Overzicht

Cao-kijker is dé informatiebron over recente cao-ontwikkelingen.
Bijgewerkt op 22-08-2019 22:20: Nieuw akkoord

CAO-seizoeninbeeld icon

Cao-seizoen in beeld

Meer

2019 akkoorden
(1,59 mln medewerkers)

Contractloonstijging
op twaalfmaandsbasis

Afspraken over
duurzame inzetbaarheid

Afspraken over meer
flexibiliteit werkgever

Recente akkoorden icon

Recente akkoorden

Meer
HEMA (cao-tekst)
d.d. 31-07-2019
01-06-2019 tot 01-01-2021 (19 mnd.)
anders: 1,23% per 1-7-19
GGZ (Onderhandelingsakkoord)
d.d. 06-07-2019
01-06-2019 tot 01-12-2021 (30 mnd.)
12-mnds=3,24% (8,1% in 30 maanden): 3% per 1-10-19 + 3% per 1-8-20 + 2,1% per 1-6-21
Lagere loondoorbetaling bij ziekte en afspraken die de instroom van nieuwe medewerkers én het behoud van huidige medewerkers stimuleren. Zo gaan de leerling-salarissen omhoog en wordt het voor zij-instromers aantrekkelijker om te kiezen voor de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast gaan de lonen gedurende de looptijd van 2,5 jaar omhoog: medewerkers gaan er ruim 8% op vooruit en ontvangen in 2021 een eenmalige uitkering van 500 euro.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Flexibiliteit werknemer
Woondiensten (onderhandelingsresultaat)
d.d. 04-07-2019
01-01-2019 tot 01-01-2021 (24 mnd.)
12-mnds=2,75% (5,5% in 24 maanden): 3,25% per 1-4-19 + 2,25% per 1-1-20
Onderzoek Handboek Functie-indeling. Cao-partijen ondersteunen het project Sociale Partners sámen vóór Duurzame Inzetbaarheid (SPDI).
Duurzame inzetbaarheid, Flexibiliteit werknemer
Defensie (Arbeidsvoorwaardenakkoord)
d.d. 02-07-2019
01-10-2018 tot 01-01-2021 (27 mnd.)
12-mnds=3,66% (8,23% in 27 maanden): 3,15% per 1-4-19 + 3,15% per 1-7-20 +SEJU van 1,93%
Dit akkoord bevat afspraken over onder meer de ontwikkeling van loon, toelagen, de eindejaarsuitkering, de invoering van een nieuw pensioenstelsel en bezoldigingssysteem voor militairen en afspraken voor het burgerpersoneel.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Flexibiliteit werknemer
AWVN icon
Economische cijfers icon

Macro-economische cijfers 2019

Meer
% Mrt '18 Sep '18 Mrt '19 Aug '19
Contractlonen 3,2 3,0 2,7 2,4
Loonkosten 4,1 4,1 3,4 3,1
Inflatie 2,4 2,4 2,3 2,6
Koopkracht 1,6 1,5 1,6 1,2
twitter icon

AWVN Twitterberichten

Meer