HBO (Principeakkoord)

d.d. 26-05-2020
01-04-2020 tot 01-01-2021 (9 mnd.)
12-mnds=3,67% (2,75% in 9 maanden): 2,75% per 1-7-20
Looptijd van 9 maanden.
Medewerker

BVE (Onderhandelaarsakkoord)

d.d. 26-05-2020
01-07-2020 tot 15-05-2021 (10 mnd.)
12-mnds=4,02% (3,35% in 10 maanden): 3,35% per 1-7-20
Cao-partijen gaan bezien hoe het mbo en zijn medewerkers beter kunnen inspelen op externe en interne veranderingen.
Bedrijf, Medewerker

Ambulancezorg (Onderhandelaarsakkoord)

d.d. 20-05-2020
01-01-2020 tot 01-07-2021 (18 mnd.)
12-mnds=5,33% (8% in 18 maanden): 5% per 1-1-20 + 3% per 1-1-21
Looptijd 13 maanden met dezelfde loonafspraken als uit de cao Ziekenhuizen (looptijd: 27 maanden, afgesloten op 14-12-2019). Procesafspraken over eerder stoppen & minder werken in kader pensioenakkoord.
Medewerker

Huisartsen in opleiding in dienst van de SBOH (Onderhandelaarsakkoord)

d.d. 18-05-2020
01-01-2020 tot 01-01-2021 (12 mnd.)
12-mnds=3,1%: 2,7% per 1-6-20 +SEJU van 0,4%
Loonparagraaf conform de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA).
Medewerker, Maatschappij

Beroepsgoederenvervoer (Ongewijzigd verlengd)

d.d. 15-05-2020
01-01-2020 tot 01-01-2021 (12 mnd.)
12-mnds=0%: Geen structurele loonafspraken.
Cao ongewijzigd verlengen met één jaar i.v.m. avv.

Universiteiten (Onderhandelaarsakkoord)

d.d. 11-05-2020
01-01-2020 tot 01-01-2021 (12 mnd.)
12-mnds=3%: 3% per 1-6-20
Eenmalig 0,45% van loonsom gereserveerd voor kosten COVID-19 in relatie tot arbeidsvoorwaarden. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan verlenging van tijdelijke contracten van onderzoekers, promovendi, docenten en van OBP dat hen daarbij ondersteunt. VSNU: "De partijen vinden het belangrijk om juist in deze tijd een cao te realiseren waarin onze waardering voor de inzet en betrokkenheid van alle medewerkers tot uiting komt".
Medewerker, Maatschappij

Struik (onderhandelingsresultaat)

d.d. 08-05-2020
01-04-2020 tot 01-02-2021 (10 mnd.)
12-mnds=3% (2,5% in 10 maanden): 2,5% per 1-6-20
Verbeterd eindbod. Looptijd 10 maanden. Studieafspraak over de verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen werknemers bij Struik en Zwanenberg (volgens de cao’s Struik en Vleeswaren)

Hoveniersbedrijf (onderhandelingsresultaat)

d.d. 07-05-2020
01-07-2020 tot 01-07-2021 (12 mnd.)
12-mnds=0%: Geen structurele loonafspraken.
Ongewijzigde verlenging van de cao met 1 jaar om een cao- en avv-loze periode en oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen. Sociale partners zoeken in hun vervolgoverleg in september 2020 naar de -voor beide partijen- optimale loonruimte.

CRV (2 cao's) (onderhandelingsresultaat)

d.d. 06-05-2020
01-01-2020 tot 01-01-2022 (24 mnd.)
12-mnds=1,5% (3% in 24 maanden): 1,5% per 1-1-20 + 1,5% per 1-1-21
Cao wordt WAB-proof. Lonen stijgen met 2x1,5%. Alle andere afspraken zoals die nu in de cao’s staan blijven ongewijzigd. Proces: Alleen ondertekend door CNV Vakmensen en De Unie, FNV-leden zijn in meerderheid niet akkoord gegaan met het onderhandelingsresultaat.

Sociale Werkvoorziening (Onderhandelaarsakkoord)

d.d. 22-04-2020
01-01-2020 tot 01-01-2021 (12 mnd.)
anders
In deze ‘korte klap cao’ staat dat de loonsverhoging volgens WML-LPO-systematiek blijft gehandhaafd en dat werknemers geen koffie- en theegeld meer hoeven te betalen.
AWVN icon