Waterschappen (Onderhandelaarsakkoord)

d.d. 12-09-2019
01-01-2020 tot 01-01-2021 (12 mnd.)
12-mnds=3,5%: 2,5% per 1-1-20 + 1% per 1-7-20
Gezamenlijke cao-agenda voor de toekomst: in 2020 wordt gestart met het uitvoeren van de drie lijnen uit deze agenda: ‘loopbaanbestendig’, ‘levenslang ontwikkelen’ en ‘waarderen van werk’.
Arbeidsverhoudingen

ABN AMRO (onderhandelingsresultaat)

d.d. 05-09-2019
01-01-2020 tot 01-01-2022 (24 mnd.)
12-mnds=2,75% (5,5% in 24 maanden): 2,75% per 1-4-20 + 2,75% per 1-4-21
Met deze nieuwe cao blijven cao-partijen investeren in een duurzame toekomst, voor de bank en voor haar medewerkers. De cao biedt de medewerkers de zekerheid van een aantal belangrijke basisarbeidsvoorwaarden (zoals een loonsverhoging en meer vakantiedagen) en daarnaast willen cao-partijen medewerkers meer regie en vrijheid geven (naar eigen inzicht tijd investeren in eigen persoonlijke ontwikkeling of die van het team, of een bijdrage leveren aan de maatschappij).
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Flexibiliteit werknemer

Waterbedrijven (Onderhandelaarsresultaat)

d.d. 13-06-2019
01-01-2020 tot 01-01-2021 (12 mnd.)
12-mnds=2,5%: 2,5% per 1-1-20
Acties. De werkgevers hebben gedurende de cao-loze periode van 01-07-2017 t/m 31-12-2019 de salarisschalen per 1 januari 2018 en 1 januari 2019 verhoogd met resp. 2,0% en 2,5%.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen
AWVN icon