Waterschappen (onderhandelingsresultaat)

d.d. 27-06-2018
01-01-2017 tot 01-01-2020 (36 mnd.)
12-mnds=2,25% (6,75% in 36 maanden): 3,5% per 1-1-18 + 3,25% per 1-4-19
Per 1 januari 2019 wordt het IKB vereenvoudigd. Dit betekent meer pensioenopbouw en een iets hoger inkomen. Dit heeft samen een gemiddelde waarde van 0,75%. Viertal vernieuwingen die meer inhoud geven aan de ambities op duurzame doorstroom en inzetbaarheid: - Ruimte voor het echte gesprek en waarderend belonen. - Een vereenvoudigd en verbeterd IKB. - Duurzaam doorstromen en vitaliteit. - Aandacht voor veilig en gezond werken.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget