ARLANXEO (onderhandelingsresultaat)

d.d. 17-11-2017
01-07-2017 tot 01-07-2018 (12 mnd.)
12-mnds=2%: 2% per 1-7-17
Voorheen Lanxess (voormalig DSM-onderdeel)

DLO (Principeakkoord)

d.d. 03-07-2017
01-04-2017 tot 01-04-2019 (24 mnd.)
12-mnds=1,85% (3,7% in 24 maanden): 1,9% per 1-11-17 + 1,8% per 1-11-18
Wendbaarheid is deels afhankelijk van duurzame inzetbaarheid en arbeidsmarktpositie (in- en extern) van de werknemer en wordt beïnvloed door permanente educatie van kennis, kunde en gedrag (leven lang leren), alsmede bereidheid tot flexibiliteit. Volledige naam: Wageningen Research.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget

Dalli de Klok (onderhandelingsresultaat)

d.d. 03-07-2017
01-07-2017 tot 01-07-2019 (24 mnd.)
12-mnds=2,13% (4,25% in 24 maanden): 2,1% per 1-7-17 + 2,15% per 1-7-18
Inspanningsverplichting om gedurende de looptijd van de CAO vier werkervaringsplaatsen voor zgn. Wajong-jongeren, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of stagiaires te realiseren.
Duurzame inzetbaarheid

GGZ (Principeakkoord)

d.d. 24-05-2017
01-03-2017 tot 01-06-2019 (27 mnd.)
12-mnds=1,57% (3,53% in 27 maanden): 1,35% per 1-7-17 + 1,6% per 1-7-18 +SEJU van 0,58%
Centrale gedachte bij onderhandelingen: cao-partijen hechten grote waarde aan duurzame arbeidsrelaties met aandacht voor blijvend gezond werken - mentaal en fysiek- en voor werkplezier. Afspraken over: beloning (incl. regeling voor ‘pensioenaftopping’ en tegemoetkoming ORT-problematiek over vakantie-uren), onderzoek naar gezonde roosters en belastende diensten, scholing en duurzame inzetbaarheid, terugdringen van regel- en werkdruk, vergroten van arbeidsmobiliteit (beperking salarisgaranties en afbouwregeling ORT) en vereenvoudiging (verbeteren leesbaarheid cao). Volledige naam: Geestelijke Gezondheidszorg.
Duurzame inzetbaarheid

DSM (onderhandelingsresultaat)

d.d. 11-05-2017
01-01-2017 tot 01-01-2018 (12 mnd.)
12-mnds=2%: 2% per 1-6-17
Werkafspraken om te komen tot cao-vereenvoudiging en -modernisering; drie studiegroepen brengen in november 2017 advies uit over de volgende thema’s: cao-vereenvoudiging, resultaatbeloning en generatiebeleid. Minimaal 40 proefplaatsingen Participatiewet en 200 stageplaatsen.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen

Sportverenigingen (Principeakkoord)

d.d. 01-01-2017
01-01-2017 tot 01-01-2018 (12 mnd.)
12-mnds=1,8%: 1,8% per 1-9-17
Van de beschikbare loonruimte in 2017 van 2% wordt 0,2% gereserveerd ten behoeve van dit arbeidsmarktfonds. Verruiming ketenbepaling Wet Werk en Zekerheid.