Overzicht

Cao-kijker is dé informatiebron over recente cao-ontwikkelingen.
Bijgewerkt op 22-02-2018 15:30: Nieuw akkoord

CAO-seizoeninbeeld icon

Cao-seizoen in beeld

Meer

2018 akkoorden
(615.000 medewerkers)

Contractloonstijging
op twaalfmaandsbasis

Afspraken over
duurzame inzetbaarheid

Afspraken over meer
flexibiliteit werkgever

Recente akkoorden icon

Recente akkoorden

Meer
ABN AMRO (Eindbod)
d.d. 31-01-2018
01-01-2018 tot 01-01-2020 (24 mnd.)
12-mnds=2% (4% in 24 maanden): 2% per 1-1-18 + 2% per 1-1-19
Eerder eindbod verworpen. Meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid: persoonlijk opleidingsbudget per jaar gaat omhoog van €750 naar €1.000 en komen er twee ontwikkelingsdagen. Afspraken over geboorteverlof (2 weken ‘geboorteverlof’, vooruitlopend op een nieuwe wettelijke regeling) en generatieverlof (voortaan kunnen werknemers elke 5 jaar (was 6 jaar) gebruikmaken van de mogelijkheid om 3 maanden verlof op te nemen, dat voor 40% wordt doorbetaald).
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Productiviteit, Flexibiliteit werknemer
Dakbedekkingsbedrijven (onderhandelingsresultaat)
d.d. 31-01-2018
01-01-2018 tot 01-07-2018 (6 mnd.)
12-mnds=3,25% (3,25% in 6 maanden): 3,25% per 1-6-18
De loonsverhoging geldt voor het gehele jaar 2018.
Duurzame inzetbaarheid, Flexibiliteit werknemer
Omroeppersoneel (Onderhandelaarsresultaat)
d.d. 23-01-2018
01-01-2017 tot 01-01-2019 (24 mnd.)
12-mnds=1,45% (2,9% in 24 maanden): 1,4% per 1-1-17 + 1,5% per 1-7-18
Uitbreiding regeling Partiële Terugtreding Ouderen, goed opdrachtgeverschap voor payroll- en flexmedewerkers. Shula Rijxman (voorzitter RvB NPO: “We zijn het eens geworden over een loonsverhoging ter hoogte van de prijsinflatie, en dat binnen de beperkte financiële middelen die de landelijke en regionale omroep hebben.”).
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget
ICK (Principeakkoord)
d.d. 18-01-2018
01-01-2018 tot 01-01-2019 (12 mnd.)
12-mnds=2%: 2% per 1-1-18
Versnelling project Duurzame Inzetbaarheid. ICK-dag voor werkgevers, HR-medewerkers, kaderleden van vakorganisaties en OR-leden waarin aandacht zal worden besteed aan het thema Duurzame Inzetbaarheid.
Duurzame inzetbaarheid, Productiviteit, Flexibiliteit werknemer
AWVN icon
Economische cijfers icon

Macro-economische cijfers 2018

Meer
% Mrt '17 Sept '17 Okt. '17 Dec '17
Contractlonen 2,1 2,2 2,5 2,2
Loonkosten 2,5 3,3 3,6 3,0
Inflatie 1,5 1,4 1,6 1,6
Koopkracht 0,3 0,6 0,6 0,6
twitter icon

AWVN Twitterberichten

Meer