Doe-Het-Zelf (Principeakkoord)

d.d. 31-10-2018
01-05-2017 tot 01-05-2020 (36 mnd.)
12-mnds=1,83% (5,5% in 36 maanden): 2,5% per 1-11-18 + 2,5% per 1-7-19 + 0,5% per 1-2-20
Bovenop de cao-loonsverhoging vindt in november 2018 aanpassing van het loongebouw plaats die een structureel positief effect op de lonen. Werknemers moeten gezond kunnen blijven doorwerken. Daarvoor zal een samenhangend pakket met o.a. beheersing van verzuim, werkdruk, duurzame inzetbaarheid en arbeidsmarktoriëntatie van werknemers nader worden uitgewerkt.
Duurzame inzetbaarheid, Productiviteit, Flexibiliteit werknemer

DSM (onderhandelingsresultaat)

d.d. 01-06-2018
01-01-2018 tot 01-04-2020 (27 mnd.)
12-mnds=2,67% (6% in 27 maanden): 3% per 1-7-18 + 3% per 1-7-19
Handtekeningenactie. Plan van aanpak om de hoge werkdruk te bestrijden, aanpassingen aan de ouderenregeling, studie naar generatiepact, mogelijkheid tot een sabbatical van zes maanden, invulling van 150 stageplaatsen per jaar en 30 mensen krijgen tijdens de looptijd een proefplaatsing in het kader van de Participatiewet.

DSM Sinochem (Principeakkoord)

d.d. 08-03-2018
01-01-2018 tot 01-07-2019 (18 mnd.)
12-mnds=3% (4,5% in 18 maanden): 2,2% per 1-1-18 + 1,3% per 1-11-18 + 1% per 1-1-19
Medewerkers die er met de bovenstaande percentages in 2018 niet met €1000 (o.b.v. brutoloon incl. toeslagen) op jaarbasis op vooruitgaan, worden gecompenseerd. Het Sociaal Plan DSPN wordt ongewijzigd vastgesteld en heeft een looptijd van 2 jaar – 1 januari 2018 tot 1 januari 2020.
Duurzame inzetbaarheid, Flexibiliteit werknemer

Sportverenigingen (onderhandelingsresultaat)

d.d. 22-02-2018
01-01-2018 tot 01-01-2020 (24 mnd.)
12-mnds=2% (4% in 24 maanden): 2% per 1-9-18 + 2% per 1-9-19
Arbeidsmarktfonds. Gedurende de looptijd van de cao wordt aan DI concreet invulling aan gegeven.
Duurzame inzetbaarheid

Achmea (onderhandelingsresultaat)

d.d. 21-12-2017
01-12-2017 tot 01-12-2018 (12 mnd.)
12-mnds=2%: 2% per 1-1-18
Drie onderwerpen staan centraal: langer, fit en met plezier aan het werk blijven, behoud van koopkracht en verhoging van de pensioenleeftijd. Werknemers krijgen drie dagen per jaar voor activiteiten die hun arbeidsmarktwaarde helpen vergroten. De pensioenleeftijd gaat per 1 januari 2018 naar 68 jaar.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Productiviteit, Flexibiliteit werknemer