Overzicht

Cao-kijker is dé informatiebron over recente cao-ontwikkelingen.
Bijgewerkt op 19-04-2019 14:35: Nieuw akkoord

CAO-seizoeninbeeld icon

Cao-seizoen in beeld

Meer

2019 akkoorden
(566.000 medewerkers)

Contractloonstijging
op twaalfmaandsbasis

Afspraken over
duurzame inzetbaarheid

Afspraken over meer
flexibiliteit werkgever

Recente akkoorden icon

Recente akkoorden

Meer
Zelfstandige Klinieken (Onderhandelingsakkoord)
d.d. 18-04-2019
01-01-2019 tot 01-01-2021 (24 mnd.)
12-mnds=3,38% (6,75% in 24 maanden): 3,5% per 1-7-19 + 3,25% per 1-2-20
ZKN: Met vakbond AVV zijn vernieuwende afspraken gemaakt over roosters en werktijden die aansluiten bij het unieke karakter van de branche.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget
KPN (onderhandelingsresultaat)
d.d. 16-04-2019
01-01-2019 tot 01-01-2020 (12 mnd.)
12-mnds=3%: 3% per 1-6-19
Per 1 juni 2019 vindt een collectieve salarisverhoging en/of een eenmalige uitkering plaats met een totale hoogte van 3% een en ander afhankelijk van de RSP. Sociaal Plan 1 januari 2019 t/m 31 december 2021.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Productiviteit, Flexibiliteit werknemer
Tata Steel (onderhandelingsresultaat)
d.d. 04-04-2019
01-04-2019 tot 01-04-2021 (24 mnd.)
12-mnds=3,25% (6,5% in 24 maanden): 3,5% per 1-4-19 + 0,5% per 1-7-19 + 2,5% per 1-5-20
Innovatie van werktijden. Jongeren gaan er extra op vooruit. Werknemers van 19 jaar vallen per 1 april 2019 onder een volwassen loonschaal, voor leerlingen van 22 jaar van de bedrijfsschool geldt dat per 1 juli 2019. Ook krijgen ze een diplomatoeslag van 200 euro.
Duurzame inzetbaarheid, Flexibiliteit werknemer
Timmerindustrie (onderhandelingsresultaat)
d.d. 03-04-2019
01-04-2019 tot 01-08-2020 (16 mnd.)
12-mnds=2,91% (3,89% in 16 maanden): 1,2% per 1-7-19 + 1,5% per 1-1-20 + 1,18577075098814% per 1-7-20
Ook akkoord over Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie (SSWT) tot 31 juli 2024.
AWVN icon
Economische cijfers icon

Macro-economische cijfers 2019

Meer
% Mrt '18 Jun '18 Sep '18 Mrt '19
Contractlonen 3,2 3,1 3,0 2,7
Loonkosten 4,1 4,0 4,1 3,4
Inflatie 2,4 2,3 2,4 2,3
Koopkracht 1,6 1,6 1,5 1,6
twitter icon

AWVN Twitterberichten

Meer