Overzicht

Cao-kijker is dé informatiebron over recente cao-ontwikkelingen.
Bijgewerkt op 08-12-2018 18:11: Macro-economische cijfers

CAO-seizoeninbeeld icon

Cao-seizoen in beeld

Meer

2018 akkoorden
(2,40 mln medewerkers)

Contractloonstijging
op twaalfmaandsbasis

Afspraken over
duurzame inzetbaarheid

Afspraken over meer
flexibiliteit werkgever

Recente akkoorden icon

Recente akkoorden

Meer
Grafimedia (onderhandelingsresultaat)
d.d. 03-12-2018
01-04-2018 tot 01-08-2020 (28 mnd.)
12-mnds=2,57% (6% in 28 maanden): 2% per 1-2-19 + 1% per 1-6-19 + 2% per 1-2-20 + 1% per 1-6-20
Acties. Generatiepact/werktijdvermindering oudere werknemers. Per 1 februari 2019 €660 bruto verhoging van het jaarsalaris raamt AWVN op 2%, evenals €680 per 1 februari 2020. Daarnaast is afgesproken dat in 2019 en 2020 geen premie wordt geheven voor het A&O-fonds en de ‘van-werk-naar-werk-regeling’. Per jaar betekent dit voor werkgevers dat er 0,46% van de loonsom niet afgedragen hoeft te worden.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen
Netwerkbedrijven (onderhandelingsresultaat)
d.d. 28-11-2018
01-05-2018 tot 01-05-2021 (36 mnd.)
12-mnds=2,67% (8% in 36 maanden): 3% per 1-1-19 + 3% per 1-5-20 + 2% per 1-1-21
De cao NWb is aantrekkelijk voor huidige en toekomstige werknemers en biedt een mix van salarisverhoging, een Persoonlijk Budget en extra verlof dat werknemers in elke levensfase maximale keuzevrijheid biedt tussen geld en vrije tijd en de mogelijkheid om verlof te sparen. Daarnaast kunnen werknemers vanaf 62 jaar gebruik maken van een Vitaliteitsregeling om voorafgaand aan hun pensioen minder te werken.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Flexibiliteit werknemer
Signify (onderhandelingsresultaat)
d.d. 28-11-2018
01-01-2018 tot 01-08-2019 (19 mnd.)
12-mnds=2,84% (4,5% in 19 maanden): 3,5% per 1-1-19 + 1% per 1-6-19
Vloer van €300 per 1 % cao-verhoging
Duurzame inzetbaarheid, Flexibiliteit werknemer
Nouryon (onderhandelingsresultaat)
d.d. 15-11-2018
01-07-2018 tot 01-01-2021 (30 mnd.)
12-mnds=3% (7,5% in 30 maanden): 3% per 1-7-18 + 3% per 1-7-19 + 1,5% per 1-7-20
Verkochte Specialty Chemicals-onderdeel van AkzoNobel. Staking over pensioen. Verlenging sociaal plan verlengd voor een periode van twee jaar (eindigend op 1 januari 2022).
AWVN icon
Economische cijfers icon

Macro-economische cijfers 2018

Meer
% Mrt '17 Sept '17 Mrt '18 Sep '18
Contractlonen 2,1 2,2 2,2 2,0
Loonkosten 2,5 3,3 2,9 2,8
Inflatie 1,5 1,4 1,6 1,6
Koopkracht 0,3 0,6 0,6 0,4
twitter icon

AWVN Twitterberichten

Meer