Recente akkoorden

Cao-kijker is dé informatiebron over recente cao-ontwikkelingen.
Bijgewerkt op 08-12-2018 18:11: Macro-economische cijfers

Heineken (onderhandelingsresultaat)

d.d. 12-12-2017
01-01-2018 tot 01-01-2020 (24 mnd.)
12-mnds=2,35% (4,7% in 24 maanden): 2,2% per 1-1-18 + 2,5% per 1-1-19
Invoering ‘Delen in Succes 2018-2019’
Duurzame inzetbaarheid, Flexibiliteit werknemer
AWVN icon