Grafimedia (Geaccepteerd eindbod)

d.d. 23-12-2020
01-08-2020 tot 01-01-2022 (17 mnd.)
12-mnds=0,64% (0,9% in 17 maanden): 0,9% per 1-8-21
Per 1 augustus 2021 verhoging bruto uurloon: €0,18 (FNV: Dit is gemiddeld ongeveer 0,9%). Werknemers kunnen een arbeidsmarkt gerelateerde opleiding (functie gerelateerd wordt al 100% vergoed) volgen tegen 100% vergoeding. 5 mei wordt vanaf 2022 een feestdag.
Medewerker, Coronacrisis, Pensioenakkoord

Taxivervoer (onderhandelingsresultaat)

d.d. 02-10-2020
01-01-2021 tot 01-01-2022 (12 mnd.)
12-mnds=1,5%: 1,5% per 1-1-21
Eerste 2021-cao. Het belang van de werknemers in de sector is vooropgesteld, met als achterliggende doel om de bedrijfstak overeind te houden. Loondoorbetaling bij ziekte: eerste twee weken ziek: 70% (was: eerste 2 maanden), 3 tot 8 weken: 80% (daarna 90%). Werkgelegenheidsafspraken. Indiening avv-verzoek. Gezamenlijke vormgeving van de arbeidsmarktagenda voor de toekomst.
Bedrijf, Coronacrisis
AWVN icon