search icon

Zoeken in de Cao-kijker

Tooltip zoeken
20405

Disclamer: De functionaliteit 'akkoorden downloaden' werkt tijdelijk minder goed.
Zoek in onze cijfers, akkoorden en media-berichten of zoek gericht door te filteren op zoekcategorie.
 
Nieuws: De arbeidsvoorwaardennota 2021 Schaken op meerdere borden is gereed. Wendbaarheid en bredere inzetbaarheid zijn hèt vaccin voor cao's in deze coronatijd (en daarna).
De uitdaging is om in constructief overleg met medewerkers en vakbonden de passende balans te vinden tussen ‘kostenbeheersing waar het moet’ en ‘investeren waar het kan’.

2021 akkoorden (2,54 mln medewerkers)

Contractloonstijging op twaalfmaandsbasis

Afspraken bedrijf

Afspraken medewerker

Afspraken maatschappij

Meer
HBO (Principeakkoord)
d.d. 14-09-2021
01-01-2021 tot 01-04-2022 (15 mnd.)
12-mnds=1,6% (2% in 15 maanden): 2% per 1-2-22
Studie en procesafspraken over bestrijding werkdruk en het verbeteren duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.
Pensioenakkoord
DHL Logistics (onderhandelingsresultaat)
d.d. 06-09-2021
01-04-2021 tot 01-04-2022 (12 mnd.)
12-mnds=2,5%: 2,5% per 1-6-21
Verlenging traject Dl&V van 2019-2021.
Medewerker
Banden- en Wielenbranche (onderhandelingsresultaat)
d.d. 17-08-2021
01-09-2020 tot 01-01-2023 (28 mnd.)
12-mnds=1,78% (4,15% in 28 maanden): 2% per 1-7-21 + 1,5% per 1-8-22 + 0,65% per 1-1-23
AWVN-schatting €50 per 1-7-21: 2,0%. Generatiepact 60-80-100. 100 ontwikkelvouchers €500.
Medewerker
Netwerkbedrijven (cao-akkoord)
d.d. 23-07-2021
01-05-2021 tot 01-01-2023 (20 mnd.)
12-mnds=1,2% (2% in 20 maanden): 2% per 1-4-22
Eenmalige uitkering €350 bruto, ook voor uitzendkrachten. Verlenging vitaliteitsregeling. Verlenging Sectoriaal Sociaal Plan.
Medewerker
Meer
% Mrt '20 Sep '20 Mrt '21 Sep '21
Contractlonen 2,7 1,2 1,5 1,9
Loonkosten 3,3 0,1 0,1 0,0
Inflatie 1,7 1,5 1,9 1,9
Koopkracht 1,3 0,8 0,7 0,8
Meer
AWVN icon