Recente akkoorden

Cao-kijker is dé informatiebron over recente cao-ontwikkelingen.
Bijgewerkt op 20-09-2019 08:40: Nieuw akkoord

Achmea (onderhandelingsresultaat)

d.d. 14-12-2015
01-12-2015 tot 01-12-2016 (12 mnd.)
12-mnds=1,25%:1,25% per 1-1-2016
Het onderhandelingsresultaat bevat afspraken over achtereenvolgend: Loon, Inzetbaarheid, Flexibiliteit, Arbeidsvoorwaardenwinkel, Pilot belonen, Werkgelegenheid, Afschaffen hypotheekrentekorting, Mobiliteit en Overige onderwerpen. Nullijn in 2014.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Productiviteit, Flexibiliteit werknemer
AWVN icon