Horeca (Onderhandelaarsresultaat)

d.d. 03-12-2019
01-01-2020 tot 01-01-2021 (12 mnd.)
12-mnds=3%: 3% per 1-1-20
De cao kan enerzijds verbetering voor werknemer bieden en anderzijds beperkte verlichting bieden aan werkgevers bij de uitvoering van de Wet arbeidsmarkt in balans.
Duurzame inzetbaarheid

Besloten Busvervoer (onderhandelingsresultaat)

d.d. 21-11-2019
01-01-2020 tot 01-01-2022 (24 mnd.)
12-mnds=3,25% (6,5% in 24 maanden): 3,5% per 1-1-20 + 3% per 1-1-21
De eerste drie loonschalen voor het rijdend personeel komen te vervallen. De te betalen percentages voor doorbetaling bij ziekte worden gewijzigd in 90% voor het eerste jaar en 80% voor het 2e jaar.

Toneel en Dans (Principeakkoord)

d.d. 13-11-2019
01-01-2020 tot 01-01-2022 (24 mnd.)
12-mnds=2,88% (5,75% in 24 maanden): 1,5% per 1-1-20 + 1,5% per 1-7-20 + 1,5% per 1-1-21 + 1,25% per 1-7-21
Een werknemer die een contract heeft voor onbepaalde tijd en die ten minste vijf jaar in dienst is van de werkgever, kan in het kader van duurzame inzetbaarheid, maximaal eens in de vijf jaar langdurend onbetaald verlof aanvragen.Voor de uitvoering van een nachtdienst, uitgezonderd reisuren, geldt een toeslag van 50% per gewerkt uur.
Duurzame inzetbaarheid, Productiviteit, Flexibiliteit werknemer

VGZ (onderhandelingsresultaat)

d.d. 07-11-2019
01-01-2020 tot 01-06-2021 (17 mnd.)
12-mnds=3% (4,25% in 17 maanden): 3% per 1-1-20 + 1,25% per 1-1-12
“Gezondste cao van Nederland”: financiële gezondheid, gezonde loopbaan, gezonde balans in elke levensfase en gezonde arbeidsmarkt.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Flexibiliteit werknemer

Waterschappen (Onderhandelaarsakkoord)

d.d. 12-09-2019
01-01-2020 tot 01-01-2021 (12 mnd.)
12-mnds=3,5%: 2,5% per 1-1-20 + 1% per 1-7-20
Gezamenlijke cao-agenda voor de toekomst: in 2020 wordt gestart met het uitvoeren van de drie lijnen uit deze agenda: ‘loopbaanbestendig’, ‘levenslang ontwikkelen’ en ‘waarderen van werk’.
Arbeidsverhoudingen

ABN AMRO (onderhandelingsresultaat)

d.d. 05-09-2019
01-01-2020 tot 01-01-2022 (24 mnd.)
12-mnds=2,75% (5,5% in 24 maanden): 2,75% per 1-4-20 + 2,75% per 1-4-21
Met deze nieuwe cao blijven cao-partijen investeren in een duurzame toekomst, voor de bank en voor haar medewerkers. De cao biedt de medewerkers de zekerheid van een aantal belangrijke basisarbeidsvoorwaarden (zoals een loonsverhoging en meer vakantiedagen) en daarnaast willen cao-partijen medewerkers meer regie en vrijheid geven (naar eigen inzicht tijd investeren in eigen persoonlijke ontwikkeling of die van het team, of een bijdrage leveren aan de maatschappij).
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Flexibiliteit werknemer

Waterbedrijven (Onderhandelaarsresultaat)

d.d. 13-06-2019
01-01-2020 tot 01-01-2021 (12 mnd.)
12-mnds=2,5%: 2,5% per 1-1-20
Acties. De werkgevers hebben gedurende de cao-loze periode van 01-07-2017 t/m 31-12-2019 de salarisschalen per 1 januari 2018 en 1 januari 2019 verhoogd met resp. 2,0% en 2,5%.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen
AWVN icon