ETOS - Distributie-organisatie (onderhandelingsresultaat)

d.d. 05-05-2021
01-04-2021 tot 01-04-2023 (24 mnd.)
12-mnds=2,63% (5,25% in 24 maanden): 2,5% per 1-1-22 + 2,75% per 1-1-23
Pensioenakkoord

Groenten en Fruit, Groothandel in (onderhandelingsresultaat)

d.d. 04-05-2021
01-01-2021 tot 01-01-2022 (12 mnd.)
12-mnds=1,5%: 1,5% per 1-6-21

Leisure (Ongewijzigd verlengd)

d.d. 29-04-2021
01-08-2021 tot 01-01-2022 (5 mnd.)
12-mnds=0% (0% in 5 maanden): Geen structurele loonafspraken.
Cao ongewijzigd verlengd met 5 maanden.

Chep Benelux (Geaccepteerd eindbod)

d.d. 23-04-2021
01-11-2020 tot 01-07-2022 (20 mnd.)
12-mnds=1,95% (3,25% in 20 maanden): 1,5% per 1-1-21 + 1% per 1-7-21 + 0,75% per 1-1-22
Herzien eindbod na acties
Medewerker, Pensioenakkoord

Sillevoldt (onderhandelingsresultaat)

d.d. 20-04-2021
01-01-2021 tot 01-01-2023 (24 mnd.)
12-mnds=2% (4% in 24 maanden): 2% per 1-4-21 + 2% per 1-1-22
Medewerker, Maatschappij

Productie- en Leveringsbedrijven (PLb) (onderhandelingsresultaat)

d.d. 14-04-2021
01-10-2020 tot 01-05-2022 (19 mnd.)
12-mnds=1,26% (2% in 19 maanden): 2% per 1-5-21
Twee paritaire werkgroepen: 1) RVU en Verlofsparen 2) Cao-tekst

Matrans Marine Services (onderhandelingsresultaat)

d.d. 13-04-2021
01-01-2021 tot 01-01-2025 (48 mnd.)
APC
Initiële loonsverhoging inclusief APC per 1 januari 2021 van 1,5%. Per 1 januari 2022 1,5% initieel; 1,5% initieel per 1 januari 2023 en 1,5% initieel per 1 januari 2024.
Medewerker, Maatschappij, Pensioenakkoord

Bedrijfsverzorgingsdiensten (Geaccepteerd eindbod)

d.d. 12-04-2021
01-01-2021 tot 01-03-2022 (14 mnd.)
12-mnds=1,71% (2% in 14 maanden): 2% per 1-5-21
Bedrijven zullen vanaf mei 2021 0,2% van de loonsom investeren in duurzame inzetbaarheidsafspraken die per bedrijf in overleg met de Ondernemingsraad en de directie worden gemaakt.
Medewerker

Waterschappen (Onderhandelaarsakkoord)

d.d. 09-04-2021
01-01-2021 tot 01-01-2022 (12 mnd.)
12-mnds=2,05%: 1,55% per 1-1-21 + 0,5% per 1-7-21
Per 1 januari 2021 stijgen de salarissen en schaalbedragen met 50 euro en het IKB-percentage met 0,5 procent. Per 1 juli 2021 stijgt het IKB-percentage nogmaals met 0,5 procent. Gemiddeld komt dit neer op 2,05 procent loonsverhoging.
Medewerker

Parketvloerenondernemingen (onderhandelingsresultaat)

d.d. 08-04-2021
01-01-2021 tot 01-01-2022 (12 mnd.)
12-mnds=3%: 3% per 1-5-21
Behalve de eerste rij van de salarisschalen, krijgt iedereen er vanaf trede 2 € 70,- bruto per maand bij. De salarissen in trede 1 stijgen bruto met € 25,-. Gemiddeld stijgt het loon met om en nabij de 3%, waarbij de laagst betaalden iets meer stijgen en hoogst betaalden iets minder.
AWVN icon