Sweco (onderhandelingsresultaat)

d.d. 11-02-2021
01-07-2020 tot 01-01-2022 (18 mnd.)
12-mnds=2,87% (4,3% in 18 maanden): 2,3% per 1-3-21 + 2% per 1-11-21
OR onderhandelt mee over cao.
Medewerker, Maatschappij