Overzicht

Cao-kijker is dé informatiebron over recente cao-ontwikkelingen.
Bijgewerkt op 21-03-2018 13:16: Nieuwsbericht

CAO-seizoeninbeeld icon

Cao-seizoen in beeld

Meer

2018 akkoorden
(651.000 medewerkers)

Contractloonstijging
op twaalfmaandsbasis

Afspraken over
duurzame inzetbaarheid

Afspraken over meer
flexibiliteit werkgever

Recente akkoorden icon

Recente akkoorden

Meer
Afbouw (Principeakkoord)
d.d. 16-03-2018
01-01-2018 tot 01-01-2020 (24 mnd.)
12-mnds=3% (6% in 24 maanden): 3% per 1-7-18 + 1,5% per 1-1-19 + 1,5% per 1-5-19
1 juli 2018: 3% structureel over het garantieloon en 1% structureel over het gedeelte van het overeengekomen loon boven het garantieloon. Samenvoeging cao's Afbouw en Natuursteen. Verruiming dagvenster (van 18 naar 22 uur).
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Productiviteit
Bikudak (Aangepast onderhandelingsresultaat)
d.d. 12-03-2018
01-01-2018 tot 01-01-2019 (12 mnd.)
12-mnds=3,25%: 2,75% per 1-6-18 + 0,5% per 1-9-18
CNV: Zonder cao komt er helemaal geen loonsverhoging, geldt de oude reisuren regeling en komt er voor de uitzendkracht hoe dan ook geen zicht op vast werk.
Duurzame inzetbaarheid, Flexibiliteit werknemer
Postbezorgers (Principeakkoord)
d.d. 09-03-2018
01-10-2017 tot 01-10-2019 (24 mnd.)
12-mnds=2,5% (5% in 24 maanden): 1% per 1-10-17 + 1% per 1-1-18 + 1% per 1-7-18 + 1% per 1-1-19 + 1% per 1-9-19
Afgesproken is dat het salaris tijdens de looptijd van de cao in 5 stappen omhoog gaat met in totaal 5 procent. Ook zijn er afspraken gemaakt over een eenmalige uitkering en de aanpassing van de pensioenregeling aan de fiscale eisen.
Arbeidsverhoudingen, Flexibiliteit werknemer
Sportverenigingen (onderhandelingsresultaat)
d.d. 22-02-2018
01-01-2018 tot 01-01-2020 (24 mnd.)
12-mnds=2% (4% in 24 maanden): 2% per 1-9-18 + 2% per 1-9-19
Arbeidsmarktfonds. Gedurende de looptijd van de cao wordt aan DI concreet invulling aan gegeven.
Duurzame inzetbaarheid
AWVN icon
Economische cijfers icon

Macro-economische cijfers 2018

Meer
% Mrt '17 Sept '17 Dec '17 Mrt '18
Contractlonen 2,1 2,2 2,2 2,2
Loonkosten 2,5 3,3 3,0 2,9
Inflatie 1,5 1,4 1,6 1,6
Koopkracht 0,3 0,6 0,6 0,6
twitter icon

AWVN Twitterberichten

Meer