ASR (onderhandelingsresultaat)

d.d. 11-01-2021
01-01-2021 tot 01-01-2023 (24 mnd.)
12-mnds=2,25% (4,5% in 24 maanden): 2,25% per 1-3-21 + 2,25% per 1-3-22
Eerste 'echte' 2021-cao (ingangsdatum en afsluitdatum in 2021). Afspraken over o.a. loon, thuiswerken, werkgeluk, sabbatical, de RVU en betere scholingskansen voor uitzendkrachten.
Medewerker, Coronacrisis, Pensioenakkoord

Athora (onderhandelingsresultaat)

d.d. 22-12-2020
01-01-2020 tot 01-01-2024 (48 mnd.)
12-mnds=1,69% (6,75% in 48 maanden): 2,25% per 1-1-21 + 2,25% per 1-7-22 + 2,25% per 1-10-23
Voorheen VIVAT (SNS Reaal). Nullijn in 2019 en 2020. Groeibudget tijdelijk verhoogd van €750 naar €1.000 per jaar ex BTW. Twee extra vrije dagen m.i.v. 1-1-21.
Medewerker

Uitgeverijbedrijf (onderhandelingsresultaat)

d.d. 22-12-2020
01-08-2020 tot 01-01-2022 (17 mnd.)
12-mnds=1,41% (2% in 17 maanden): 1% per 1-2-21 + 1% per 1-10-21
Garantiefonds Werk naar werk
Medewerker

Holland Casino (onderhandelingsresultaat)

d.d. 21-12-2020
01-01-2021 tot 01-06-2022 (17 mnd.)
12-mnds=1,06% (1,5% in 17 maanden): 1,5% per 1-10-21
Daarnaast zal in maart 2022 een eenmalige betaling plaatsvinden ter hoogte van 12 x 0,75% over het maandsalaris, vermeerderd met 8,3% vakantietoeslag, van februari 2022. Indien er sprake is van structureel herstel van Holland Casino zal in plaats van deze eenmalige betaling een structurele verhoging van de schaalsalarissen per 1 maart 2022 met 0,75% plaatsvinden. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor deze omzetting zijn als volgt: - de banken hebben in 2022 schriftelijk bevestigd dat de kredietfaciliteit beschikbaar blijft gedurende geheel 2022 én - het resultaat over de tweede halfjaar van 2021 bevindt zich tenminste op het niveau van de begrote EBITDA van heel Holland Casino NV, waarbij het resultaat van PlayDigital buiten beschouwing is gelaten.
Bedrijf, Medewerker, Pensioenakkoord

Tata Steel (onderhandelingsresultaat)

d.d. 19-12-2020
01-04-2021 tot 01-04-2022 (12 mnd.)
12-mnds=0%: Geen structurele loonafspraken.
Het zijn moeilijke en onzekere tijden voor de staalindustrie en beide partijen nemen nu met het afsluiten van zowel een CAO als een pensioenovereenkomst hun verantwoordelijkheid. Twee wijzigingen in de bestaande cao: eenmalige uitkering van €300 bruto in juni en oktober 2021 en verhoging van de bijdrage aan de ziektekosten per 1 april 2021 met €30 bruto per maand (tegemoetkoming in de stijgende ziektekostenpremies).
Bedrijf, Coronacrisis

HTM (onderhandelingsresultaat)

d.d. 16-12-2020
01-01-2021 tot 01-09-2021 (8 mnd.)
12-mnds=0% (0% in 8 maanden): Geen structurele loonafspraken.
Ingezet op baanbehoud, het voorkomen van gedwongen ontslagen en het verder vormgeven van de intentie om een ouderenregeling te introduceren waarbij eerder stoppen met werken mogelijk wordt gemaakt.
Medewerker, Coronacrisis

PGGM (onderhandelingsresultaat)

d.d. 16-12-2020
01-01-2021 tot 01-01-2022 (12 mnd.)
12-mnds=2%: 2% per 1-7-21
Nieuwe performance- & development-systematiek met focus op groei en ontwikkeling per 1-1-21. ‘Waar je werkt-budget’. In het kader van verantwoord belonen voeren partijen in 2021 een gezamenlijke studie uit naar het beloningsbeleid van PGGM.
Medewerker, Maatschappij, Pensioenakkoord

ICK (onderhandelingsresultaat)

d.d. 14-12-2020
01-01-2021 tot 01-01-2022 (12 mnd.)
12-mnds=2%: 2% per 1-1-21
Uitsluiting van verhoging van schalen en salarissen als gevolg van de Corona pandemie Werkgevers welke echter in 2020 een NOW-regeling hebben aangevraagd en deze is toegekend, hoeven geen salarisverhogingen door te voeren in 2021. Werkgevers welke een negatief resultaat hebben behaald over 2020, en geen NOW hebben aangevraagd dan wel niet hebben ontvangen, kunnen eventueel een beroep doen op de dispensatiecommissie om eventuele salarisverhogingen om economische redenen te minderen voor 2021.
Bedrijf, Medewerker, Coronacrisis, Pensioenakkoord

Mars Food (Geaccepteerd eindbod)

d.d. 14-12-2020
01-01-2020 tot 01-01-2022 (24 mnd.)
12-mnds=1,25% (2,5% in 24 maanden): 1,25% per 1-1-20 + 1,25% per 1-1-21
Baanbehoud en DI
Medewerker, Coronacrisis

Vopak (onderhandelingsresultaat)

d.d. 11-12-2020
01-01-2021 tot 01-01-2024 (36 mnd.)
APC
Bedrijf, Medewerker
AWVN icon