Recente akkoorden

Cao-kijker is dé informatiebron over recente cao-ontwikkelingen.
Bijgewerkt op 22-02-2018 15:30: Nieuw akkoord

Cargill Cocoa (onderhandelingsresultaat)

d.d. 15-02-2018
01-12-2017 tot 01-07-2019 (19 mnd.)
12-mnds=2,44% (4% in 19 maanden): 3% per 1-1-18 + 1% per 1-1-19
Cargill: "Goed pakket waarmee we samen concrete stappen zetten naar toekomstbestendig werk voor onze medewerkers". Persoonlijk budget van € 500 per jaar voor de vergroting van de duurzame inzetbaarheid tijdens de looptijd van de cao. Onderzoek naar de mogelijkheden voor harmonisatie en modernisatie van de arbeidsvoorwaarden.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Productiviteit

Onderzoekinstellingen (Onderhandelaarsakkoord)

d.d. 12-02-2018
01-01-2018 tot 01-01-2020 (24 mnd.)
12-mnds=2,2% (4,4% in 24 maanden): 2% per 1-2-18 + 2,4% per 1-1-19
De 2% contractloonstijging wordt eenmalig aangevuld tot €1.000 voor werknemers waarvoor de salarisverhoging lager uitvalt dan bruto € 1.000 (o.b.v. voltijdcontract). Regeling generatieplan (budgetneutraal; deelname aan de regeling is mogelijk voor de werknemer die vijf jaar of korter verwijderd is van zijn AOW-leeftijd; deelname is op verzoek van de werknemer en onder de voorwaarde dat naar het oordeel van de werkgever geen zwaarwegende bedrijfsbelangen zich daar tegen verzetten; de looptijd van de regeling is beperkt tot 1 januari 2020).
Duurzame inzetbaarheid

Lassie (onderhandelingsresultaat)

d.d. 02-02-2018
01-09-2017 tot 01-09-2019 (24 mnd.)
12-mnds=2,63% (5,25% in 24 maanden): 2,75% per 1-9-17 + 2,5% per 1-9-18
Dreiging van acties of stakingen.

RAPL (Principeakkoord)

d.d. 02-02-2018
01-10-2016 tot 01-10-2019 (36 mnd.)
12-mnds=1,5% (4,5% in 36 maanden): 1,5% per 1-10-16 + 1,5% per 1-10-17 + 1,5% per 1-10-18
De werknemer heeft het recht om opgebouwde ADV-rechten te verkopen.
Flexibiliteit werknemer

COVRA (Principeakkoord)

d.d. 01-02-2018
01-01-2018 tot 01-01-2020 (24 mnd.)
APC
Duurzame inzetbaarheid

ABN AMRO (Eindbod)

d.d. 31-01-2018
01-01-2018 tot 01-01-2020 (24 mnd.)
12-mnds=2% (4% in 24 maanden): 2% per 1-1-18 + 2% per 1-1-19
Eerder eindbod verworpen. Meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid: persoonlijk opleidingsbudget per jaar gaat omhoog van €750 naar €1.000 en komen er twee ontwikkelingsdagen. Afspraken over geboorteverlof (2 weken ‘geboorteverlof’, vooruitlopend op een nieuwe wettelijke regeling) en generatieverlof (voortaan kunnen werknemers elke 5 jaar (was 6 jaar) gebruikmaken van de mogelijkheid om 3 maanden verlof op te nemen, dat voor 40% wordt doorbetaald).
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Productiviteit, Flexibiliteit werknemer

Electric Glass Fiber (Akkoord)

d.d. 31-01-2018
01-01-2018 tot 01-07-2020 (30 mnd.)
12-mnds=1% (2,5% in 30 maanden): 0,5% per 1-6-18 + 0,67% per 1-7-19 + 1,33% per 1-1-20
Terugkeer naar een volledige 5-ploegendienst door schrappen opkomstdagen en 9 extra DI-dagen dagdienst. Eerste cao-overleg met nieuwe Japanse eigenaar NEG.
Duurzame inzetbaarheid

Dakbedekkingsbedrijven (onderhandelingsresultaat)

d.d. 31-01-2018
01-01-2018 tot 01-07-2018 (6 mnd.)
12-mnds=3,25% (3,25% in 6 maanden): 3,25% per 1-6-18
De loonsverhoging geldt voor het gehele jaar 2018.
Duurzame inzetbaarheid, Flexibiliteit werknemer

Codi (onderhandelingsresultaat)

d.d. 30-01-2018
01-01-2018 tot 01-07-2019 (18 mnd.)
12-mnds=1,33% (2% in 18 maanden): 2% per 1-2-18
Duurzame inzetbaarheid

Refresco Benelux (onderhandelingsresultaat)

d.d. 29-01-2018
01-01-2018 tot 01-01-2020 (24 mnd.)
12-mnds=2,35% (4,7% in 24 maanden): 2,2% per 1-1-18 + 2,5% per 1-1-19
Gelet op de noodzaak voor flexibilisering is besloten een 4-ploegendienst in de cao op te nemen.
Flexibiliteit werknemer
AWVN icon