Overzicht

Cao-kijker is dé informatiebron over recente cao-ontwikkelingen.
Bijgewerkt op 13-07-2018 19:00: Nieuwsbericht

CAO-seizoeninbeeld icon

Cao-seizoen in beeld

Meer

2018 akkoorden
(1,95 mln medewerkers)

Contractloonstijging
op twaalfmaandsbasis

Afspraken over
duurzame inzetbaarheid

Afspraken over meer
flexibiliteit werkgever

Recente akkoorden icon

Recente akkoorden

Meer
Openbaar Vervoer (onderhandelingsresultaat)
d.d. 01-07-2018
01-01-2018 tot 01-08-2020 (31 mnd.)
12-mnds=2,9% (7,5% in 31 maanden): 2,5% per 1-8-18 + 1,5% per 1-1-19 + 2% per 1-8-19 + 1,5% per 1-1-20
Stakingen beëindigd na AWVN-bemiddeling.
Retail non food (Onderhandelaarsresultaat)
d.d. 27-06-2018
01-07-2018 tot 01-01-2021 (30 mnd.)
Anders: 1,03% per 1-7-18
FNV tekent niet mee. CNV, De Unie en AVV wel. Contactlonen stijgen mee met halfjaarlijkse WML-stijging. Per 1 januari 2020 individueel ontwikkelingsbudget van €150 per jaar. Voorheen: Fashion & Sport Inretail
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Productiviteit, Flexibiliteit werknemer
Waterschappen (Onderhandelaarsresultaat)
d.d. 27-06-2018
01-01-2017 tot 01-01-2020 (36 mnd.)
12-mnds=2,25% (6,75% in 36 maanden): 3,5% per 1-1-18 + 3,25% per 1-4-19
Per 1 januari 2019 wordt het IKB vereenvoudigd. Dit betekent meer pensioenopbouw en een iets hoger inkomen. Dit heeft samen een gemiddelde waarde van 0,75%. Viertal vernieuwingen die meer inhoud geven aan de ambities op duurzame doorstroom en inzetbaarheid: - Ruimte voor het echte gesprek en waarderend belonen. - Een vereenvoudigd en verbeterd IKB. - Duurzaam doorstromen en vitaliteit. - Aandacht voor veilig en gezond werken.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget
Textielgoederen Groothandel (Akkoord)
d.d. 26-06-2018
01-07-2018 tot 01-07-2020 (24 mnd.)
12-mnds=2,75% (5,5% in 24 maanden): 2,5% per 1-9-18 + 3% per 1-8-19
Werkgroepen ‘cao teksten’, FUWA en 'scholing en duurzame inzetbaarheid'.
Duurzame inzetbaarheid
AWVN icon
Economische cijfers icon

Macro-economische cijfers 2018

Meer
% Mrt '17 Sept '17 Mrt '18 Jun '18
Contractlonen 2,1 2,2 2,2 2,1
Loonkosten 2,5 3,3 2,9 2,8
Inflatie 1,5 1,4 1,6 1,5
Koopkracht 0,3 0,6 0,6 0,6
twitter icon

AWVN Twitterberichten

Meer