Uitgeverijbedrijf (onderhandelingsresultaat)

d.d. 26-11-2019
01-06-2019 tot 01-08-2020 (14 mnd.)
12-mnds=2,57% (3% in 14 maanden): 3% per 1-11-19
NVJ: "tussenresultaat" · Gelijke beloning voor gelijk werk: een aantal grote mediabedrijven nodigt de NVJ uit om in gesprek te gaan over tarieven freelancers · Paritaire studiecommissie ‘gelijke behandeling in de sector Uitgeverijbedrijf'
Duurzame inzetbaarheid

Margarine- en Spijsvetindustrie (onderhandelingsresultaat)

d.d. 19-11-2019
01-05-2019 tot 01-11-2020 (18 mnd.)
12-mnds=3% (4,5% in 18 maanden): 2,7% per 1-5-19 + 0,3% per 1-1-20 + 1,5% per 1-5-20
Duurzame inzetbaarheid – pilot Vitaliteitsregeling
Duurzame inzetbaarheid, Productiviteit, Flexibiliteit werknemer

Schut (onderhandelingsresultaat)

d.d. 19-11-2019
01-07-2019 tot 01-07-2020 (12 mnd.)
12-mnds=2%: 2% per 1-7-19
Flexibiliteit werknemer

CROW (cao-tekst)

d.d. 18-11-2019
01-01-2019 tot 01-06-2020 (17 mnd.)
12-mnds=2,82% (4% in 17 maanden): 3% per 1-1-19 + 1% per 1-1-20
Duurzame inzetbaarheid

ProRail (onderhandelingsresultaat)

d.d. 14-11-2019
01-07-2019 tot 01-01-2021 (18 mnd.)
12-mnds=3,47% (5,2% in 18 maanden): 2% per 1-7-19 + 3,2% per 1-1-20
Eerder eindbod verworpen door FNV-leden.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Flexibiliteit werknemer

FNV (onderhandelingsresultaat)

d.d. 14-11-2019
01-08-2019 tot 01-01-2022 (29 mnd.)
12-mnds=2,48% (6% in 29 maanden): 3% per 1-1-20 + 3% per 1-1-21
Conform het FNV arbeidsvoorwaardenbeleid 2020 zijn we overeengekomen dat het minimum uurloon minstens 14 euro zal bedragen. Dit heeft positief effect op de onderste loonschalen per 1 januari 2020.
Arbeidsverhoudingen, Productiviteit

Niacet (Geaccepteerd eindbod)

d.d. 14-11-2019
01-01-2019 tot 01-01-2022 (36 mnd.)
12-mnds=3,05% (9,15% in 36 maanden): 3,1% per 1-1-19 + 3,1% per 1-1-20 + 2,95% per 1-1-21
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen

Biohorma (onderhandelingsresultaat)

d.d. 12-11-2019
01-04-2019 tot 01-07-2020 (15 mnd.)
12-mnds=1,6% (3,5% in 15 maanden): 1% per 1-4-19 + 1% per 1-1-20 +SEJU van 1,5%
Flexibiliteit werknemer

Bergmann (onderhandelingsresultaat)

d.d. 12-11-2019
01-01-2019 tot 01-01-2020 (12 mnd.)
APC: 1% per 1-1-19
Flexibiliteit werknemer

Lassie (Principeakkoord)

d.d. 12-11-2019
01-09-2019 tot 01-09-2021 (24 mnd.)
12-mnds=3,75% (7,5% in 24 maanden): 4% per 1-9-19 + 3,5% per 1-9-20
Stevigere loonstijging i.v.m. afschaffen vaste jaarlijkse resultaatgerichte beloning.
AWVN icon