search icon

Zoeken in de Cao-kijker

Tooltip zoeken
12658

Zoek in onze cijfers, akkoorden en media-berichten of zoek gericht door te filteren op zoekcategorie.
 
Nieuws:
De gewijzigde arbeidsvoorwaardennota 'Arbeidsvoorwaarden in coronacrisis' roept op tot andere oplossingen in andere tijden.
Cao-afspraken moeten een bijdrage te leveren aan de bedrijfscontinuïteit èn aan behoud van werkgelegenheid op de langere termijn. Het gaat om het vinden van de balans tussen ‘kostenbeheersing waar het moet’ en ‘investeren waar het kan’.

2021 akkoorden (574.000 medewerkers)

Contractloonstijging op twaalfmaandsbasis

Afspraken bedrijf

Afspraken medewerker

Afspraken maatschappij

Meer
ASR (onderhandelingsresultaat)
d.d. 11-01-2021
01-01-2021 tot 01-01-2023 (24 mnd.)
12-mnds=2,25% (4,5% in 24 maanden): 2,25% per 1-3-21 + 2,25% per 1-3-22
Eerste 'echte' 2021-cao (ingangsdatum en afsluitdatum in 2021). Afspraken over o.a. loon, thuiswerken, werkgeluk, sabbatical, de RVU en betere scholingskansen voor uitzendkrachten.
Medewerker, Coronacrisis, Pensioenakkoord
Athora (onderhandelingsresultaat)
d.d. 22-12-2020
01-01-2020 tot 01-01-2024 (48 mnd.)
12-mnds=1,69% (6,75% in 48 maanden): 2,25% per 1-1-21 + 2,25% per 1-7-22 + 2,25% per 1-10-23
Voorheen VIVAT (SNS Reaal). Nullijn in 2019 en 2020. Groeibudget tijdelijk verhoogd van €750 naar €1.000 per jaar ex BTW. Twee extra vrije dagen m.i.v. 1-1-21.
Medewerker
Uitgeverijbedrijf (onderhandelingsresultaat)
d.d. 22-12-2020
01-08-2020 tot 01-01-2022 (17 mnd.)
12-mnds=1,41% (2% in 17 maanden): 1% per 1-2-21 + 1% per 1-10-21
Garantiefonds Werk naar werk
Medewerker
Holland Casino (onderhandelingsresultaat)
d.d. 21-12-2020
01-01-2021 tot 01-06-2022 (17 mnd.)
12-mnds=1,06% (1,5% in 17 maanden): 1,5% per 1-10-21
Daarnaast zal in maart 2022 een eenmalige betaling plaatsvinden ter hoogte van 12 x 0,75% over het maandsalaris, vermeerderd met 8,3% vakantietoeslag, van februari 2022. Indien er sprake is van structureel herstel van Holland Casino zal in plaats van deze eenmalige betaling een structurele verhoging van de schaalsalarissen per 1 maart 2022 met 0,75% plaatsvinden. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor deze omzetting zijn als volgt: - de banken hebben in 2022 schriftelijk bevestigd dat de kredietfaciliteit beschikbaar blijft gedurende geheel 2022 én - het resultaat over de tweede halfjaar van 2021 bevindt zich tenminste op het niveau van de begrote EBITDA van heel Holland Casino NV, waarbij het resultaat van PlayDigital buiten beschouwing is gelaten.
Bedrijf, Medewerker, Pensioenakkoord
Meer
% Mrt '20 Jun '20 Sep '20 Dec '20
Contractlonen 2,7 1,2 1,2 1,2
Loonkosten 3,3 1,7 0,1 -0,2
Inflatie 1,7 1,6 1,5 1,4
Koopkracht 1,3 0,5 0,8 1,0
Meer
AWVN icon