Overzicht

Cao-kijker is dé informatiebron over recente cao-ontwikkelingen.
Bijgewerkt op 15-03-2019 12:05: Nieuw akkoord

CAO-seizoeninbeeld icon

Cao-seizoen in beeld

Meer

2019 akkoorden
(483.000 medewerkers)

Contractloonstijging
op twaalfmaandsbasis

Afspraken over
duurzame inzetbaarheid

Afspraken over meer
flexibiliteit werkgever

Recente akkoorden icon

Recente akkoorden

Meer
UWV (Onderhandelaarsakkoord)
d.d. 13-03-2019
01-01-2019 tot 01-01-2021 (24 mnd.)
12-mnds=3% (6% in 24 maanden): 3% per 1-1-19 + 3% per 1-1-20
Motto: 'een cao voor alle generaties’. Afspraken over vitaliteitspact. Sociaal Plan loopt ongewijzigd door tot 1 april 2021.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Flexibiliteit werknemer
Houtverwerkende Industrie (onderhandelingsresultaat)
d.d. 07-03-2019
01-01-2019 tot 01-05-2020 (16 mnd.)
12-mnds=3% (4% in 16 maanden): 1,5% per 1-5-19 + 1,5% per 1-10-19 + 1% per 1-3-20
Onderhandelingsresultaat na poortacties.
Duurzame inzetbaarheid, Productiviteit
Provincies (Onderhandelaarsakkoord)
d.d. 28-02-2019
01-01-2019 tot 01-01-2021 (24 mnd.)
12-mnds=3,25% (6,5% in 24 maanden): 2,5% per 1-1-19 + 1% per 1-7-19 + 2% per 1-1-20 + 1% per 1-7-20
Harmonisatie van de toelagen per 1 juli 2019 en de invoering van één modern functiegebouw voor de hele sector per 1 juli 2020. Daarnaast hebben de cao partijen ook de cao tekst vastgesteld zoals die vanaf 1 januari 2020 gaat gelden voor de provinciale sector als de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treedt.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Flexibiliteit werknemer
ING Bank (onderhandelingsresultaat)
d.d. 27-02-2019
01-01-2019 tot 01-01-2021 (24 mnd.)
12-mnds=3% (6% in 24 maanden): 3% per 1-9-19 + 3% per 1-9-20
Het centrale thema van deze cao is werkgeluk. Cao-partijen willen afspraken maken die bijdragen aan de welvaart, het welzijn en de zingeving van alle ING medewerkers. Omdat werkgeluk voor ieder individu verschillend is en autonomie en regelruimte daarvoor essentieel zijn, zijn de cao afspraken gebaseerd op principes en minder op regels: zo veel mogelijk keuzevrijheid en maatwerk passend bij individuele omstandigheden. Er zal een budget beschikbaar gesteld worden ter hoogte van 0,4% dat kan worden gebruikt ter vervanging van medewerkers die tijd voor ontwikkeling en/of voor privé nodig hebben om meer werkgeluk te realiseren. Zie ook: https://www.ing.nl/nieuws/nieuws_en_persberichten/2019/februari/Cao-ing-focus-op-vakmanschap-en-vernieuwing.html
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Flexibiliteit werknemer
AWVN icon
Economische cijfers icon

Macro-economische cijfers 2019

Meer
% Mrt '18 Jun '18 Sep '18 Mrt '19
Contractlonen 3,2 3,1 3,0 2,7
Loonkosten 4,1 4,0 4,1 4,1
Inflatie 2,4 2,3 2,4 2,3
Koopkracht 1,6 1,6 1,5 1,6
twitter icon

AWVN Twitterberichten

Meer