search icon

Zoeken in de Cao-kijker

Tooltip zoeken
19095

Disclamer: De functionaliteit 'akkoorden downloaden' werkt tijdelijk minder goed.
Zoek in onze cijfers, akkoorden en media-berichten of zoek gericht door te filteren op zoekcategorie.
 
Nieuws: De arbeidsvoorwaardennota 2021 Schaken op meerdere borden is gereed. Wendbaarheid en bredere inzetbaarheid zijn hèt vaccin voor cao's in deze coronatijd (en daarna).
De uitdaging is om in constructief overleg met medewerkers en vakbonden de passende balans te vinden tussen ‘kostenbeheersing waar het moet’ en ‘investeren waar het kan’.

2021 akkoorden (2,43 mln medewerkers)

Contractloonstijging op twaalfmaandsbasis

Afspraken bedrijf

Afspraken medewerker

Afspraken maatschappij

Meer
Metalektro (Principeakkoord)
d.d. 14-07-2021
01-12-2020 tot 01-12-2022 (24 mnd.)
12-mnds=2,65% (5,3% in 24 maanden): 2,3% per 1-7-21 + 3% per 1-2-22
Tijdelijke afwijkingsclausule (loonstijging 2,3% kan onder voorwaarden maximaal 6 maanden later uitgekeerd worden in ruil voor extra verlof). Gezamenlijke strategische agenda te ontwikkelen voor industriepolitiek, arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen. Proces: langdurige stakingsperiode.
Medewerker, Maatschappij, Coronacrisis, Pensioenakkoord
Tuinzaadbedrijven (Definitieve cao resultaat)
d.d. 13-07-2021
01-01-2021 tot 01-01-2023 (24 mnd.)
12-mnds=2,5% (5% in 24 maanden): 2,5% per 1-7-21 + 2,5% per 1-5-22
Per 1-1-22 één extra vitaliteitsdag + leeftijdsvakantiedagen worden omgezet in vitaliteitsdagen.
Medewerker
Provincies (Onderhandelaarsakkoord)
d.d. 10-07-2021
01-01-2021 tot 01-01-2022 (12 mnd.)
12-mnds=1,9%: 0,7% per 1-1-21 + 1,2% per 1-7-21
Sectoranalyse duurzame inzetbaarheid uitvoeren. Vanwege flexibiliteit tijdens coronacrisis eenmalig €750. Loonstijging 1-1-21 AWVN schatting bij €50 per maand.
Medewerker
Zuivelindustrie (onderhandelingsresultaat)
d.d. 08-07-2021
01-01-2021 tot 01-01-2023 (24 mnd.)
12-mnds=2,75% (5,5% in 24 maanden): 2,5% per 1-7-21 + 2,5% per 1-1-22 +SEJU van 0,5%
Onderhandelingsresultaat cao I, cao HP en de pensioen-cao. Tevens is er per 1 januari 2022 0,5% extra beschikbaar waar cao-partijen over de invulling nog nadere afspraken maken.
Bedrijf, Medewerker
Meer
% Mrt '20 Sep '20 Mrt '21 Jun '21
Contractlonen 2,7 1,2 1,5 1,7
Loonkosten 3,3 0,1 0,1 0,4
Inflatie 1,7 1,5 1,9 2,0
Koopkracht 1,3 0,8 0,7 0,6
Meer
AWVN icon