Overzicht

Cao-kijker is dé informatiebron over recente cao-ontwikkelingen.

CAO-seizoeninbeeld icon

Cao-seizoen in beeld

Meer

2017 akkoorden
(1,95 mln medewerkers)

Contractloonstijging
op twaalfmaandsbasis

Afspraken over
duurzame inzetbaarheid

Afspraken over meer
flexibiliteit werkgever

Recente akkoorden icon

Recente akkoorden

Meer
MITT ()
d.d. 04-09-2017
01-07-2016 tot 01-01-2019 (30 mnd.)
12-mnds=1,4% (3,5% in 30 maanden): 1,5% per 1-9-17 + 2% per 1-4-18
Vanaf 1-1-2018 geldt er één loonschaal voor de MITT. Daarnaast ontvangen de hiervoor in aanmerking komende werknemers eenmalige compensaties voor het vervallen werkgeversdeel van de RAM-premie. Op ondernemingsniveau wordt door de werkgever (na overleg met de OR of PvT) afgesproken of de eenmalige compensatie in geld of in (betaalde) vrije tijd wordt verstrekt. Indien de bovengenoemde loonafspraken negatieve gevolgen hebben voor de continuïteit van het bedrijf, of een onderdeel daarvan, en het bedrijf in een verliesgevende situatie verkeert, of in een kritieke situatie zit of dreigt te komen, kan een werkgever aan de Vakraad MITT dispensatie vragen van de structurele loonsverhoging in 2017 en/of in 2018.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Productiviteit
GH Groenten & Fruit (Onderhandelingsresultaat)
d.d. 28-08-2017
01-01-2017 tot 01-01-2019 (24 mnd.)
12-mnds=1,88% (3,75% in 24 maanden): 1,25% per 1-10-17 + 1,25% per 1-1-18 + 1,25% per 1-7-18
Pilot roosters die leidt tot een meer flexibele inzet van de vaste medewerkers met als doel verminderen van het aantal flexkrachten.
Duurzame inzetbaarheid, Flexibiliteit werknemer
ING Bank (Onderhandelingsresultaat)
d.d. 17-07-2017
01-01-2018 tot 01-01-2019 (12 mnd.)
12-mnds=1,7%: 1,7% per 1-9-18
Het centrale thema van deze cao, inclusief sociaal plan en pensioen, is jouw perspectief. Dit perspectief richt zich op jouw werk (vakmanschap, Step Up Performance Management, financieel en niet financieel waarderen, het Sociaal Plan) en jouw vitaliteit (werk en privé, verlof en MVO). Bij de 1,7% geldt een minimum van €500 per procentpunt per jaar op basis van 36 uur. Eerste 2018-akkoord.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Flexibiliteit werknemer
Canon (Principeakkoord)
d.d. 11-07-2017
01-07-2017 tot 01-07-2019 (24 mnd.)
12-mnds=1,75% (3,5% in 24 maanden): 0,7% per 1-9-17 + 0,8% per 1-2-18 + 1% per 1-7-18 + 1% per 1-2-19
Vijfjaarlijkse ‘financiële foto’. Onderzoek naar de flexibele inzet van medewerkers.
Duurzame inzetbaarheid, Productiviteit
AWVN icon
Economische cijfers icon

Macro-economische cijfers

Meer
% Mrt '16 Sept '16 Mrt '17 Sep. '17
Contractlonen 1,7 1,6 1,8 1,6
Loonkosten 2,1 2,0 2,6 2,4
Inflatie 1,1 0,6 1,6 1,4
Koopkracht 0,2 1,0 0,1 0,3
twitter icon

AWVN Twitterberichten

Meer