Verzekeraars (Onderhandelingsakkoord)

d.d. 17-12-2019
01-01-2020 tot 01-01-2021 (12 mnd.)
12-mnds=3,25%: 3,25% per 1-2-20
Naast loonafspraken hebben partijen uitgebreid gesproken over vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en de ontwikkeling van arbeidskosten. Gezamenlijke uitwerking van de Werkcode financiële sector, de beheersbaarheid van de kosten van de middelloonregeling en CDC-regeling bij een dalende rente en het invullen van een nieuw en modern functiewaarderings- en beloningssysteem, inclusief een regeling voor de financiële gevolgen bij een teruggang in functie en arbeidsmarkttoeslagen.
Medewerker
AWVN icon