search icon

Zoeken in de Cao-kijker

Tooltip zoeken
3604

Zoek in onze cijfers, akkoorden en media-berichten of zoek gericht door te filteren op zoekcategorie.

 
Nieuws: 
De arbeidsvoorwaardennota 2020 dient als handleiding bij de cao-onderhandelingen dit jaar. Wat AWVN betreft draait daarin alles om 'Waardevol werkgeven'. Op drie manieren: voor medewerkers, samenleving en voor bedrijven.

2020 akkoorden (552.000 medewerkers)

Contractloonstijging op twaalfmaandsbasis

Afspraken over duurzame inzetbaarheid

Afspraken over meer flexibiliteit werkgever

Meer
Afbouw (onderhandelingsresultaat)
d.d. 20-02-2020
01-01-2020 tot 01-01-2022 (24 mnd.)
12-mnds=3% (6% in 24 maanden): 3% per 1-5-20 + 3% per 1-1-21
FNV: "Afbouw maakt als eerste in de bouw afspraak zwareberoepenregeling"
GEO (Principeakkoord)
d.d. 17-02-2020
01-01-2020 tot 01-01-2021 (12 mnd.)
12-mnds=3,75%: 2,75% per 1-3-20 + 1% per 1-8-20
Highlights van het akkoord: aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, faciliteren van de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, het loopbaanbudget en studieverlof: opleiden voor een toekomstige functies, aanpassing van de generatieregeling en afspraken over het pensioenakkoord.
Investeren in werknemers, Maatschappelijk ondernemen, Productiever
KPN (onderhandelingsresultaat)
d.d. 12-02-2020
01-01-2020 tot 01-01-2022 (24 mnd.)
12-mnds=2,75% (5,5% in 24 maanden): 2,5% per 1-7-20 + 3% per 1-7-21
RSP, extra vakantiedag, introductie van een jaarurensystematiek voor specifieke groepen medewerkers.
Investeren in werknemers, Productiever
Kinderopvang (Principeakkoord)
d.d. 11-02-2020
01-01-2020 tot 01-07-2021 (18 mnd.)
12-mnds=3,67% (5,5% in 18 maanden): 3% per 1-4-20 + 0,5% per 1-1-21 +SEJU van 2%
Medewerkers kunnen sparen voor een levensfasebudget. Per de eerste van de maand die volgt op de maand waarin de cao algemeen verbindend wordt verklaard worden de bedragen van de salarisschalen verhoogd met 3,0%, ontvangen medewerkers over de periode vanaf 1 januari 2020 een eenmalige uitkering van 3,0% van het maandsalaris en vervalt het vitaliteitsbudget van 0,4% en wordt dit kostenneutraal verwerkt in de bedragen van de salarisschalen. Invoering in 2020 bruto eindejaarsuitkering van 2,0% van de som van de in het jaar verdiende maandsalarissen.
Investeren in werknemers
Meer
% Mrt '19 Aug '19 Sep '19 Dec '19
Contractlonen 2,3 2,5 2,5 2,8
Loonkosten 2,6 3,0 3,0 3,0
Inflatie 1,5 1,5 1,5 1,6
Koopkracht 1,3 1,2 2,1 2,1
Meer
AWVN icon