Heineken (onderhandelingsresultaat)

d.d. 10-12-2015
01-10-2015 tot 01-01-2018 (27 mnd.)
12-mnds=1,33% (3% in 27 maanden): 1,5% per 1-1-2016 + 1,5% per 1-1-2017
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Productiviteit, Flexibiliteit werknemer