Zorgverzekeraars (onderhandelingsresultaat)

d.d. 23-11-2020
01-10-2020 tot 01-10-2021 (12 mnd.)
12-mnds=2,5%: 2,5% per 1-10-20
Er is een werkcode afgesproken tussen vakorganisaties en verschillende bedrijven binnen de financiële dienstverlening met als doel te komen tot één arbeidsmarkt voor alle werkenden. De uitgangspunten van de werkcode zullen binnen het Sectorfonds worden besproken. Partijen gaan na in hoeverre de Cao voor de Zorgverzekeraars in lijn is met de werkcode.
Medewerker

Verzekeraars (Principeakkoord)

d.d. 17-12-2019
01-01-2020 tot 01-01-2021 (12 mnd.)
12-mnds=3,25%: 3,25% per 1-2-20
Naast loonafspraken hebben partijen uitgebreid gesproken over vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en de ontwikkeling van arbeidskosten. Gezamenlijke uitwerking van de Werkcode financiële sector, de beheersbaarheid van de kosten van de middelloonregeling en CDC-regeling bij een dalende rente en het invullen van een nieuw en modern functiewaarderings- en beloningssysteem, inclusief een regeling voor de financiële gevolgen bij een teruggang in functie en arbeidsmarkttoeslagen.
Medewerker