Overzicht

Cao-kijker is dé informatiebron over recente cao-ontwikkelingen.
Bijgewerkt op 13-06-2019 09:08: Macro-economische cijfers

CAO-seizoeninbeeld icon

Cao-seizoen in beeld

Meer

2019 akkoorden
(716.000 medewerkers)

Contractloonstijging
op twaalfmaandsbasis

Afspraken over
duurzame inzetbaarheid

Afspraken over meer
flexibiliteit werkgever

Recente akkoorden icon

Recente akkoorden

Meer
Kappers (onderhandelingsresultaat)
d.d. 16-05-2019
01-07-2019 tot 01-02-2020 (7 mnd.)
12-mnds=3,43% (2% in 7 maanden): 2% per 1-1-20
Sociale partners werken samen aan een brede toekomstagenda waar het level playing field een onderdeel van is.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen
Besloten Busvervoer (Geaccepteerd eindbod)
d.d. 14-05-2019
01-01-2019 tot 01-01-2020 (12 mnd.)
12-mnds=3%: 3% per 1-1-19
Voortzetting van de besprekingen over de modernisering, verbetering en vereenvoudiging van de cao Besloten Busvervoer.
Arbeidsverhoudingen
Kaaspakhuizen (Principeakkoord)
d.d. 13-05-2019
01-01-2019 tot 01-01-2021 (24 mnd.)
12-mnds=2,63% (5,25% in 24 maanden): 2,5% per 1-7-19 + 2,75% per 1-7-20
Pilot efficiënter en gezonder ingeroosteren op basis van de bestaande cao-afspraken
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen
Bakkers (Akkoord)
d.d. 06-05-2019
01-04-2019 tot 01-08-2020 (16 mnd.)
12-mnds=2,44% (3,25% in 16 maanden): 2,25% per 1-7-19 + 1% per 1-1-20
FNV is weer aangehaakt als cao-partij. Ambachtelijke bakkerijen: 2,25% per 1-7-2019 en industriële bakkerijen 2,5% per 1-7-2019. Werkgroepen Maatwerk & Flexibiliteit, Duurzame inzetbaarheid, Imago & Instroom en het creëren van een Communicatieplatform voor de branche.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen
AWVN icon
Economische cijfers icon

Macro-economische cijfers 2019

Meer
% Mrt '18 Jun '18 Sep '18 Mrt '19
Contractlonen 3,2 3,1 3,0 2,7
Loonkosten 4,1 4,0 4,1 3,4
Inflatie 2,4 2,3 2,4 2,3
Koopkracht 1,6 1,6 1,5 1,6
twitter icon

AWVN Twitterberichten

Meer