search icon

Zoeken in de Cao-kijker

Tooltip zoeken
4508

Zoek in onze cijfers, akkoorden en media-berichten of zoek gericht door te filteren op zoekcategorie.
 
Nieuws: De arbeidsvoorwaardennota 'Waardevol werkgeven' dient als handleiding bij de cao-onderhandelingen in 2020: waardevol voor medewerkers, samenleving en voor bedrijven. 
Het coronavirus dwingt ons nu afspraken te maken over zoveel mogelijk aanpassingsvermogen voor bedrijven en zoveel mogelijk zekerheid van inkomen en werk voor medewerkers.

2020 akkoorden (599.000 medewerkers)

Contractloonstijging op twaalfmaandsbasis

Afspraken over duurzame inzetbaarheid

Afspraken over meer flexibiliteit werkgever

Meer
Bijenkorf (onderhandelingsresultaat)
d.d. 04-03-2020
01-07-2019 tot 01-07-2021 (24 mnd.)
12-mnds=3% (6% in 24 maanden): 3% per 1-7-20 + 3% per 1-7-21
Betreft loonafspraken voor functiegroep 1 t/m 6. Voor de functiegroepen 6 t/m 12: 1% plus verhoging voortvloeiend uit het Performance Management Systeem (variërend tussen de 1,5% en 5,5% op jaarbasis).
Medewerker
Postbezorgers (Principeakkoord)
d.d. 03-03-2020
01-10-2019 tot 01-10-2021 (24 mnd.)
12-mnds=3,25% (6,5% in 24 maanden): 1,25% per 1-1-20 + 1,25% per 1-5-20 + 1% per 1-9-20 + 1% per 1-1-21 + 2% per 1-4-21
Proces: FNV legt het met de andere vakbonden gesloten akkoord neutraal voor aan de leden. Invoeropmerking: de 2% per 1-4-21 betreft 1% per 1-4-21 en 1% per 1-7-21 (samengevoegd i.v.m. ruimtegebrek).
DSM (onderhandelingsresultaat)
d.d. 28-02-2020
01-04-2020 tot 01-04-2022 (24 mnd.)
12-mnds=3,15% (6,3% in 24 maanden): 2% per 1-7-20 + 2% per 1-7-21 + 1,15% per 1-7-20 + 1,15% per 1-7-21
De loonstijging van 2x1,15% betreft effect van 2x nominale verhoging van €1.000. Pakket aan ‘generatieproof’ regelingen, die tegemoetkomen aan de wensen van medewerkers in de verschillende levensfasen, waaronder: verbetering ouderschapsverlof, aanvullend geboorteverlof, verbetering faciliteiten mantelzorgers en effectief verlofmanagement ter vermindering werkdruk. Regeling voor een DSM bedrijfs-AOW (primeur in Nederland). Invoering van één regeling voor resultaatbeloning binnen DSM is bij goede bedrijfsresultaten.
Bedrijf, Medewerker, Maatschappij
Gespecialiseerde DH Bloemen en Planten (cao-akkoord)
d.d. 24-02-2020
01-01-2020 tot 01-01-2023 (36 mnd.)
anders
Per 1 januari 2021 invoering van een individueel scholing/ontwikkelbudget van 0,5% van het bruto jaarinkomen. Normale arbeidsduur naar gemiddeld 40 uur per week.
Medewerker
Meer
% Mrt '19 Sep '19 Dec '19 Mrt '20
Contractlonen 2,3 2,5 2,8 3,0
Loonkosten 2,6 3,0 3,0 3,3
Inflatie 1,5 1,5 1,6 1,7
Koopkracht 1,3 2,1 2,1 2,1
Meer
AWVN icon