VVT (onderhandelingsresultaat)

d.d. 10-10-2019
01-07-2019 tot 01-09-2021 (26 mnd.)
12-mnds=3% (6,5% in 26 maanden): 3,5% per 1-7-20 + 3% per 1-6-21
Recht op onbereikbaarheid. Duurzame inzetbaarheid: minder werken en geleidelijk stoppen: BalansBudget en LandingsBaan.
Duurzame inzetbaarheid, Flexibiliteit werknemer

Bedrijfsverzorgingsdiensten (onderhandelingsresultaat)

d.d. 10-10-2019
01-07-2019 tot 01-01-2021 (18 mnd.)
12-mnds=2,67% (4% in 18 maanden): 1,5% per 1-10-19 + 2,5% per 1-1-20
Meer ruimte voor onderlinge afspraken (tijd en/of geld) tussen werkgever en werknemer met betrekking tot de gewerkte uren op zondagen.
Duurzame inzetbaarheid, Flexibiliteit werknemer

Houthandel (onderhandelingsresultaat)

d.d. 07-10-2019
01-04-2019 tot 01-04-2020 (12 mnd.)
12-mnds=3,25%: 3,25% per 1-1-20
Bedrijven met een OR mogen een eigen beoordelingssysteem hanteren, indien de OR daarmee heeft ingestemd na achterban raadpleging bij de werknemers van het bedrijf waarbij een meerderheid van de betrokken werknemers akkoord is.
Duurzame inzetbaarheid, Productiviteit, Flexibiliteit werknemer

Cabot (onderhandelingsresultaat)

d.d. 07-10-2019
01-08-2019 tot 01-09-2020 (13 mnd.)
12-mnds=3% (3,25% in 13 maanden): 3,25% per 1-8-19
Paritaire regiegroep duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid

Chevron (onderhandelingsresultaat)

d.d. 04-10-2019
01-07-2019 tot 01-07-2022 (36 mnd.)
12-mnds=2,67% (8% in 36 maanden): 3% per 1-7-19 + 2,5% per 1-7-20 + 2,5% per 1-7-21
Flexibiliteit werknemer

Chemours (onderhandelingsresultaat)

d.d. 04-10-2019
01-06-2019 tot 01-06-2021 (24 mnd.)
APC +: 1,5% per 1-7-19 + 0,5% per 1-1-20 + 1,7% per 1-7-20 + 0,2% per 1-1-21
Werkgever biedt over het tijdvak van de looptijd van 24 maanden een structurele verhoging van de schalen, van 3,9% boven op de automatische prijscompensatie (CPI afgeleid).
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Flexibiliteit werknemer

ProRail (onderhandelingsresultaat)

d.d. 02-10-2019
01-07-2019 tot 01-01-2021 (18 mnd.)
12-mnds=3,2% (4,8% in 18 maanden): 2% per 1-10-19 + 2,8% per 1-4-20
Werkdruk onderzoek ter bestrijding van een structurele hoge werkdruk en werkstress.
Duurzame inzetbaarheid

Lucite (onderhandelingsresultaat)

d.d. 02-10-2019
01-02-2019 tot 01-05-2020 (15 mnd.)
12-mnds=2,4% (3% in 15 maanden): 3% per 1-2-19
Partijen zullen voor de expiratiedatum van de nieuwe cao, een gezamenlijke verkenning houden: of, hoe en onder welke voorwaarden, bij een meerjarige looptijd (tot 5 jaren) de lonen op basis van referentie jaarlijks kunnen worden geïndexeerd.
Duurzame inzetbaarheid

Jeugdzorg (Onderhandelaarsakkoord)

d.d. 30-09-2019
01-04-2019 tot 01-01-2021 (21 mnd.)
12-mnds=2,29% (4% in 21 maanden): 4% per 1-1-20
Het bodembedrag van de vakantietoeslag wordt per 1 januari verhoogd met 4%. 2x eenmalige uitkering van bruto €800. Recht op onbereikbaarheid.
Flexibiliteit werknemer

Varkensverbetering (onderhandelingsresultaat)

d.d. 25-09-2019
01-07-2019 tot 01-07-2021 (24 mnd.)
12-mnds=3% (6% in 24 maanden): 3% per 1-10-19 + 3% per 1-10-20
De ouderenregeling wordt per direct wordt de regeling opengesteld voor zowel fulltimers als parttimers.
Duurzame inzetbaarheid, Flexibiliteit werknemer
AWVN icon