Recente akkoorden

Cao-kijker is dé informatiebron over recente cao-ontwikkelingen.
Bijgewerkt op 13-06-2019 09:08: Macro-economische cijfers

Poppies (cao-tekst)

d.d. 27-05-2019
01-04-2018 tot 01-04-2020 (24 mnd.)
12-mnds=1% (2% in 24 maanden): 1% per 1-1-19 + 1% per 1-4-19

Mary-Melnhof Eerbeek (onderhandelingsresultaat)

d.d. 27-05-2019
01-04-2019 tot 01-04-2021 (24 mnd.)
12-mnds=2,75% (5,5% in 24 maanden): 3% per 1-4-19 + 2,5% per 1-4-20
Werknemers krijgen een PMO aangeboden. Werknemers die meer zicht willen op hun ontwikkeling en hun loopbaan kunnen via de werkgever een loopbaanscan aanvragen.
Duurzame inzetbaarheid, Flexibiliteit werknemer

Dagrecreatie (Principeakkoord)

d.d. 22-05-2019
01-01-2019 tot 01-01-2021 (24 mnd.)
12-mnds=2,88% (5,75% in 24 maanden): 2% per 1-7-19 + 1% per 1-10-19 + 1,5% per 1-7-20 + 1,25% per 1-10-20
De belangrijke mogelijkheid om bij een seizoensbedrijf een seizoenscontract aan te bieden van maximaal 9 maanden en de werknemer na minimaal 3 maanden weer in dienst te nemen blijft gehandhaafd.

Lyondell Chemie (onderhandelingsresultaat)

d.d. 22-05-2019
01-04-2019 tot 01-04-2021 (24 mnd.)
12-mnds=2,75% (5,5% in 24 maanden): 3% per 1-4-19 + 2,5% per 1-4-20
De werkgroep Duurzame inzetbaarheid zal verkenningen en berekeningen maken, waarbij via herverdeling van bestaande arbeidsvoorwaarden gekomen kan worden tot een "80-90-100%" regeling.
Duurzame inzetbaarheid, Flexibiliteit werknemer

Huisarts in Dienst bij een Huisarts (Hidha) (concept Principeakkoord)

d.d. 21-05-2019
01-03-2019 tot 01-03-2021 (24 mnd.)
12-mnds=3% (6% in 24 maanden): 3% per 1-9-19 + 3% per 1-8-20
Per kalenderjaar kan de werknemer jaarlijks naar rato van het dienstverband 40 vakantie-uren kopen of verkopen.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Productiviteit, Flexibiliteit werknemer

A. Schulman s-Gravendeel (onderhandelingsresultaat)

d.d. 21-05-2019
01-01-2019 tot 01-01-2020 (12 mnd.)
12-mnds=2,9%: 2,9% per 1-1-19
Studie duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid, Flexibiliteit werknemer

Kappers (onderhandelingsresultaat)

d.d. 16-05-2019
01-07-2019 tot 01-02-2020 (7 mnd.)
12-mnds=3,43% (2% in 7 maanden): 2% per 1-1-20
Sociale partners werken samen aan een brede toekomstagenda waar het level playing field een onderdeel van is.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen

Trobas (onderhandelingsresultaat)

d.d. 15-05-2019
01-06-2019 tot 01-06-2020 (12 mnd.)
12-mnds=3%: 3% per 1-6-19
Context: donkere wolken pakken zich samen. De varkenspest in China, de grootste varkensmarkt ter wereld, zorgt voor een tekort aan vlees en de voor Trobas noodzakelijke grondstoffen. Het grondstoffentekort leidt nu al tot een kleinere productie. Een andere zorg is de steeds kritischer wordende consument als het gaat om het consumeren van vlees.

Besloten Busvervoer (Geaccepteerd eindbod)

d.d. 14-05-2019
01-01-2019 tot 01-01-2020 (12 mnd.)
12-mnds=3%: 3% per 1-1-19
Voortzetting van de besprekingen over de modernisering, verbetering en vereenvoudiging van de cao Besloten Busvervoer.
Arbeidsverhoudingen

KIT (cao-tekst)

d.d. 14-05-2019
01-01-2019 tot 01-01-2021 (24 mnd.)
Anders: 1,8% per 1-1-19
Partijen onderzoeken demogelijkheden om via de caokaders af te spreken om te komen tot een gezonde werk-privé balans en mogelijkheden om medewerkers inzetbaar te houden.
Duurzame inzetbaarheid
AWVN icon