Overzicht

Cao-kijker is dé informatiebron over recente cao-ontwikkelingen.
Bijgewerkt op 15-02-2019 22:35: Nieuw akkoord

CAO-seizoeninbeeld icon

Cao-seizoen in beeld

Meer

2019 akkoorden
(374.000 medewerkers)

Contractloonstijging
op twaalfmaandsbasis

Afspraken over
duurzame inzetbaarheid

Afspraken over meer
flexibiliteit werkgever

Recente akkoorden icon

Recente akkoorden

Meer
Metalektro (Principeakkoord)
d.d. 01-02-2019
01-06-2018 tot 01-12-2020 (30 mnd.)
12-mnds=3,26% (8,15% in 30 maanden): 3,5% per 1-2-19 + 1,55% per 1-8-19 + 3,1% per 1-1-20
Nieuwe cao na veel stakingen. Aanvalsplan op opleiden en ontwikkelen (ter hoogte van € 12 miljoen per jaar) en afspraken over duurzame inzetbaarheid. De 1,55% per 1-8-19 is een AWVN-raming van een contractloonsverhoging met €58 en die van 3,1% per 1-1-2020 (contractloonsverhoging met €116).
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget
PostNL (Principeakkoord)
d.d. 17-01-2019
01-01-2019 tot 01-04-2020 (15 mnd.)
12-mnds=2,4% (3% in 15 maanden): 1% per 1-1-19 + 1,5% per 1-7-19 + 0,5% per 1-3-20
PostNL en vakorganisaties BVPP, CNV en VHP2 hebben principeakkoorden bereikt over een nieuwe cao voor PostNL en cao voor zaterdagbestellers. Deze vakorganisaties leggen beide principeakkoorden positief voor aan hun achterban. Ook de FNV legt het resultaat van het cao-overleg aan haar leden voor. In de cao zijn afspraken gemaakt over pensioenopbouw, duurzame inzetbaarheid en het in dienst nemen van meer pakketbezorgers.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Flexibiliteit werknemer
NXP (onderhandelingsresultaat)
d.d. 17-01-2019
01-10-2018 tot 01-10-2020 (24 mnd.)
12-mnds=3% (6% in 24 maanden): 2% per 1-3-19 + 1% per 1-9-19 + 2% per 1-2-20 + 1% per 1-8-20
Nieuwe cao tot 1 oktober 2018 en sociaal plan tot 1 juli 2021.
Duurzame inzetbaarheid, Flexibiliteit werknemer
Banken (onderhandelingsresultaat)
d.d. 14-01-2019
01-01-2019 tot 01-01-2021 (24 mnd.)
12-mnds=2,5% (5% in 24 maanden): 2,5% per 1-1-19 + 2,5% per 1-1-20
Deze cao heeft als hoofdthema: vitaal en wendbaar talent. Met ingang van 1 januari 2019 wordt het voltijd recht op vakantie verhoogd met 1 werkdag. De WVB zal, als ondertekenaar van het Charter Diversiteit van Diversiteit in Bedrijf, minimaal twee keer per jaar uitwisseling van kennis en ‘best practices’ tussen de leden agenderen tijdens ledenbijeenkomsten.
Duurzame inzetbaarheid, Flexibiliteit werknemer
AWVN icon
Economische cijfers icon

Macro-economische cijfers 2019

Meer
% Mrt '18 Jun '18 Sep '18 Dec '18
Contractlonen 3,2 3,1 3,0 2,8
Loonkosten 4,1 4,0 4,1 3,6
Inflatie 2,4 2,3 2,4 2,4
Koopkracht 1,6 1,6 1,5 1,6
twitter icon

AWVN Twitterberichten

Meer