Parketvloerenondernemingen (onderhandelingsresultaat)

d.d. 06-01-2020
01-01-2020 tot 01-01-2021 (12 mnd.)
12-mnds=3%: 1,5% per 1-2-20 + 1,5% per 1-6-20
Eerste akkoord afgesloten in 2020.
Investeren in werknemers

ETOS Distributie (onderhandelingsresultaat)

d.d. 02-01-2020
01-06-2019 tot 01-04-2021 (22 mnd.)
12-mnds=3,68% (6,75% in 22 maanden): 1,75% per 1-6-19 + 2,25% per 1-12-19 + 2,75% per 1-12-20
Staking van 9 dagen in DC Beverwijk.

Achmea (onderhandelingsresultaat)

d.d. 19-12-2019
01-12-2019 tot 01-12-2021 (24 mnd.)
12-mnds=3,44% (1% in 24 maanden): 1% per 1-1-20
Per 1 januari 2021 wordt de standaard arbeidsduur 34 uur per week. Deze urenvermindering vertegenwoordigt een waarde van 5,88% van het uurloon. Pilot Zorgoppas. Verdere invulling ‘Agenda voor de toekomst’ uit vorige cao met als centrale thema's: “een leven lang werken, leren en zorgen” en “inkomen nu & later”. Verworpen door achterban De Unie.
Investeren in werknemers, Maatschappelijk ondernemen

Pharmaceutical Research Associates Group (onderhandelingsresultaat)

d.d. 19-12-2019
01-10-2019 tot 01-10-2021 (24 mnd.)
12-mnds=3% (6% in 24 maanden): 3% per 1-1-20 + 3% per 1-1-21
In een Kwartaalurensysteem (KUS) wordt in de arbeidsovereenkomst voortaan uitgegaan van het aantal te werken uren op kwartaalbasis.
Investeren in werknemers

Uitvaartbranche (onderhandelingsresultaat)

d.d. 19-12-2019
01-01-2020 tot 01-03-2022 (26 mnd.)
12-mnds=2,77% (6% in 26 maanden): 3% per 1-2-20 + 3% per 1-1-21
Eerste akkoord met ingangs- en afsluitdatum 2020.
Investeren in werknemers, Maatschappelijk ondernemen

ENCI (onderhandelingsresultaat)

d.d. 19-12-2019
01-01-2019 tot 01-01-2021 (24 mnd.)
12-mnds=3,5% (7% in 24 maanden): 3,5% per 1-1-19 + 3,5% per 1-1-20
De intentie blijft te werken naar één HeidelbergCement cao.
Investeren in werknemers

DHL eCommerce (Principeakkoord)

d.d. 18-12-2019
01-01-2020 tot 01-01-2023 (36 mnd.)
12-mnds=3,17% (0% in 36 maanden):
Met de hier genoemde loonsverhogingen zijn DHL en vakorganisaties overeengekomen dat de winstdelingsregeling per 1 januari 2020 komt te vervallen en wordt opgenomen in het loon. In totaal is dit een stijging van het uurloon met 17% (bezorgers; loods- en kantoormedewerkers: 9,5%) over de cao-periode van drie jaar.
Investeren in werknemers, Productiever

NEPLUVI (Onderhandelaarsakkoord)

d.d. 18-12-2019
01-01-2020 tot 01-04-2021 (15 mnd.)
12-mnds=2,8% (3,5% in 15 maanden): 3% per 1-4-20 +SEJU van 0,5%
Alle werknemers krijgen een persoonlijk ontwikkelingsbudget van 160 euro per jaar, behoudens werknemers die gebruik maken van de oude verlofregeling.
Investeren in werknemers

Tankstations (Principeakkoord)

d.d. 18-12-2019
01-01-2020 tot 01-01-2022 (24 mnd.)
12-mnds=2,24% (4,48% in 24 maanden): 2,24% per 1-2-20 + 2,24% per 1-2-21
Inkomensontwikkeling: op 1-2-2020 €70 en op 1-2-2021 €70
Investeren in werknemers

OCI Nitrogen (onderhandelingsresultaat)

d.d. 18-12-2019
01-01-2020 tot 01-01-2021 (12 mnd.)
12-mnds=3,5%: 3,5% per 1-1-20
Structurele verhoging per 1 januari 2020: 1,7% + €75 (raming AWVN: 1,8%).
Investeren in werknemers, Maatschappelijk ondernemen
AWVN icon