Recente akkoorden

Cao-kijker is dé informatiebron over recente cao-ontwikkelingen.
Bijgewerkt op 19-06-2018 20:03: Macro-economische cijfers

McCain Foods (onderhandelingsresultaat)

d.d. 13-06-2018
01-07-2018 tot 01-10-2019 (15 mnd.)
12-mnds=2,4% (3% in 15 maanden): 3% per 1-1-19
Duurzame inzetbaarheid, Flexibiliteit werknemer

DSV Solutions (onderhandelingsresultaat)

d.d. 12-06-2018
01-04-2018 tot 01-04-2020 (24 mnd.)
12-mnds=2,13% (4,25% in 24 maanden): 2% per 1-7-18 + 2,25% per 1-5-19

Voortgezet Onderwijs (Onderhandelaarsakkoord)

d.d. 12-06-2018
01-06-2018 tot 01-10-2019 (16 mnd.)
12-mnds=3,38% (4,5% in 16 maanden): 2,35% per 1-6-18 + 2,15% per 1-6-19
Belangrijkste afspraak in het akkoord is dat de werkdruk vermindert en dat leraren meer tijd kunnen besteden aan het verbeteren van de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs. Deze cao zet daarin een eerste stap. De onderhandelaars benadrukken dat voor een echte oplossing extra geld van de overheid nodig is.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget

Orsima (Onderhandelingsakkoord)

d.d. 12-06-2018
01-01-2018 tot 01-04-2020 (27 mnd.)
APC: 2% per 1-7-18 + 2% per 1-9-19
Duurzame inzetbaarheid, Flexibiliteit werknemer

Bavaria (onderhandelingsresultaat)

d.d. 07-06-2018
01-01-2018 tot 01-05-2020 (28 mnd.)
12-mnds=2,34% (5,45% in 28 maanden): 2,2% per 1-1-18 + 2,5% per 1-1-19 + 0,75% per 1-1-20
Paritaire werkgroep onderzoekt de effectiviteit van bestaande ontziemaatregelen (zoals senioren dagen, behoud ploegentoeslag na 60-jarige leeftijd, geen verplicht overwerk boven 55 jaar, de Generatieregeling en de 80/80/100 regeling/Mantelzorg) en komt met verbetervoorstellen voor het overleg over de cao van 2020. Dialoogsessies met medewerkers over het werken bij Bavaria in de toekomst.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Flexibiliteit werknemer

Primair Onderwijs (Onderhandelaarsakkoord)

d.d. 06-06-2018
01-01-2018 tot 01-03-2019 (14 mnd.)
12-mnds=2,14% (2,5% in 14 maanden): 2,5% per 1-9-18
Leraren krijgen een extra loonsverhoging op basis van het nieuwe loongebouw voor leraren. Er is meer zeggenschap over arbeidsduur en formatiebeleid bij het schoolteam.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Flexibiliteit werknemer

Huisartsen in opleiding in dienst van de SBOH (Onderhandelaarsakkoord)

d.d. 05-06-2018
01-01-2018 tot 01-01-2020 (24 mnd.)
12-mnds=1,4% (2,8% in 24 maanden): 1,1% per 1-7-18 + 1,1% per 1-1-19 +SEJU van 0,6%
De Cao SBOH wordt vanaf 1 januari 2018 ook van toepassing op de artsen in opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten (aios-AVG) die een dienstverband hebben met de SBOH. De verhuiskostenvergoedingsregeling wordt aangepast.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Flexibiliteit werknemer

Sekisui Alveo (onderhandelingsresultaat)

d.d. 04-06-2018
01-07-2018 tot 01-07-2020 (24 mnd.)
12-mnds=3% (6% in 24 maanden): 3% per 1-7-18 + 3% per 1-7-19

Kalkzandsteenindustrie (onderhandelingsresultaat)

d.d. 04-06-2018
01-07-2018 tot 01-07-2020 (24 mnd.)
12-mnds=3% (6% in 24 maanden): 2,5% per 1-10-18 + 2,5% per 1-7-19 + 1% per 1-1-20
Werkgroep modernisering cao. Werkgroep DI.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen

DSM (onderhandelingsresultaat)

d.d. 01-06-2018
01-01-2018 tot 01-04-2020 (27 mnd.)
12-mnds=2,67% (6% in 27 maanden): 3% per 1-7-18 + 3% per 1-7-19
Handtekeningenactie. Plan van aanpak om de hoge werkdruk te bestrijden, aanpassingen aan de ouderenregeling, studie naar generatiepact, mogelijkheid tot een sabbatical van zes maanden, invulling van 150 stageplaatsen per jaar en 30 mensen krijgen tijdens de looptijd een proefplaatsing in het kader van de Participatiewet.
AWVN icon