De Cao-kijker (hierna: de website) wordt beheerd door Algemene Werkgeversvereniging Nederland (hierna: AWVN). Ondanks de zorg en aandacht die is besteed aan deze website, is het mogelijk dat deze onvolledige of onjuiste informatie bevat. AWVN kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Als de informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zal AWVN zich inspannen dit zo snel mogelijk te corrigeren. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de bezoeker van deze website.

Toegankelijkheid
AWVN wil de informatie op deze website toegankelijk maken voor alle gebruikers. Als u problemen ondervindt met het raadplegen van de website, laat het ons dan s.v.p. weten met vermelding van de manier waarop u de website heeft geraadpleegd (op welk apparaat?), de gebruikte internet browser en het geconstateerde probleem: werkgeverslijn@awvn.nl.