Overzicht

Cao-kijker is dé informatiebron over recente cao-ontwikkelingen.
Bijgewerkt op 18-09-2018 19:05: Nieuwsbericht

CAO-seizoeninbeeld icon

Cao-seizoen in beeld

Meer

2018 akkoorden
(2,17 mln medewerkers)

Contractloonstijging
op twaalfmaandsbasis

Afspraken over
duurzame inzetbaarheid

Afspraken over meer
flexibiliteit werkgever

Recente akkoorden icon

Recente akkoorden

Meer
Politie (Onderhandelaarsresultaat)
d.d. 14-09-2018
01-01-2018 tot 01-01-2021 (36 mnd.)
12-mnds=2,68% (8,03% in 36 maanden): 3% per 1-7-18 + 2% per 1-7-19 + 2,7% per 1-7-20 +SEJU van 0,33%
Driedaagse protestweekend is afgeblazen, 5afspraken vormen het hart van het onderhandelingsresultaat: De werkdruk van politiemensen wordt aangepakt door het vrijmaken van extra capaciteit op basis van het Herstelplan van de bonden. Medewerkers in de basispolitiezorg, opsporing en ondersteuning krijgen duidelijkheid over (automatische) doorstroom naar hogere functies na het opdoen van enkele jaren ervaring. Collega’s krijgen meer zeggenschap en duidelijkheid over hun inroostering. De flexibiliseringsplannen van de werkgever (afschaffing 4×9-modaliteit) zijn van tafel. Het basisinkomen van politiemedewerkers wordt in drie jaar tijd met meer dan 8% verhoogd.
BVE (Onderhandelaarsakkoord)
d.d. 12-09-2018
01-10-2018 tot 01-07-2020 (21 mnd.)
12-mnds=2,8% (4,9% in 21 maanden): 2,6% per 1-10-18 + 2,3% per 1-6-19
Nieuwe cao mbo investeert in loon, werkplezier en het mbo van de toekomst.
Duurzame inzetbaarheid, Productiviteit, Flexibiliteit werknemer
Gezondheidscentra (onderhandelingsresultaat)
d.d. 02-08-2018
01-01-2018 tot 01-04-2019 (15 mnd.)
12-mnds=1,4% (1,75% in 15 maanden): 1,75% per 1-7-18
Beleidsarme cao.
Arbeidsverhoudingen
KPN (onderhandelingsresultaat)
d.d. 21-07-2018
01-07-2018 tot 01-01-2019 (6 mnd.)
12-mnds=2,5% (1% in 6 maanden): 1% per 1-1-18
Eerdere cao d.d. 16-11-17 liep van 1-1-18 tot 1-7-18 met een contractloonstijging van 1,5% per 1-1-2018. In het nieuwe akkoord is 1% aan deze verhoging toegevoegd. AWVN neemt voor de contractloonstijging beide akkoorden van elk 6 maanden mee als 1 akkoord van 12 maanden. In de KPN CAO 1 juli 2018 t/m 31 december 2018 wordt op een aantal - nog nader tussen partijen overeen te komen - technische punten aangepast ten opzichte van de KPN CAO 1 januari 2018 t/m 30 juni 2018. Het Sociaal Plan KPN 1 januari 2018 t/m 30 juni 2018 wordt ongewijzigd overeengekomen waarbij dit Sociaal Plan KPN loopt van 1 juli 2018 t/m 31 december 2018.
AWVN icon
Economische cijfers icon

Macro-economische cijfers 2018

Meer
% Mrt '17 Sept '17 Mrt '18 Sep '18
Contractlonen 2,1 2,2 2,2 2,0
Loonkosten 2,5 3,3 2,9 2,8
Inflatie 1,5 1,4 1,6 1,6
Koopkracht 0,3 0,6 0,6 0,4
twitter icon

AWVN Twitterberichten

Meer