Overzicht

Cao-kijker is dé informatiebron over recente cao-ontwikkelingen.
Bijgewerkt op 13-06-2019 09:08: Macro-economische cijfers

CAO-seizoeninbeeld icon

Cao-seizoen in beeld

Meer

2018 akkoorden
(2,45 mln medewerkers)

Contractloonstijging
op twaalfmaandsbasis

Afspraken over
duurzame inzetbaarheid

Afspraken over meer
flexibiliteit werkgever

Recente akkoorden icon

Recente akkoorden

Meer
FloraHolland (onderhandelingsresultaat)
d.d. 12-12-2018
01-07-2018 tot 01-07-2021 (36 mnd.)
12-mnds=2,5% (7,5% in 36 maanden): 1,5% per 1-1-19 + 1% per 1-7-19 + 2,5% per 1-7-20 + 2,5% per 1-3-21
Investeringen in opleidingen en ondersteuning duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid
Kadaster (Principeakkoord)
d.d. 06-12-2018
01-01-2018 tot 01-07-2020 (30 mnd.)
12-mnds=2,4% (6% in 30 maanden): 3% per 1-1-19 + 3% per 1-1-20
Vastlegging 10 DI-uitgangspunten.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget
Apotheken (onderhandelingsresultaat)
d.d. 05-12-2018
01-05-2017 tot 01-05-2019 (24 mnd.)
12-mnds=1% (2% in 24 maanden): 2% per 1-4-19
Cao-partijen en KNMP willen duidelijkheid bij VWS en ZN over de zogenaamde ‘ova-ruimte’ van de overheid voor loonontwikkeling apotheken.
Duurzame inzetbaarheid, Flexibiliteit werknemer
Grafimedia (onderhandelingsresultaat)
d.d. 03-12-2018
01-04-2018 tot 01-08-2020 (28 mnd.)
12-mnds=2,57% (6% in 28 maanden): 2% per 1-2-19 + 1% per 1-6-19 + 2% per 1-2-20 + 1% per 1-6-20
Acties. Generatiepact/werktijdvermindering oudere werknemers. Per 1 februari 2019 €660 bruto verhoging van het jaarsalaris raamt AWVN op 2%, evenals €680 per 1 februari 2020. Daarnaast is afgesproken dat in 2019 en 2020 geen premie wordt geheven voor het A&O-fonds en de ‘van-werk-naar-werk-regeling’. Per jaar betekent dit voor werkgevers dat er 0,46% van de loonsom niet afgedragen hoeft te worden.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen
AWVN icon
Economische cijfers icon

Macro-economische cijfers 2018

Meer
% Mrt '17 Sep '17 Mrt '18 Sep '18
Contractlonen 2,1 2,2 2,2 2,0
Loonkosten 2,5 3,3 2,9 2,8
Inflatie 1,5 1,4 1,6 1,6
Koopkracht 0,3 0,6 0,6 0,4
twitter icon

AWVN Twitterberichten

Meer