Slagers (onderhandelingsresultaat)

d.d. 11-09-2020
01-01-2020 tot 01-01-2021 (12 mnd.)
12-mnds=2%: 2% per 1-4-20
Hardheidsvoorziening door Covid-19: Cao-partijen realiseren zich dat door de uitzonderlijke omstandigheden sommige bedrijven nog steeds in zodanig zwaar weer verkeren dat een stijging van de loonkosten voor hen ondraaglijk is. Daarom hebben cao-partijen besloten een dringend appel te doen op het bestuur van de Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf (VOS) om deze bedrijven voor een tijdelijke periode geheel of gedeeltelijke kwijtschelding van de premie VOS te verlenen. Het zou hierbij kunnen gaan om bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de NOW-regeling, waarbij de aanvraag is toegewezen en er geen restitutie van de ontvangen NOW-uitkering hoeft plaats te vinden.

Nedap (onderhandelingsresultaat)

d.d. 07-09-2020
01-04-2020 tot 01-04-2021 (12 mnd.)
12-mnds=1,5%: 1,5% per 1-4-20
Nedap is met de ondernemingsraad overeengekomen dat een thuiswerkvergoeding van kracht is zolang de medewerkers vanwege COVID-19 grotendeels vanuit huis werken.
Medewerker

Rixona (onderhandelingsresultaat)

d.d. 03-09-2020
01-01-2020 tot 01-01-2021 (12 mnd.)
12-mnds=3%: 3% per 1-1-20
Proef vrijwillig doorwerken bij bereiken AOW leeftijd.
Medewerker, Maatschappij

Aegon (onderhandelingsresultaat)

d.d. 31-08-2020
01-07-2020 tot 01-07-2022 (24 mnd.)
12-mnds=0,75% (1,5% in 24 maanden): 0,5% per 1-10-20 + 1% per 1-3-21
0,5% per 1-10-2020 kent een bodem van minimaal €250 bruto per jaar op voltijdbasis. Hoofd-koel-hart-warm bonus van €250 bruto (2x). Verlaging eigen bijdrage pensioen voor medewerkers van 4,39% (via 3,39% per 1-10-2020) naar 2,89% per 1-7-2021.Sabbatical leave (elke 7 jaar 2 maanden verlof, 1e maand 70% doorbetaald en 2e maand 50%). Vanaf 1-10-2020 is het niet meer mogelijk is om boven het uitloopmaximum van 110% door te groeien dan wel ingeschaald te worden. Uniforme arbeidsduur van 40 uur per week. Pilot onbeperkt verlof. Werkcode. Werkgeluk.
Bedrijf, Medewerker, Maatschappij

Bilthoven Biologicals (onderhandelingsresultaat)

d.d. 27-08-2020
01-03-2020 tot 01-03-2021 (12 mnd.)
12-mnds=2,5%: 2,5% per 1-3-20
Per 3 jaar wordt voor het BBio-brede initiatief Employee Assistance en voor individuele keuzemogelijkheden een budget van maximaal € 1.000 per medewerker beschikbaar gesteld te besteden aan duurzame inzetbaarheid.
Bedrijf, Medewerker, Maatschappij

Elementis (Geaccepteerd eindbod)

d.d. 25-08-2020
01-01-2020 tot 01-01-2021 (12 mnd.)
12-mnds=1,75%: 1,75% per 1-1-20
In verband met de huidige bijzondere omstandigheden (Covid-19) cao met één jaar voortgezet met -uitsluitend- een aanpassing op het salaris.

Reclassering (Onderhandelaarsakkoord)

d.d. 20-08-2020
01-01-2020 tot 01-09-2021 (20 mnd.)
12-mnds=2% (3,33% in 20 maanden): 2% per 1-9-20 +SEJU van 1,33%
Verhoging eindejaaruitkering met 1,33% naar 8,33% op 1-1-2020. De onderhandelingen liepen begin 2020 vast toen werkgevers vasthielden aan hun loonbod van 2% voor 2020, een bod dat de vakbonden in augustus 2019 al als te laag afwezen.
Medewerker

EBS (onderhandelingsresultaat)

d.d. 28-07-2020
01-01-2020 tot 01-01-2022 (24 mnd.)
APC + : 1,25% per 1-1-20 + 1% per 1-1-21
Reservering 1% voor een eerder stoppen met werken regeling
Medewerker, Pensioenakkoord

Rechtsbijstand (Akkoord)

d.d. 22-07-2020
01-01-2020 tot 01-01-2021 (12 mnd.)
12-mnds=3,4%: 3,4% per 1-1-20
Partijen hebben vóór de corona crisis reeds een loonakkoord gesloten.
Maatschappij, Coronacrisis

Air Liquide Industrie (onderhandelingsresultaat)

d.d. 21-07-2020
01-01-2020 tot 01-01-2021 (12 mnd.)
12-mnds=3%: 2% per 1-1-20 + 1% per 1-7-20
Dit onderhandelingsresultaat zal door de FNV neutraal aan haar leden worden voorgelegd.
Medewerker
AWVN icon