VGZ (onderhandelingsresultaat)

d.d. 20-02-2018
01-01-2018 tot 01-01-2020 (24 mnd.)
12-mnds=2% (4% in 24 maanden): 2% per 1-3-18 + 2% per 1-1-19
Verbeterd onderhandelingsresultaat voor sociaal plan van 3 jaar en cao van 2 jaar. Afspraken over werken aan werkzekerheid, individueel opleidingsbudget aan alle medewerkers en de invoering van drie weken betaald partnerverlof bij de geboorte van een kind. VGZ wil meer zelfbeschikking bij besteding van pensioenpremie, bijvoorbeeld doordat medewerkers een deel van hun pensioenpremie kunnen stoppen in het eerder aflossen van hun hypotheek.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Flexibiliteit werknemer