MvT (Principeakkoord)

d.d. 20-06-2016
01-11-2014 tot 01-11-2018 (48 mnd.)
12-mnds=1,5% (6% in 48 maanden): 2% per 1-9-2016 + 1,5% per 1-1-2017 + 0,75% per 1-7-2017 + 1,75% per 1-2-2018
Per 1 januari 2017 worden de kosten van de overgangsmaatregelen (VPL premie) ten laste van de werkgever gebracht. Dit heeft een netto structurele inkomens verbetering tot gevolg van 1,5% loon gemiddeld. Per 1 februari 2018 worden de feitelijke lonen en salarisschalen met €43 structureel opgehoogd, gelijk aan ongeveer 1,75% loonstijging. Nullijn in 2015. De werkgever bepaalt de keuze van de vorm van toekenning van de eenmalige uitkering in 2017 in de vorm van 2 vrije dagen of €300 bruto. Verruiming dagvenster, studie toekomst arbeidsmarkt en sociale innovatie.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Productiviteit, Flexibiliteit werknemer

DSM Sinochem Pharmaceuticals Netherlands (Principeakkoord)

d.d. 01-01-2016
01-01-2016 tot 01-01-2018 (24 mnd.)
12-mnds=1,8% (3,6% in 24 maanden): 1,5% per 1-1-2016 + 2,1% per 1-1-2017
Duurzame inzetbaarheid