Recente akkoorden

Cao-kijker is dé informatiebron over recente cao-ontwikkelingen.
Bijgewerkt op 19-04-2019 14:35: Nieuw akkoord

Zelfstandige Klinieken (Onderhandelingsakkoord)

d.d. 18-04-2019
01-01-2019 tot 01-01-2021 (24 mnd.)
12-mnds=3,38% (6,75% in 24 maanden): 3,5% per 1-7-19 + 3,25% per 1-2-20
ZKN: Met vakbond AVV zijn vernieuwende afspraken gemaakt over roosters en werktijden die aansluiten bij het unieke karakter van de branche.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget

KPN (onderhandelingsresultaat)

d.d. 16-04-2019
01-01-2019 tot 01-01-2020 (12 mnd.)
12-mnds=3%: 3% per 1-6-19
Per 1 juni 2019 vindt een collectieve salarisverhoging en/of een eenmalige uitkering plaats met een totale hoogte van 3% een en ander afhankelijk van de RSP. Sociaal Plan 1 januari 2019 t/m 31 december 2021.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Productiviteit, Flexibiliteit werknemer

Agterberg (Principeakkoord)

d.d. 15-04-2019
01-03-2019 tot 01-01-2022 (34 mnd.)
12-mnds=2,65% (7,5% in 34 maanden): 3% per 1-3-19 + 2,5% per 1-3-20 + 2% per 1-3-21

Transavia Airlines - Oproepkrachten Cabinepersoneel (Principeakkoord)

d.d. 09-04-2019
01-01-2017 tot 01-04-2020 (39 mnd.)
anders: 2% per 1-4-19 + 1% per 1-1-20

Tata Steel (onderhandelingsresultaat)

d.d. 04-04-2019
01-04-2019 tot 01-04-2021 (24 mnd.)
12-mnds=3,25% (6,5% in 24 maanden): 3,5% per 1-4-19 + 0,5% per 1-7-19 + 2,5% per 1-5-20
Innovatie van werktijden. Jongeren gaan er extra op vooruit. Werknemers van 19 jaar vallen per 1 april 2019 onder een volwassen loonschaal, voor leerlingen van 22 jaar van de bedrijfsschool geldt dat per 1 juli 2019. Ook krijgen ze een diplomatoeslag van 200 euro.
Duurzame inzetbaarheid, Flexibiliteit werknemer

Apeldoorn Flexible Packaging (Geaccepteerd eindbod)

d.d. 04-04-2019
01-04-2018 tot 01-01-2020 (21 mnd.)
12-mnds=1,9% (3,33% in 21 maanden): 3% per 1-1-19 +SEJU van 0,33%
Verhoging vakantiegeld met 0,33% per 1 januari 2019.

Timmerindustrie (onderhandelingsresultaat)

d.d. 03-04-2019
01-04-2019 tot 01-08-2020 (16 mnd.)
12-mnds=2,91% (3,89% in 16 maanden): 1,2% per 1-7-19 + 1,5% per 1-1-20 + 1,18577075098814% per 1-7-20
Ook akkoord over Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie (SSWT) tot 31 juli 2024.

DHL Express (Principeakkoord)

d.d. 03-04-2019
01-01-2019 tot 01-01-2021 (24 mnd.)
12-mnds=3,5% (7% in 24 maanden): 1,75% per 1-6-19 + 1,75% per 1-12-19 + 1,75% per 1-6-20 + 1,75% per 1-12-20
Met ingang van 1 januari 2020 komt er een Generatiepact voor werknemers van 60 jaar en ouder.
Duurzame inzetbaarheid, Flexibiliteit werknemer

NN-Group (Principeakkoord)

d.d. 03-04-2019
01-01-2019 tot 01-01-2021 (24 mnd.)
12-mnds=3% (6% in 24 maanden): 3% per 1-10-19 + 3% per 1-7-20
Het Sociaal Plan en de pensioenregeling lopen tot en met 31 december 2021. De variabele beloningsregeling (VIC) van NN komt te vervallen. Als compensatie ontvangen VIC-gerechtigde collega’s € 0,75 voor iedere Euro VIC.
Flexibiliteit werknemer

Slagersbedrijf (Geaccepteerd eindbod)

d.d. 01-04-2019
01-01-2019 tot 01-01-2020 (12 mnd.)
12-mnds=2,5%: 2,5% per 1-3-19
Tweede seniorenregeling voor 60-jarigen en ouder en verlaging zondagtoeslag voor de winkels naar 80%.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Productiviteit
AWVN icon