search icon

Zoeken in de Cao-kijker

Tooltip zoeken
31028

 
 
 
Disclaimer: De functionaliteit 'akkoorden downloaden' werkt tijdelijk minder goed.

 
 
Zoek in onze cijfers, akkoorden en media-berichten of zoek gericht door te filteren op zoekcategorie.
 

2022 akkoorden (3,53 mln medewerkers)

Contractloonstijging op twaalfmaandsbasis

Afspraken bedrijf

Afspraken medewerker

Afspraken maatschappij

Meer
Provincies (Onderhandelaarsakkoord)
d.d. 24-06-2022
01-01-2022 tot 01-01-2024 (24 mnd.)
12-mnds=4,43% (8,86% in 24 maanden): 1,86% per 1-1-22 + 3% per 1-7-22 + 4% per 1-1-23
Belangrijkste afspraken: Loonontwikkeling, Thuiswerk- en flexibiliteitsvergoeding, Ouderschapsverlof, Verruiming bijzonder verlof (lief en leed), Diversiteitsverlof (kies je feestdagen) en Studie- en procesafspraken op co-creatievoorstellen
Medewerker, Maatschappij
Primair Onderwijs (Onderhandelaarsakkoord)
d.d. 23-06-2022
01-01-2022 tot 01-05-2023 (16 mnd.)
12-mnds=3,56% (4,75% in 16 maanden): 4,75% per 1-7-22+ eenmalige uitkering van €500
Loonstijging gelijk aan cao Voortgezet Onderwijs en verbetering van de ouderschapsregeling. Cao gaat in per 1-6-2022, na een eerder 2022-akkoord voor de periode 1-1-2022 tot 1-6-22.
Voortgezet Onderwijs (Onderhandelaarsakkoord)
d.d. 22-06-2022
01-01-2022 tot 01-05-2023 (16 mnd.)
12-mnds=3,56% (4,75% in 16 maanden): 4,75% per 1-7-22+ eenmalige uitkering van €500
Veertig uur individuele verlichting van de werkdruk met de keuze om eenmalig het budget van 40 uur te laten uitbetalen (nog eens 2,4 procent loonsverhoging).
Medewerker, Maatschappij
Rijk (onderhandelingsresultaat)
d.d. 22-06-2022
01-04-2022 tot 01-07-2024 (27 mnd.)
12-mnds=3,94% (8,86% in 27 maanden): 2,5% per 1-7-22 + 1,86% per 1-7-22 + 3% per 1-4-23 + 1,5% per 1-1-24+ eenmalige uitkering van €900
Verduurzaming. De 1,86% per 1 juli 2022 is een AWVN-raming van de verhoging van €75.
Bedrijf, Medewerker, Maatschappij
Meer
% Mrt '21 Jun '21 Sep '21 Mrt '22
Contractlonen 1,5 1,8 2,2 2,7
Loonkosten 0,0 0,0 1,0 3,3
Inflatie 1,5 1,8 1,8 5,2
Koopkracht -0,1 -0,3 0,1 -2,7
Meer
AWVN icon