Ziekenhuizen (onderhandelingsresultaat)

d.d. 14-12-2019
01-04-2019 tot 01-07-2021 (27 mnd.)
12-mnds=3,56% (8% in 27 maanden): 5% per 1-1-20 + 3% per 1-1-21
Proces: acties en landelijke staking (eerste ooit). Innovatieve arbeidsmarktagenda. Verlichten van de hoge werkdruk.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Productiviteit, Flexibiliteit werknemer

Glastuinbouw (Geaccepteerd eindbod)

d.d. 28-05-2019
01-07-2018 tot 01-01-2020 (18 mnd.)
12-mnds=2,23% (3,35% in 18 maanden): 3,35% per 1-7-19
De voorwaarde om tot een cao te komen, duidelijkheid over het systeem van functiewaardering voor de medewerkers glastuinbouw I en II, is gerealiseerd. Vereenvoudiging van de arbeidstijdenregeling. De werkgeversorganisaties willen geen cao afsluiten voor de periode na 1 januari 2020, omdat zij de impact van de Wet Arbeidsmarkt in Balans willen afwachten.
Duurzame inzetbaarheid, Flexibiliteit werknemer

Centrient Pharmaceuticals (Principeakkoord)

d.d. 20-05-2019
01-07-2019 tot 01-04-2020 (9 mnd.)
12-mnds=3,33% (2,5% in 9 maanden): 2,5% per 1-7-19
Verlenging sociaal plan tot 1 april 2020 en afspraken over o.a. loopbaanbegeleiding en werkdruk.
Duurzame inzetbaarheid, Flexibiliteit werknemer

AnQore (onderhandelingsresultaat)

d.d. 06-05-2019
01-01-2019 tot 01-04-2021 (27 mnd.)
12-mnds=3,11% (7% in 27 maanden): 3,5% per 1-1-19 + 3,5% per 1-1-20
Er is een gemoderniseerd Sociaal Plan overeengekomen.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen

Huisartsenzorg (Principeakkoord)

d.d. 17-04-2019
01-03-2019 tot 01-01-2021 (22 mnd.)
12-mnds=3,27% (6% in 22 maanden): 3% per 1-7-19 + 3% per 1-4-20
Thema’s: realiseren van een visie op de (toekomstige) werknemer in de huisartsenzorg, uitvoeren van het programma duurzame inzetbaarheid ’fluitend naar het werk”, realiseren van een toegankelijke, eenduidige en praktische Cao Huisartsenapp en het bevorderen van de aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen

ALIANCYS (Principeakkoord)

d.d. 09-04-2019
01-01-2019 tot 01-05-2020 (16 mnd.)
12-mnds=2,81% (3,75% in 16 maanden): 3,25% per 1-1-19 + 0,5% per 1-10-19
Studie Duurzame Inzetbaarheid, Tegemoetkoming Ouderen Regeling (TOR) en werkdruk. Tot 1-1-2017 DSM-onderdeel.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Flexibiliteit werknemer

Movares (onderhandelingsresultaat)

d.d. 17-12-2018
01-01-2019 tot 01-01-2020 (12 mnd.)
12-mnds=2,5%: 1,5% per 1-5-19 + 1% per 1-12-19
O.a. afspraken over medewerkersparticipatie (Certificaten van Aandeel voor medewerkers), arbeidsmarkttoeslag en over stimulering lidmaatschap vakbonden
Duurzame inzetbaarheid