Recente akkoorden

Cao-kijker is dé informatiebron over recente cao-ontwikkelingen.
Bijgewerkt op 13-06-2019 09:08: Macro-economische cijfers

Achmea (Eindresultaat)

d.d. 13-12-2018
01-12-2018 tot 01-12-2019 (12 mnd.)
12-mnds=2,25%: 2,25% per 1-1-19
Afspraken over afspraken over jaarlijkse doorgroei in de salarisschalen, pensioen, agenda van de toekomst en geboorteverlof
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Flexibiliteit werknemer
AWVN icon