search icon

Zoeken in de Cao-kijker

Tooltip zoeken
8873

Zoek in onze cijfers, akkoorden en media-berichten of zoek gericht door te filteren op zoekcategorie.
 
Nieuws:
De gewijzigde arbeidsvoorwaardennota 'Arbeidsvoorwaarden in coronacrisis' roept op tot andere oplossingen in andere tijden.
Cao-afspraken moeten een bijdrage te leveren aan de bedrijfscontinuïteit èn aan behoud van werkgelegenheid op de langere termijn. Het gaat om het vinden van de balans tussen ‘kostenbeheersing waar het moet’ en ‘investeren waar het kan’.

2020 akkoorden (1,24 mln medewerkers)

Contractloonstijging op twaalfmaandsbasis

Afspraken bedrijf

Afspraken medewerker

Afspraken maatschappij

Meer
Facilitaire Contactcenters (Geaccepteerd eindbod)
d.d. 17-09-2020
01-10-2019 tot 01-01-2022 (27 mnd.)
anders
Cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 oktober 2019, met dien verstande dat de bepalingen die financiële consequenties hebben voor de WFC leden pas zullen ingaan op 1 januari 2021, tenzij nadrukkelijk anders bepaald.
Slagers (onderhandelingsresultaat)
d.d. 11-09-2020
01-01-2020 tot 01-01-2021 (12 mnd.)
12-mnds=2%: 2% per 1-10-20
Hardheidsvoorziening door Covid-19: Cao-partijen realiseren zich dat door de uitzonderlijke omstandigheden sommige bedrijven nog steeds in zodanig zwaar weer verkeren dat een stijging van de loonkosten voor hen ondraaglijk is. Daarom hebben cao-partijen besloten een dringend appel te doen op het bestuur van de Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf (VOS) om deze bedrijven voor een tijdelijke periode geheel of gedeeltelijke kwijtschelding van de premie VOS te verlenen. Het zou hierbij kunnen gaan om bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de NOW-regeling, waarbij de aanvraag is toegewezen en er geen restitutie van de ontvangen NOW-uitkering hoeft plaats te vinden.
Aegon (onderhandelingsresultaat)
d.d. 31-08-2020
01-07-2020 tot 01-07-2022 (24 mnd.)
12-mnds=0,75% (1,5% in 24 maanden): 0,5% per 1-10-20 + 1% per 1-3-21
0,5% per 1-10-2020 kent een bodem van minimaal €250 bruto per jaar op voltijdbasis. Hoofd-koel-hart-warm bonus van €250 bruto (2x). Verlaging eigen bijdrage pensioen voor medewerkers van 4,39% (via 3,39% per 1-10-2020) naar 2,89% per 1-7-2021.Sabbatical leave (elke 7 jaar 2 maanden verlof, 1e maand 70% doorbetaald en 2e maand 50%). Vanaf 1-10-2020 is het niet meer mogelijk is om boven het uitloopmaximum van 110% door te groeien dan wel ingeschaald te worden. Uniforme arbeidsduur van 40 uur per week. Pilot onbeperkt verlof. Werkcode. Werkgeluk.
Bedrijf, Medewerker, Maatschappij
LEO (onderhandelingsresultaat)
d.d. 14-07-2020
01-07-2020 tot 01-01-2021 (6 mnd.)
12-mnds=3,7% (1,85% in 6 maanden): 1,85% per 1-7-20
De achterban van FNV heeft niet ingestemd. Betreft halfjarige cao met een contractloonstijging van 1,85% per 1-7-2020. Vorige contractloonstijging: 1% per 1-1-2019. Vorige cao ongewijzigd verlengd (van 1-7-2019 naar 1-7-2020). Werkgevers kunnen bij onwerkbaar weer een beroep doen op een WW-uitkering bij het UWV.
Meer
% Mrt '19 Sep '19 Mrt '20 Sep '20
Contractlonen 2,3 2,5 3,0 2,4
Loonkosten 2,6 3,0 3,3 3,7
Inflatie 1,5 1,5 1,7 1,5
Koopkracht 1,3 2,1 2,1 2,2
Meer
AWVN icon