DSM (onderhandelingsresultaat)

d.d. 28-02-2020
01-04-2020 tot 01-04-2022 (24 mnd.)
12-mnds=3,15% (6,3% in 24 maanden): 2% per 1-7-20 + 2% per 1-7-21 + 1,15% per 1-7-20 + 1,15% per 1-7-21
De loonstijging van 2x1,15% betreft effect van 2x nominale verhoging van €1.000. Pakket aan ‘generatieproof’ regelingen, die tegemoetkomen aan de wensen van medewerkers in de verschillende levensfasen, waaronder: verbetering ouderschapsverlof, aanvullend geboorteverlof, verbetering faciliteiten mantelzorgers en effectief verlofmanagement ter vermindering werkdruk. Regeling voor een DSM bedrijfs-AOW (primeur in Nederland). Invoering van één regeling voor resultaatbeloning binnen DSM is bij goede bedrijfsresultaten.
Bedrijf, Medewerker, Maatschappij, Pensioenakkoord

Sweco (onderhandelingsresultaat)

d.d. 09-01-2020
01-01-2020 tot 01-07-2020 (6 mnd.)
12-mnds=4% (2% in 6 maanden): 2% per 1-3-20
Looptijd van een half jaar. Beleidsmatig heeft Sweco SROI verankerd binnen het thema Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). SROI houdt in het opnemen door de overheid van sociale voorwaarden, eisen en/of wensen bij de inkoop van diensten, werken en/of leveringen, met als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsmarktparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt o.a. vanuit de landelijke banenafspraak.
Medewerker, Maatschappij

Verzekeraars (Onderhandelingsakkoord)

d.d. 17-12-2019
01-01-2020 tot 01-01-2021 (12 mnd.)
12-mnds=3,25%: 3,25% per 1-2-20
Naast loonafspraken hebben partijen uitgebreid gesproken over vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en de ontwikkeling van arbeidskosten. Gezamenlijke uitwerking van de Werkcode financiële sector, de beheersbaarheid van de kosten van de middelloonregeling en CDC-regeling bij een dalende rente en het invullen van een nieuw en modern functiewaarderings- en beloningssysteem, inclusief een regeling voor de financiële gevolgen bij een teruggang in functie en arbeidsmarkttoeslagen.
Medewerker

Horeca (Onderhandelaarsresultaat)

d.d. 03-12-2019
01-01-2020 tot 01-01-2021 (12 mnd.)
12-mnds=3%: 3% per 1-1-20
De cao kan enerzijds verbetering voor werknemer bieden en anderzijds beperkte verlichting bieden aan werkgevers bij de uitvoering van de Wet arbeidsmarkt in balans.
Medewerker, Maatschappij

VGZ (onderhandelingsresultaat)

d.d. 07-11-2019
01-01-2020 tot 01-06-2021 (17 mnd.)
12-mnds=3% (4,25% in 17 maanden): 3% per 1-1-20 + 1,25% per 1-1-21
“Gezondste cao van Nederland”: financiële gezondheid, gezonde loopbaan, gezonde balans in elke levensfase en gezonde arbeidsmarkt. Leden De Unie wijzen akkoord af.
Medewerker, Maatschappij
AWVN icon