ABN AMRO (onderhandelingsresultaat)

d.d. 17-12-2015
01-01-2016 tot 01-01-2018 (24 mnd.)
12-mnds=0,75% (1,5% in 24 maanden): 1,5% per 1-1-2017
Sociaal Plan t/m 1-1-2020. Talentontwikkeling. Eigen regie en verantwoordelijkheid. Nullijn in 2014+2015+2016.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Productiviteit, Flexibiliteit werknemer