VGZ (onderhandelingsresultaat)

d.d. 09-07-2021
01-06-2021 tot 01-01-2023 (19 mnd.)
12-mnds=2,24% (3,55% in 19 maanden): 1,25% per 1-9-21 + 2,3% per 1-3-22+ eenmalige uitkering van 0,00416666666666667%
Hybride werken, gezond werken, ontwikkeling, diversiteit/inclusie, vereenvoudiging loongebouw en verdere invulling werkcode.
Medewerker, Maatschappij, Pensioenakkoord