VGZ (onderhandelingsresultaat)

d.d. 07-11-2019
01-01-2020 tot 01-06-2021 (17 mnd.)
12-mnds=3% (4,25% in 17 maanden): 3% per 1-1-20 + 1,25% per 1-1-21
“Gezondste cao van Nederland”: financiële gezondheid, gezonde loopbaan, gezonde balans in elke levensfase en gezonde arbeidsmarkt. Leden De Unie wijzen akkoord af.
Medewerker, Maatschappij