Overzicht

Cao-kijker is dé informatiebron over recente cao-ontwikkelingen.
Bijgewerkt op 19-01-2019 20:35: Nieuwsbericht

CAO-seizoeninbeeld icon

Cao-seizoen in beeld

Meer

2019 akkoorden
(178.000 medewerkers)

Contractloonstijging
op twaalfmaandsbasis

Afspraken over
duurzame inzetbaarheid

Afspraken over meer
flexibiliteit werkgever

Recente akkoorden icon

Recente akkoorden

Meer
Schoonmakers (onderhandelingsresultaat)
d.d. 20-12-2018
01-01-2019 tot 01-07-2021 (30 mnd.)
12-mnds=3,8% (9,5% in 30 maanden): 2% per 1-1-19 + 1% per 1-7-19 + 1% per 1-1-20 + 2% per 1-7-20 + 1,5% per 1-6-21 +SEJU van 2%
Gezamenlijke stip aan de horizon: een sterke en waardevolle schoonmaakbranche. Belangrijke gespreksonderwerpen: omgang met elkaar op het werk (volwassen arbeidsrelatie), duurzame inzetbaarheid (gezond pensioen halen) en ziekteverzuimbegeleiding. Extra verlofdag op de verjaardag van een werknemer m.i.v. 2020. Vakbondsleden krijgen de mogelijkheid om deze in te ruilen voor een vrije dag op 1 mei. Getrapte stijging structurele eindejaarsuitkering met 2%: met 0,65%, in 2020 met 0,35% en in 2021 met 1%.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Flexibiliteit werknemer
Achmea (Eindresultaat)
d.d. 13-12-2018
01-12-2018 tot 01-12-2019 (12 mnd.)
12-mnds=2,25%: 2,25% per 1-1-19
Afspraken over afspraken over jaarlijkse doorgroei in de salarisschalen, pensioen, agenda van de toekomst en geboorteverlof
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Flexibiliteit werknemer
Visdetailhandel (Principeakkoord)
d.d. 05-12-2018
01-01-2019 tot 01-01-2021 (24 mnd.)
12-mnds=2,75% (5,5% in 24 maanden): 3,25% per 1-1-19 + 2,25% per 1-1-20
Werknemers met een gemiddeld contract van maximaal 12 uur per week ontvangen 2% op 1 januari 2019.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Flexibiliteit werknemer
Ambulancezorg (Principeakkoord)
d.d. 06-11-2018
01-01-2019 tot 01-01-2020 (12 mnd.)
anders
Partijen willen de aantrekkelijkheid van de sector verder vergroten door de arbeidsvoorwaarden van de cao ambulancezorg - stapsgewijs - zoveel mogelijk te harmoniseren met de cao-ziekenhuizen.
Duurzame inzetbaarheid, Flexibiliteit werknemer
AWVN icon
Economische cijfers icon

Macro-economische cijfers 2019

Meer
% Mrt '18 Jun '18 Sep '18 Dec '18
Contractlonen 3,2 3,1 3,0 2,8
Loonkosten 4,1 4,0 4,1 3,6
Inflatie 2,4 2,3 2,4 2,4
Koopkracht 1,6 1,6 1,5 1,6
twitter icon

AWVN Twitterberichten

Meer