Overzicht

Cao-kijker is dé informatiebron over recente cao-ontwikkelingen.
Bijgewerkt op 12-10-2018 20:45: Nieuw akkoord

CAO-seizoeninbeeld icon

Cao-seizoen in beeld

Meer

2018 akkoorden
(2,16 mln medewerkers)

Contractloonstijging
op twaalfmaandsbasis

Afspraken over
duurzame inzetbaarheid

Afspraken over meer
flexibiliteit werkgever

Recente akkoorden icon

Recente akkoorden

Meer
Royal Philips (cao-akkoord)
d.d. 28-09-2018
01-01-2018 tot 01-11-2019 (22 mnd.)
12-mnds=2,73% (5% in 22 maanden): 3% per 1-9-18 + 2% per 1-10-19
Afspraken over o.a. geboorteverlof, duurzame inzetbaarheid, mantelzorg en een verdere verbetering van de regeling voor korter werken op weg naar pensioen.
Duurzame inzetbaarheid, Flexibiliteit werknemer
KLM Grond (onderhandelingsresultaat)
d.d. 27-09-2018
01-01-2018 tot 01-06-2019 (17 mnd.)
12-mnds=1,76% (2,5% in 17 maanden): 1,5% per 1-11-18 + 1% per 1-2-19
Introductie Duurzame inzetbaarheidsbudget
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Flexibiliteit werknemer
Particuliere Beveiliging (onderhandelingsresultaat)
d.d. 18-09-2018
01-07-2018 tot 01-07-2023 (60 mnd.)
12-mnds=2,15% (10,75% in 60 maanden): 1,5% per 1-12-18 + 1,75% per 1-5-19 + 2,5% per 1-1-20 + 2,5% per 1-1-21 + 2,5% per 1-1-22
Vanaf 2020 stijgen de lonen telkens vanaf 1 januari met 2,5% (en als de inflatie hoger is dan met de inflatie). De beveiligers leveren dus niet in op koopkracht. Bovendien is afgesproken dat vanaf 2023 beveiligers een basissalaris hebben dat minstens 125% van het WML is. Afspraken na stakingen over o.a. werkdruk, de roosters en een kortere werkweek.
Flexibiliteit werknemer
Zuivelindustrie (2x) (Principeakkoord)
d.d. 18-09-2018
01-04-2018 tot 01-04-2020 (24 mnd.)
12-mnds=2,5% (5% in 24 maanden): 2,5% per 1-4-18 + 2,5% per 1-4-19
Werknemers ontvangen m.i.v. 1-1-2020 jaarlijks 1% van hun jaarsalaris om hun inzetbaarheid te vergroten. Werknemers kunnen dit besteden aan bijvoorbeeld een opleiding, training, verlof, gezondheid- of vitaliteitsprogramma.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Flexibiliteit werknemer
AWVN icon
Economische cijfers icon

Macro-economische cijfers 2018

Meer
% Mrt '17 Sept '17 Mrt '18 Sep '18
Contractlonen 2,1 2,2 2,2 2,0
Loonkosten 2,5 3,3 2,9 2,8
Inflatie 1,5 1,4 1,6 1,6
Koopkracht 0,3 0,6 0,6 0,4
twitter icon

AWVN Twitterberichten

Meer