Eierengroothandel (onderhandelingsresultaat)

d.d. 18-11-2020
01-01-2021 tot 01-01-2023 (24 mnd.)
12-mnds=1,5% (3% in 24 maanden): 1,5% per 1-1-21 + 1,5% per 1-1-22
Hogere pensioenpremie (wg 2% + wn 1%)
Medewerker

Retail non food (Onderhandelaarsresultaat)

d.d. 17-11-2020
01-01-2021 tot 01-07-2022 (18 mnd.)
APC
Automatische loonsverhoging in lijn met de WML-verhoging.

Recreatie (Ongewijzigd verlengd)

d.d. 10-11-2020
01-01-2021 tot 01-01-2022 (12 mnd.)
12-mnds=0%: Geen structurele loonafspraken.
Ongewijzigd verlengd.

Cosco (onderhandelingsresultaat)

d.d. 05-11-2020
01-01-2021 tot 01-01-2024 (36 mnd.)
APC
Werkzekerheidsgarantie gedurende looptijd cao.

ThyssenKrupp Veerhaven (Onderhandelingsakkoord)

d.d. 16-10-2020
01-01-2021 tot 01-01-2022 (12 mnd.)
12-mnds=0%: Geen structurele loonafspraken.
Per 1 januari 2021 zullen de salarisschalen en de daadwerkelijke lonen niet worden verhoogd. Werkgelegenheidsgarantie.
Bedrijf, Coronacrisis

Taxivervoer (onderhandelingsresultaat)

d.d. 02-10-2020
01-01-2021 tot 01-01-2022 (12 mnd.)
12-mnds=1,5%: 1,5% per 1-1-21
Eerste 2021-cao. Het belang van de werknemers in de sector is vooropgesteld, met als achterliggende doel om de bedrijfstak overeind te houden. Loondoorbetaling bij ziekte: eerste twee weken ziek: 70% (was: eerste 2 maanden), 3 tot 8 weken: 80% (daarna 90%).
Bedrijf, Coronacrisis

GGI (onderhandelingsresultaat)

d.d. 02-10-2020
01-01-2021 tot 01-01-2022 (12 mnd.)
12-mnds=1,5%: 1% per 1-1-21 + 0,5% per 1-7-21
Tweede 2021-cao. CUMELA: "Het gezamenlijke belang van werkgevers en werknemers is in dit resultaat geborgd. Partijen hebben zich ingezet om rekening houdend met de huidige economische situatie, de koopkracht voor werknemers zoveel mogelijk op peil te houden".
Bedrijf, Medewerker
AWVN icon