Sweco (onderhandelingsresultaat)

d.d. 09-01-2020
01-01-2020 tot 01-07-2020 (6 mnd.)
12-mnds=4% (2% in 6 maanden): 2% per 1-3-20
Looptijd van een half jaar. Beleidsmatig heeft Sweco SROI verankerd binnen het thema Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). SROI houdt in het opnemen door de overheid van sociale voorwaarden, eisen en/of wensen bij de inkoop van diensten, werken en/of leveringen, met als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsmarktparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt o.a. vanuit de landelijke banenafspraak.
Medewerker, Maatschappij