Overzicht

Cao-kijker is dé informatiebron over recente cao-ontwikkelingen.
Bijgewerkt op 16-11-2018 20:39: Nieuwsbericht

CAO-seizoeninbeeld icon

Cao-seizoen in beeld

Meer

2018 akkoorden
(2,28 mln medewerkers)

Contractloonstijging
op twaalfmaandsbasis

Afspraken over
duurzame inzetbaarheid

Afspraken over meer
flexibiliteit werkgever

Recente akkoorden icon

Recente akkoorden

Meer
Doe-Het-Zelf (Principeakkoord)
d.d. 31-10-2018
01-05-2017 tot 01-05-2020 (36 mnd.)
12-mnds=1,83% (5,5% in 36 maanden): 2,5% per 1-11-18 + 2,5% per 1-7-19 + 0,5% per 1-2-20
Bovenop de cao-loonsverhoging vindt in november 2018 aanpassing van het loongebouw plaats die een structureel positief effect op de lonen. Werknemers moeten gezond kunnen blijven doorwerken. Daarvoor zal een samenhangend pakket met o.a. beheersing van verzuim, werkdruk, duurzame inzetbaarheid en arbeidsmarktoriëntatie van werknemers nader worden uitgewerkt.
Duurzame inzetbaarheid, Productiviteit, Flexibiliteit werknemer
PLb (onderhandelingsresultaat)
d.d. 31-10-2018
01-05-2018 tot 01-10-2020 (29 mnd.)
12-mnds=2,59% (6,25% in 29 maanden): 2,5% per 1-10-18 + 2,5% per 1-10-19 + 1,25% per 1-5-20
Het onderhandelingsresultaat bevat afspraken over o.a. duurzame inzetbaarheid/ vitaliteitsregeling, structuur van de cao/vereenvoudiging, flexibele banen in relatie tot werkgelegenheid en verlenging sectoraal sociaal plan tot 1-1-2022.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Flexibiliteit werknemer
Detailhandel AGF (cao-tekst)
d.d. 01-10-2018
01-04-2018 tot 01-04-2020 (24 mnd.)
12-mnds=2% (4% in 24 maanden): 2% per 1-1-19 + 2% per 1-1-20
Royal Philips (cao-akkoord)
d.d. 28-09-2018
01-01-2018 tot 01-11-2019 (22 mnd.)
12-mnds=2,73% (5% in 22 maanden): 3% per 1-9-18 + 2% per 1-10-19
Afspraken over o.a. geboorteverlof, duurzame inzetbaarheid, mantelzorg en een verdere verbetering van de regeling voor korter werken op weg naar pensioen.
Duurzame inzetbaarheid, Flexibiliteit werknemer
AWVN icon
Economische cijfers icon

Macro-economische cijfers 2018

Meer
% Mrt '17 Sept '17 Mrt '18 Sep '18
Contractlonen 2,1 2,2 2,2 2,0
Loonkosten 2,5 3,3 2,9 2,8
Inflatie 1,5 1,4 1,6 1,6
Koopkracht 0,3 0,6 0,6 0,4
twitter icon

AWVN Twitterberichten

Meer