ABN AMRO (Geaccepteerd eindbod)

d.d. 31-01-2018
01-01-2018 tot 01-01-2020 (24 mnd.)
12-mnds=2% (4% in 24 maanden): 2% per 1-1-18 + 2% per 1-1-19
Eerder eindbod verworpen. Meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid: persoonlijk opleidingsbudget per jaar gaat omhoog van €750 naar €1.000 en komen er twee ontwikkelingsdagen. Afspraken over geboorteverlof (2 weken ‘geboorteverlof’, vooruitlopend op een nieuwe wettelijke regeling) en generatieverlof (voortaan kunnen werknemers elke 5 jaar (was 6 jaar) gebruikmaken van de mogelijkheid om 3 maanden verlof op te nemen, dat voor 40% wordt doorbetaald).
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Productiviteit, Flexibiliteit werknemer