Metalektro (Principeakkoord)

d.d. 14-07-2021
01-12-2020 tot 01-12-2022 (24 mnd.)
12-mnds=2,65% (5,3% in 24 maanden): 2,3% per 1-7-21 + 3% per 1-2-22
Tijdelijke afwijkingsclausule (loonstijging 2,3% kan onder voorwaarden maximaal 6 maanden later uitgekeerd worden in ruil voor extra verlof). Gezamenlijke strategische agenda te ontwikkelen voor industriepolitiek, arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen. Proces: langdurige stakingsperiode.
Medewerker, Maatschappij, Coronacrisis, Pensioenakkoord

BVE (Onderhandelaarsakkoord)

d.d. 24-06-2021
15-05-2021 tot 01-12-2021 (6 mnd.)
Anders: 1,6% per 1-7-21
Grote concurrentie op de arbeidsmarkt vraagt een passend arbeidsvoorwaardenpakket, maar óók carrièremogelijkheden (‘in de klas’) voor docenten en een beheersbare werkdruk.
Medewerker

Fibrant (onderhandelingsresultaat)

d.d. 22-06-2021
01-04-2021 tot 01-04-2023 (24 mnd.)
12-mnds=2,13% (4,25% in 24 maanden): 2% per 1-12-21 + 2% per 1-4-22 + 0,25% per 1-12-22
Medewerker, Maatschappij

RET (Principeakkoord)

d.d. 30-03-2021
01-08-2020 tot 01-01-2022 (17 mnd.)
12-mnds=0% (0% in 17 maanden): Geen structurele loonafspraken.
Geen versoberingen van de arbeidsvoorwaarden. RET-personeel krijgt geen loonsverhoging, maar wel een eenmalige uitkering. De cao kent verder weinig wijzigingen ten opzichte van de huidige. Taskforce productiviteitsverbeteringen en aanpassingen in het kader van de transitie op de arbeidsmarkt. RET keert in juni eenmalig €400 uit, waarvan €200 netto en €200 bruto. Ultimatum.
Bedrijf

Grafimedia (Geaccepteerd eindbod)

d.d. 23-12-2020
01-08-2020 tot 01-01-2022 (17 mnd.)
12-mnds=0,64% (0,9% in 17 maanden): 0,9% per 1-8-21
Per 1 augustus 2021 verhoging bruto uurloon: €0,18 (FNV: Dit is gemiddeld ongeveer 0,9%). Werknemers kunnen een arbeidsmarkt gerelateerde opleiding (functie gerelateerd wordt al 100% vergoed) volgen tegen 100% vergoeding. 5 mei wordt vanaf 2022 een feestdag.
Medewerker, Coronacrisis, Pensioenakkoord

Taxivervoer (onderhandelingsresultaat)

d.d. 02-10-2020
01-01-2021 tot 01-01-2022 (12 mnd.)
12-mnds=1,5%: 1,5% per 1-1-21
Eerste 2021-cao. Het belang van de werknemers in de sector is vooropgesteld, met als achterliggende doel om de bedrijfstak overeind te houden. Loondoorbetaling bij ziekte: eerste twee weken ziek: 70% (was: eerste 2 maanden), 3 tot 8 weken: 80% (daarna 90%). Werkgelegenheidsafspraken. Indiening avv-verzoek. Gezamenlijke vormgeving van de arbeidsmarktagenda voor de toekomst.
Bedrijf, Coronacrisis
AWVN icon