search icon

Zoeken in de Cao-kijker

Tooltip zoeken
23422

 
 
 
Disclaimer: De functionaliteit 'akkoorden downloaden' werkt tijdelijk minder goed.

 
 
Zoek in onze cijfers, akkoorden en media-berichten of zoek gericht door te filteren op zoekcategorie.
 

2022 akkoorden (42.000 medewerkers)

Contractloonstijging op twaalfmaandsbasis

Afspraken bedrijf

Afspraken medewerker

Afspraken maatschappij

Meer
Afbouw (onderhandelingsresultaat)
d.d. 18-11-2021
01-01-2022 tot 01-01-2024 (24 mnd.)
12-mnds=2,91% (5,82% in 24 maanden): 1,4% per 1-3-22 + 1,3% per 1-3-22 + 1,5% per 1-1-23 + 1,62% per 1-1-23+ eenmalige uitkering van €75
AWVN-raming van €40 p/m per 1-3-22: 1,3%; AWVN-raming van €50 p/m per 1-1-23: 1,62%.
Medewerker, Maatschappij
Textielverzorging (onderhandelingsresultaat)
d.d. 15-11-2021
02-01-2022 tot 01-05-2023 (15 mnd.)
12-mnds=2,7% (3,6% in 16 maanden): 2,25% per 1-3-22 + 1,35% per 1-3-23+ eenmalige uitkering van €100
Bouw van een nieuwe cao. Vervolg Corona-steun: bedrijven die in 2022-2023 gebruik maken van de 0,5% Corona-steun, cao-artikel 24.3, kunnen deze onder gelijke condities, na toetsing, voor de nieuwe loonstijging 0,5% verschuiven naar 1 januari 2024.
Medewerker
Picnic (Principeakkoord)
d.d. 08-11-2021
24-04-2022 tot 20-04-2025 (35 mnd.)
12-mnds=3% (9% in 36 maanden): 2,5% per 8-11-21 + 0,5% per 1-4-22 + 3% per 24-4-23 + 3% per 22-4-24+ eenmalige uitkering van 0,01%
De structurele loonsverhoging per april 2022 (+3,0%), wordt grotendeels (+2,5%) al meegenomen als verhoging vanaf 8 november 2021. Medewerker tevredenheidsonderzoek als input voor gesprek over arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen zoals persoonlijke ontwikkeling, gezondheid en pensioen.
Taxivervoer (onderhandelingsresultaat)
d.d. 19-10-2021
01-01-2022 tot 01-01-2023 (12 mnd.)
12-mnds=2,5%: 2,5% per 1-1-22
De naam van de cao ‘cao Taxivervoer’ wordt gewijzigd in ‘cao Zorgvervoer en Taxi’. Regeling ‘verloonde tijd’. Procesafspraak perspectief op de toekomst.
Medewerker
Meer

Geen berichten gevonden.

% Mrt '21 Jun '21 Aug '21 Sep '21
Contractlonen 1,5 1,8 2,2 2,2
Loonkosten 0,0 0,0 2,2 1,0
Inflatie 1,5 1,8 1,8 1,8
Koopkracht -0,1 -0,3 0 0,1
Meer
AWVN icon