsresultaat)

d.d. 11-02-2020
01-01-2020 tot 01-06-2021 (17 mnd.)
12-mnds=3% (4,25% in 17 maanden): 1% per 1-6-20 + 2,25% per 1-2-21 + 1% per 1-5-21
Afspraken op hoofdlijnen gericht op de vitaliteit van de medewerker en het verbeteren van de klantbediening.
Investeren in werknemers, Maatschappelijk ondernemen, Productiever

Kerry (onderhandelingsresultaat)

d.d. 06-02-2020
01-09-2019 tot 01-01-2022 (28 mnd.)
12-mnds=2,57% (6% in 28 maanden): 3% per 1-1-20 + 3% per 1-1-21
Groepsbonus komt de KPI ‘ziekteverzuim’ te vervallen en wordt in overleg met de OR vervangen door een nieuwe KPI. Werkgever heeft de intentie om arbeidsplaatsen aan te bieden aan WAJONG-ers en werknemers met een zogenoemd WSW traject.
Investeren in werknemers, Maatschappelijk ondernemen, Productiever

Onderzoekinstellingen (Onderhandelaarsakkoord)

d.d. 04-02-2020
01-01-2020 tot 01-01-2021 (12 mnd.)
12-mnds=2,6%: 2,6% per 1-1-20
De ingangsdatum van de nieuwe cao valt samen met het van kracht worden van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De 2,6% loonsverhoging wordt aangevuld met een incidentele aanvulling tot €1000 op jaarbasis voor werknemers bij een fulltime dienstverband. WML naar €14 p/u.
Investeren in werknemers, Maatschappelijk ondernemen

Heineken (Geaccepteerd eindbod)

d.d. 03-02-2020
01-01-2020 tot 01-01-2022 (24 mnd.)
12-mnds=3,75% (7,5% in 24 maanden): 3,75% per 1-1-20 + 3,75% per 1-1-21
Introductie nieuw spaarsysteem van verlofrechten vanaf leeftijd 55 jaar, bedoeld om voorafgaand aan het pensioen eerder te kunnen stoppen met werken. Twee nieuwe cao’s: Supply chain (HNS) en Commercie. Stakingsdruk.
Investeren in werknemers, Maatschappelijk ondernemen, Productiever

Rio Tinto Minerals (onderhandelingsresultaat)

d.d. 30-01-2020
01-01-2020 tot 01-01-2023 (36 mnd.)
APC: 2% per 1-1-20 + 1,5% per 1-1-21 + 1,5% per 1-1-22
De lonen worden verhoogd conform het jaarlijkse APC systeem met 1,734%. De lonen worden per 1 januari 2020 verhoogd met een initiële stijging van 2%, per 1 januari 2021 met 1,5% en per 1 januari 2022 verhoogd met 1,5%* (*O.v.b. aangaande pensioenregelgeving ).
AWVN icon