Waterschappen (Principeakkoord)

d.d. 12-09-2019
01-01-2020 tot 01-01-2021 (12 mnd.)
12-mnds=3,5%: 2,5% per 1-1-20 + 1% per 1-7-20
Gezamenlijke cao-agenda voor de toekomst: in 2020 wordt gestart met het uitvoeren van de drie lijnen uit deze agenda: ‘loopbaanbestendig’, ‘levenslang ontwikkelen’ en ‘waarderen van werk’.
Medewerker, Maatschappij