search icon

Zoeken in de Cao-kijker

Tooltip zoeken
2838

Zoek in onze cijfers, akkoorden en media-berichten of zoek gericht door te filteren op zoekcategorie.

 
Nieuws: 
De arbeidsvoorwaardennota 2020 dient als handleiding bij de cao-onderhandelingen dit jaar. Wat AWVN betreft draait daarin alles om 'Waardevol werkgeven'. Op drie manieren: voor medewerkers, samenleving en voor bedrijven.

2020 akkoorden (355.000 medewerkers)

Contractloonstijging op twaalfmaandsbasis

Afspraken over duurzame inzetbaarheid

Afspraken over meer flexibiliteit werkgever

Meer
Achmea (onderhandelingsresultaat)
d.d. 19-12-2019
01-12-2019 tot 01-12-2021 (24 mnd.)
12-mnds=3,44% (1% in 24 maanden): 1% per 1-1-20
Per 1 januari 2021 wordt de standaard arbeidsduur 34 uur per week. Deze urenvermindering vertegenwoordigt een waarde van 5,88% van het uurloon. Pilot Zorgoppas. Verdere invulling ‘Agenda voor de toekomst’ uit vorige cao met als centrale thema's: “een leven lang werken, leren en zorgen” en “inkomen nu & later”. Verworpen door achterban De Unie.
Investeren in werknemers, Maatschappelijk ondernemen
Uitvaartbranche (onderhandelingsresultaat)
d.d. 19-12-2019
01-01-2020 tot 01-03-2022 (26 mnd.)
12-mnds=2,77% (6% in 26 maanden): 3% per 1-2-20 + 3% per 1-1-21
Eerste akkoord met ingangs- en afsluitdatum 2020.
Investeren in werknemers, Maatschappelijk ondernemen
DHL eCommerce (Principeakkoord)
d.d. 18-12-2019
01-01-2020 tot 01-01-2023 (36 mnd.)
12-mnds=3,17% (0% in 36 maanden):
Met de hier genoemde loonsverhogingen zijn DHL en vakorganisaties overeengekomen dat de winstdelingsregeling per 1 januari 2020 komt te vervallen en wordt opgenomen in het loon. In totaal is dit een stijging van het uurloon met 17% (bezorgers; loods- en kantoormedewerkers: 9,5%) over de cao-periode van drie jaar.
Investeren in werknemers, Productiever
NEPLUVI (Onderhandelaarsakkoord)
d.d. 18-12-2019
01-01-2020 tot 01-04-2021 (15 mnd.)
12-mnds=2,8% (3,5% in 15 maanden): 3% per 1-4-20 +SEJU van 0,5%
Alle werknemers krijgen een persoonlijk ontwikkelingsbudget van 160 euro per jaar, behoudens werknemers die gebruik maken van de oude verlofregeling.
Investeren in werknemers
Meer
% Mrt '19 Aug '19 Sep '19 Dec '19
Contractlonen 2,3 2,5 2,5 2,8
Loonkosten 2,6 3,0 3,0 3,0
Inflatie 1,5 1,5 1,5 1,6
Koopkracht 1,3 1,2 2,1 2,1
Meer
AWVN icon