Beknopte handleiding Cao-kijker

Handleiding

In deze handleiding komen de volgende vragen aan bod:

 1. Wat is de cao-kijker?
 2. Hoe werkt de cao-kijker? (beknopte handleiding)
 3. Welke organisatie zit achter de cao-kijker?
 4. Voor wie is de cao-kijker bedoeld?
 5. Wat is een cao?
 6. Wat is een cao-loonstijging?
 7. Wat is loonkostenstijging?
 8. Wat is inflatie?

Cao-kijker is dé informatiebron over recente cao-ontwikkelingen.

Bij de cao-kijker draait alles om recente cao-akkoorden (of eindboden of onderhandelaarsakkoorden). Omdat de nadruk ligt op actualiteit, verschijnen de cao-akkoorden zo snel mogelijk na bekendmaking in de cao-kijker. Meestal moet de ledenraadpleging dan nog plaatsvinden. Vermelding van cao-akkoorden is dan ook onder voorbehoud van goedkeuring van de achterban. Als leden niet instemmen met het bereikte cao-akkoord, wordt het akkoord verwijderd uit de cao-kijker. Hierdoor daalt het weergegeven aantal akkoorden (en werknemers met een nieuwe cao).
De grootste cao-akkoorden komen terecht op de openingspagina, alle cao-akkoorden staan in het tabblad ‘Recente akkoorden’.
Per akkoord wordt de looptijd, afsluitdatum, contractloonstijging en enkele trefwoorden weergegeven. In principe worden alle akkoorden vermeld die in Nederland tot stand komen, tenzij betrokken partijen daar bezwaar tegen maken (en bijv. pas vermelding wensen ná achterbanraadpleging).

Naast cao-akkoorden biedt de cao-kijker een beknopte samenvatting van het cao-seizoen 2017 (zie de vier cirkels), bestaande uit de volgende informatie:

 • Aantal akkoorden: geeft antwoord op de vraag hoeveel akkoorden in dit cao-seizoen tot stand zijn gekomen.
 • Gemiddelde contractloonstijging op twaalfmaandsbasis: geeft antwoord op de vraag wat de trend is in contractloonafspraken in dit cao-seizoen.

Cao-kijker is dé informatiebron over recente cao-ontwikkelingen. Links in het scherm staat een menu met de volgende keuzes:

 • Overzicht: Er verschijnen 6 blokken in beeld. Tip: Klik op de tekst ‘Meer’ rechtsboven voor meer informatie:
  • Cao-seizoen in beeld: Drie afbeeldingen met cijfermatige informatie over het huidige cao-seizoen:
   • Gemiddelde contractloonstijging op twaalfmaandsbasis: geeft antwoord op de vraag wat de trend is in contractloonafspraken in dit cao-seizoen.
   • Aantal akkoorden: geeft antwoord op de vraag hoeveel akkoorden in dit cao-seizoen tot stand zijn gekomen.
   • Aantal werknemers: geeft antwoord op de vraag voor hoeveel werknemers dit cao-seizoen een cao tot stand is gekomen.
  • Recente akkoorden: De vier belangrijkste akkoorden op dit moment staan verkort weergegeven. Klik op de puntjes voor meer informatie over een specifiek akkoord.
   • Tip: Klik op ‘Meer’ om de 10 meest recente akkoorden te zien. Als je alle akkoorden van een specifieke maand wilt zien, klik dan op ‘Meer’, kies dan een maand en bevestig door op ‘Filter’ te klikken.
   • Tip: Klik op een tag rechtsboven om direct naar het vermelde akkoord te gaan.
   • Tip: In het veld ‘Recent akkoord zoeken’ kun je een specifieke naam intypen.
   • Tip: Klik op de naam van het akkoord (of op het vierkantje links) voor de letterlijke tekst.
  • Gemiddelde contractloonstijging naar sector: De gemiddelde loonafspraak per sector op twaalfmaandsbasis voor cao’s die dat seizoen tot stand zijn gekomen
   • Als achter de sector een sterretje (*) staat, dan is dit gemiddelde gebaseerd op minder dan 10 cao-akkoorden. De gemiddelde loonafspraak is dan nog onzeker.
  • Gemiddelde contractloonstijging naar afsluitmaand: De gemiddelde loonafspraak naar afsluitmaand op twaalfmaandsbasis voor cao’s die dat seizoen tot stand zijn gekomen
   • Als achter de maand een sterretje (*) staat, dan is dit gemiddelde gebaseerd op minder dan 10 cao-akkoorden. De gemiddelde loonafspraak is dan nog onzeker.
  • Carrousel met achtergrondinformatie en recente publicaties:
   • Klik op de afbeelding om een nieuwe pagina te open naar de volledige publicatie.
  • Cao-seizoen in beeld: Drie afbeeldingen met cijfermatige informatie over het huidige cao-seizoen:
   • Gemiddelde contractloonstijging op twaalfmaandsbasis: geeft antwoord op de vraag wat de trend is in contractloonafspraken in dit cao-seizoen.
   • Aantal akkoorden: geeft antwoord op de vraag hoeveel akkoorden in dit cao-seizoen tot stand zijn gekomen.
   • Aantal werknemers: geeft antwoord op de vraag voor hoeveel werknemers dit cao-seizoen een cao tot stand is gekomen.
  • Recente akkoorden: De vier belangrijkste akkoorden op dit moment staan verkort weergegeven. Klik op de puntjes voor meer informatie over een specifiek akkoord.
   • Tip: Klik op ‘Meer’ om de 10 meest recente akkoorden te zien. Als je alle akkoorden van een specifieke maand wilt zien, klik dan op ‘Meer’, kies dan een maand en bevestig door op ‘Filter’ te klikken.
   • Tip: Klik op een tag rechtsboven om direct naar het vermelde akkoord te gaan.
   • Tip: In het veld ‘Recent akkoord zoeken’ kun je een specifieke naam intypen.
   • Tip: Klik op de naam van het akkoord (of op het vierkantje links) voor de letterlijke tekst.
  • Gemiddelde contractloonstijging naar sector: De gemiddelde loonafspraak per sector op twaalfmaandsbasis voor cao’s die dat seizoen tot stand zijn gekomen
   • Houd de muis boven een balk om de gemiddelde contractloonstijging te zien.
   • Als achter de sector een sterretje (*) staat, dan is dit gemiddelde gebaseerd op minder dan 10 cao-akkoorden. De gemiddelde loonafspraak is dan nog onzeker.Cao-seizoen in beeld:
  • Gemiddelde contractloonstijging naar afsluitmaand: De gemiddelde loonafspraak naar afsluitmaand op twaalfmaandsbasis voor cao’s die dat seizoen tot stand zijn gekomen
   • Houd de muis boven een balk om de gemiddelde contractloonstijging te zien.
   • Als achter de maand een sterretje (*) staat, dan is dit gemiddelde gebaseerd op minder dan 10 cao-akkoorden. De gemiddelde loonafspraak is dan nog onzeker.
 • Recente akkoorden: De 10 meest recente akkoorden op dit moment staan verkort weergegeven.
  • Tip: Als je alle akkoorden van een specifieke maand wilt zien, kies dan een maand en bevestig door op ‘Filter’ te klikken.
  • Tip: Klik op een tag rechtsboven om direct naar het vermelde akkoord te gaan.
  • Tip: In het veld ‘Recent akkoord zoeken’ kun je een specifieke naam intypen.
  • Tip: Klik op de naam van het akkoord (of op het vierkantje links) voor de letterlijke tekst.
 • Cao’s: de meest recente cao-teksten zoals die zijn aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
  • Tip: Typ in het veld ‘Cao zoeken’ een cao-naam in voor een specifieke cao (of de eerste letter(s) van de cao).
  • Tip:  Je kunt een selectie maken naar type cao (bedrijfstakcao of ondernemingscao), sector en maand van expiratie (vergeet niet om op ‘Filter’ te klikken).
  • Tip: De letterlijke cao-tekst is beschikbaar door op de looptijd in de één na laatste kolom te klikken. Eerdere cao-teksten kun je vinden op de SZW-pagina door boven het rode zoekvak een cao-naam in te typen. Let op: Regelmatig loopt het downloaden vast. Dit kan voorkomen worden door de gekozen cao-tekst niet direct te openen, maar eerst op te slaan met de optie: “Opslaan als”.
  • Tip: Als de bedrijfstakcao in het verleden algemeen verbindend is verklaard, staat in de laatste kolom de status van avv. Eerdere avv-teksten kun je vinden op de SZW-pagina door boven het rode zoekvak een avv’de cao-naam in te typen. Let op: Regelmatig loopt het downloaden vast. Dit kan voorkomen worden door de gekozen avv’de cao-tekst niet direct te openen, maar eerst op te slaan met de optie: “Opslaan als”.
  • Tip: Actuele avv-procedures kun je rechtstreeks op de SZW-website volgen: http://cao.minszw.nl.
 • Zoeken: In cao-kijker kun je ook algemeen zoeken. Ga naar het ‘Overzichtmenu’ en typ links van de loep bovenin het scherm een zoekterm. Dat kan de naam zijn van een cao-akkoord , een cao, of een inhoudelijke term.Er verschijnt een lijst met resultaten uit onze bestanden met cao-akkoorden, uit onze cao-database (met een snelkoppeling naar de complete cao-tekst zoals aangemeld bij SZW), uit onze media-berichten en uit de handleiding
 • Delen: In cao-kijker kun je ook informatie delen op linkedin, X (twitter) Facebook of per mail. Klik op het ‘Delen’-icoontje rechts van de loep bovenin het scherm en rechts van de belangrijkste figuren.

AWVN, Algemene Werkgeversvereniging Nederland, is de grootste werkgeversvereniging in Nederland. Lid zijn organisaties en brancheverenigingen in de markt-, non-profit- en overheidssector. AWVN is een netwerk voor deze werkgevers, voorziet hen van informatie en adviseert over HR-thema’s. Zo’n 750 bedrijven en brancheverenigingen zijn aangesloten bij AWVN. De directe en indirecte leden (200.000 organisaties) hebben naar schatting gezamenlijk meer dan vijf miljoen werknemers in dienst. AWVN is betrokken bij de totstandkoming van ruim 450 cao’s en registreert alle cao-ontwikkelingen, zowel van leden en van niet-leden.

Cao-kijker is bedoeld voor een ieder die wilt weten wat de afspraken zijn in een recent cao-akkoord, op zoek is naar duiding van recente cao-ontwikkelingen en bedoeld voor een ieder  die op zoek is naar een  specifieke cao.

Een cao bevat afspraken over arbeidsvoorwaarden dat is uit onderhandeld tussen vakbonden en werkgevers. Cao-partijen onderhandelen over de looptijd van de nieuwe cao en over de wijzigingen in de nieuwe cao-tekst. Als cao-partijen hierover overeenstemming bereiken, is sprake van een principe-akkoord. In dit document staan alle wijzingen op een rijtje en deze tekst gaan de onderhandelende partijen voorleggen aan hun achterban. Zodra de achterbannen hebben  ingestemd met het cao-akkoord en deze cao is aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), is er sprake een nieuwe cao.

Er zijn dus twee documenten:

   • Cao-akkoord: beknopt document met de wijzigingen t.o.v. de oude cao (cao-kijker: tabblad recente akkoorden)
   • Cao-tekst: het geheel van alle afspraken over arbeidsvoorwaarden (cao-kijker: cao’s)

AWVN plaatst in principe elk cao-akkoord (of eindbod of onderhandelaarsakkoord) op de cao-kijker, tenzij cao-partijen hier (tijdelijk, bijvoorbeeld totdat ledenraadpleging heeft plaatsgevonden) bezwaar tegen maken.

Lonen kunnen om veel redenen stijgen (of dalen). Bij een cao-loonstijging gaat het om loonafspraken die onvoorwaardelijk gelden voor alle werknemers in een organisatie:

 1. Onvoorwaardelijke afspraken over loonstijging die voor alle werknemers in de organisatie gelden:
  1. Verhoging van het maandelijkse loon (loonbedragen uit het loongebouw): cao-loonstijging.
  2. Verhoging van het jaarlijkse loon (structurele eindejaarsuitkering, 13e maand, vakantietoeslag): cao-loonstijging.
  3. Eenmalige uitkering (% van het loon of een bepaald bedrag): wel cao-loonstijging (maar maakt geen deel uit van AWVN-berekeningen van de cao-loonstijging).
 2. Voorwaardelijke afspraken over loonstijging die voor alle werknemers in de organisatie gelden, zoals een winstafhankelijke uitkering: geen cao-loonstijging.
 3. Onvoorwaardelijke afspraken over loonstijging die niet voor alle werknemers in de organisatie gelden (bijvoorbeeld jaarlijks periodiek): wel een cao-afspraak, maar maakt geen uit van de cao-loonstijging.
 4. Voorwaardelijke afspraken over loonstijging die niet voor alle werknemers in de organisatie gelden (bijvoorbeeld bonus o.b.v. individuele prestaties): wel een cao-afspraak, maar maakt geen uit van de cao-loonstijging.

De gemiddelde loonkostenstijging van een bedrijf in de marktsector kent de volgende opbouw:

 • Contractloonstijging marktsector: De onvoorwaardelijke en collectieve (=voor alle werknemers geldende) verhoging van het schaalloon en van de structurele eindejaarsuitkering/13e maand/vakantietoeslag in de marktsector.
 • Incidentele verhoging: Voorwaardelijke en/of individuele loonsverhoging (bijv. bonus, wijziging in toeslagen, resultaatafhankelijke uitkering, extra periodiek, statistische effecten). Meestal rond de 0,5%.

De optelsom van deze twee componenten noemen we ook wel brutoloonstijging.

 • Wijziging in sociale lasten voor werkgevers

De optelsom van de brutoloonstijging en wijziging in sociale lasten voor werkgevers noemen we ook wel de loonkostenstijging.

Inflatie is de prijsontwikkeling van een bepaald mandje met goederen en diensten. Het CBS publiceert de prijsontwikkeling van drie soorten mandjes:

 1. Het gemiddeld Nederlandse huishouden: de nationale consumentenprijsindex (CPI). Dit is de ontwikkeling van het gemiddelde niveau van de   consumentenprijsindex (landelijk mandje van het gemiddelde Nederlandse huishouden) in het ene jaar t.o.v. het gemiddelde niveau van de  consumentenprijsindex in het voorgaande jaar, in procenten.
 2. Idem als 1, maar dan zonder fiscale overheidsmaatregelen: CPI afgeleid. De afgeleide nationale consumentenprijsindex is de nationale consumentenprijsindex geschoond voor de invloed van kostprijsverhogende en consumptiegebonden belastingen.
 3. Het gemiddeld Europese huishouden: de harmonised index of consumer prices (HICP): De ontwikkeling van het gemiddelde niveau van de geharmoniseerde consumentenprijsindex in het ene jaar t.o.v. het gemiddelde niveau van de geharmoniseerde consumentenprijsindex in het voorgaande jaar, in procenten.