Recente akkoorden

Cao-kijker is dé informatiebron over recente cao-ontwikkelingen.
Bijgewerkt op 08-12-2018 18:11: Macro-economische cijfers

Quaker Oats (onderhandelingsresultaat)

d.d. 04-12-2018
01-10-2018 tot 01-10-2019 (12 mnd.)
12-mnds=2,6%: 2,6% per 1-10-18
Duurzame inzetbaarheid, Productiviteit

Grafimedia (onderhandelingsresultaat)

d.d. 03-12-2018
01-04-2018 tot 01-08-2020 (28 mnd.)
12-mnds=2,57% (6% in 28 maanden): 2% per 1-2-19 + 1% per 1-6-19 + 2% per 1-2-20 + 1% per 1-6-20
Acties. Generatiepact/werktijdvermindering oudere werknemers. Per 1 februari 2019 €660 bruto verhoging van het jaarsalaris raamt AWVN op 2%, evenals €680 per 1 februari 2020. Daarnaast is afgesproken dat in 2019 en 2020 geen premie wordt geheven voor het A&O-fonds en de ‘van-werk-naar-werk-regeling’. Per jaar betekent dit voor werkgevers dat er 0,46% van de loonsom niet afgedragen hoeft te worden.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen

Sappi (Onderhandelaarsresultaat)

d.d. 29-11-2018
01-10-2018 tot 01-04-2020 (18 mnd.)
12-mnds=2,33% (3,5% in 18 maanden): 2% per 1-10-18 + 1,5% per 1-7-19

Netwerkbedrijven (onderhandelingsresultaat)

d.d. 28-11-2018
01-05-2018 tot 01-05-2021 (36 mnd.)
12-mnds=2,67% (8% in 36 maanden): 3% per 1-1-19 + 3% per 1-5-20 + 2% per 1-1-21
De cao NWb is aantrekkelijk voor huidige en toekomstige werknemers en biedt een mix van salarisverhoging, een Persoonlijk Budget en extra verlof dat werknemers in elke levensfase maximale keuzevrijheid biedt tussen geld en vrije tijd en de mogelijkheid om verlof te sparen. Daarnaast kunnen werknemers vanaf 62 jaar gebruik maken van een Vitaliteitsregeling om voorafgaand aan hun pensioen minder te werken.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Flexibiliteit werknemer

Signify (onderhandelingsresultaat)

d.d. 28-11-2018
01-01-2018 tot 01-08-2019 (19 mnd.)
12-mnds=2,84% (4,5% in 19 maanden): 3,5% per 1-1-19 + 1% per 1-6-19
Vloer van €300 per 1 % cao-verhoging
Duurzame inzetbaarheid, Flexibiliteit werknemer

Coffee & Tea (Onderhandelaarsakkoord)

d.d. 24-11-2018
01-07-2018 tot 01-09-2020 (26 mnd.)
12-mnds=2,68% (5,8% in 26 maanden): 2% per 1-7-18 + 1% per 1-1-19 + 1,8% per 1-7-19 + 1% per 1-1-20
Akkoord na staking. Verlenging van het huidige sociaal plan tot 1 januari 2021.
Duurzame inzetbaarheid, Productiviteit, Flexibiliteit werknemer

Horticoop (cao-tekst)

d.d. 20-11-2018
01-07-2018 tot 01-07-2019 (12 mnd.)
12-mnds=3%: 3% per 1-10-18
Duurzame inzetbaarheid

CêlaVíta (onderhandelingsresultaat)

d.d. 19-11-2018
01-07-2018 tot 01-10-2019 (15 mnd.)
12-mnds=2,4% (3% in 15 maanden): 2% per 1-7-18 + 1% per 1-4-19
Studie ATV en cafetariasysteem, ontwikkelingsbudget en afspraak over robotiseringsontwikkelingen
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Productiviteit, Flexibiliteit werknemer

Celanese (onderhandelingsresultaat)

d.d. 19-11-2018
01-08-2018 tot 01-09-2019 (13 mnd.)
12-mnds=2,77% (3% in 13 maanden): 3% per 1-8-18
Sociaal Plan voortzetten tot 1 december 2021

SCA Logistics (onderhandelingsresultaat)

d.d. 19-11-2018
01-01-2018 tot 01-01-2020 (24 mnd.)
APC: 1,75% per 1-1-18 + 1,75% per 1-1-19
Duurzame inzetbaarheid
AWVN icon