search icon

Zoeken in de Cao-kijker

Tooltip zoeken
20404

Disclamer: De functionaliteit 'akkoorden downloaden' werkt tijdelijk minder goed.
Zoek in onze cijfers, akkoorden en media-berichten of zoek gericht door te filteren op zoekcategorie.
 
Nieuws: De arbeidsvoorwaardennota 2021 Schaken op meerdere borden is gereed. Wendbaarheid en bredere inzetbaarheid zijn hèt vaccin voor cao's in deze coronatijd (en daarna).
De uitdaging is om in constructief overleg met medewerkers en vakbonden de passende balans te vinden tussen ‘kostenbeheersing waar het moet’ en ‘investeren waar het kan’.

2019 akkoorden (3,17 mln medewerkers)

Contractloonstijging op twaalfmaandsbasis

Afspraken bedrijf

Afspraken medewerker

Afspraken maatschappij

Meer
Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL) (onderhandelingsresultaat)
d.d. 10-02-2020
01-07-2019 tot 01-07-2020 (12 mnd.)
12-mnds=2,8%: 2,8% per 1-2-20
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Flexibiliteit werknemer
Supermarkten (onderhandelingsresultaat)
d.d. 10-01-2020
01-04-2019 tot 01-04-2020 (12 mnd.)
12-mnds=2,5%: 2,5% per 1-4-19
CNV-achterban heeft ingestemd. In december liep FNV weg van de onderhandelingen, omdat het voorstel van de werkgevers voor FNV onvoldoende was.
Xenos (cao-tekst)
d.d. 23-12-2019
07-10-2019 tot 01-01-2021 (14 mnd.)
anders
Indexatie schaallonen 1-1-2020 en 1-7-2020 met WML-verhogingen.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Productiviteit
KLM Cabine (onderhandelingsresultaat)
d.d. 20-12-2019
01-06-2019 tot 01-03-2022 (33 mnd.)
anders: 2% per 1-9-19
Loonsverhogingen van 2,5% per 1-8-2020 en 2,5% per 1-8-2021 komen te vervallen om te voldoen aan de voorwaarden die het kabinet stelt in ruil voor het steunpakket van in totaal €3,4 miljard. Duurzaam Inzetbaarheids-budget (DI-budget) van 1,93%.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Productiviteit, Flexibiliteit werknemer
Meer
% Mrt '18 Sep '18 Mrt '19 Sep '19
Contractlonen 3,2 3,0 2,7 2,4
Loonkosten 4,1 4,1 3,4 3,0
Inflatie 2,4 2,4 2,3 2,6
Koopkracht 1,6 1,5 1,6 1,2
Meer
AWVN icon