Recente akkoorden

Cao-kijker is dé informatiebron over recente cao-ontwikkelingen.
Bijgewerkt op 08-12-2018 18:11: Macro-economische cijfers

ACP (onderhandelingsresultaat)

d.d. 27-11-2018
01-01-2019 tot 01-01-2021 (24 mnd.)
12-mnds=2% (4% in 24 maanden): 2% per 1-1-19 + 2% per 1-1-20
Het verlofbudget wordt verhoogd van 180 uur naar 190 uur per jaar obv 36 uur.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Flexibiliteit werknemer

Transavia Cabinepersoneel (Principeakkoord)

d.d. 26-11-2018
01-01-2019 tot 01-04-2020 (15 mnd.)
12-mnds=2,4% (3% in 15 maanden): 2% per 1-4-19 + 1% per 1-1-20
Duurzame inzetbaarheid, Flexibiliteit werknemer

HumanTotalCare (onderhandelingsresultaat)

d.d. 23-11-2018
01-01-2019 tot 01-01-2021 (24 mnd.)
12-mnds=3% (6% in 24 maanden): 3% per 1-1-19 + 3% per 1-1-20
Op de variabele resultaatafhankelijke winstuitkering over het jaar 2020 (uitkering in april 2021) wordt 1% winstuitkering in mindering gebracht.
Duurzame inzetbaarheid, Flexibiliteit werknemer

InsingerGilissen (onderhandelingsresultaat)

d.d. 19-11-2018
01-01-2019 tot 01-07-2020 (18 mnd.)
12-mnds=1,33% (2% in 18 maanden): 2% per 1-1-19
Eerste cao. Alleen CNV, geen FNV. Naast afspraken over functie- en salarissysteem, met een structurele loonsverhoging van 2% in 2019, kent deze nieuwe cao ook afspraken over een individueel keuzebudget (cafetaria-systeem), een ruimhartig opleidingsbeleid met een loopbaancheck, de mogelijkheid voor een deels doorbetaald vitaliteitsverlof van twee maanden en een uitbreiding van het wettelijk kraamverlof voor partners met 5 dagen.
Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Productiviteit, Flexibiliteit werknemer

CIZ (onderhandelingsresultaat)

d.d. 16-11-2018
01-01-2019 tot 01-01-2020 (12 mnd.)
12-mnds=4%: 3% per 1-5-19 +SEJU van 1%
Per 1 januari 2019 wordt de vergoeding levensloop (0,5% van het salaris) opgenomen in het maandsalaris.
Duurzame inzetbaarheid

Koole (onderhandelingsresultaat)

d.d. 16-11-2018
01-01-2019 tot 01-01-2024 (60 mnd.)
APC
Naast de automatische prijscompensatie gaan de lonen gedurende de looptijd omhoog met 8%. Verder krijgen de werknemers bij het afsluiten van deze cao een eenmalige uitkering van 400 euro. De pensioenpremie daalt met 1%.
Arbeidsverhoudingen, Productiviteit, Flexibiliteit werknemer

Leisure (onderhandelingsresultaat)

d.d. 08-11-2018
01-01-2019 tot 01-11-2019 (10 mnd.)
12-mnds=2,64% (2,2% in 10 maanden): 2,2% per 1-1-19
Duurzame inzetbaarheid

Eierengroothandel (Onderhandelingsakkoord)

d.d. 06-11-2018
01-01-2019 tot 01-01-2021 (24 mnd.)
12-mnds=2,13% (4,25% in 24 maanden): 2% per 1-1-19 + 2,25% per 1-1-20
Duurzame inzetbaarheid, Productiviteit

Taxivervoer (onderhandelingsresultaat)

d.d. 01-06-2018
01-01-2019 tot 01-01-2021 (24 mnd.)
12-mnds=2% (4% in 24 maanden): 2% per 1-1-19 + 2% per 1-1-20
Eerste 2019-akkoord. Schrappen van de jeugdlonen rijdend personeel m.i.v. 1 januari 2019. Loondoorbetaling bij ziekte: 1e 2 maanden 70%, daarna t/m 104 weken 90%, voor nieuwe ziektegevallen vanaf 1 januari 2019.
AWVN icon