Achmea (onderhandelingsresultaat)

d.d. 21-12-2017
01-12-2017 tot 01-12-2018 (12 mnd.)
12-mnds=2%: 2% per 1-1-18
Drie onderwerpen staan centraal: langer, fit en met plezier aan het werk blijven, behoud van koopkracht en verhoging van de pensioenleeftijd. Werknemers krijgen drie dagen per jaar voor activiteiten die hun arbeidsmarktwaarde helpen vergroten. De pensioenleeftijd gaat per 1 januari 2018 naar 68 jaar.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Productiviteit, Flexibiliteit werknemer