Intellectuele eigendomsrechten
De materialen op deze website, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en waren- en dienstmerken, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder het auteursrecht en het merkenrecht. De intellectuele eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de bezoeker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke, toestemming van AWVN.
Indien u de inhoud van deze website citeert, bent u verplicht AWVN als bron te vermelden. Bij het citeren of anderszins gebruiken van de inhoud mag u niet de indruk wekken dat AWVN zonder meer instemt met de aard en strekking van uw afgeleide werk.
Het is de bezoeker niet toegestaan om met behulp van de cao-kijker commerciële of niet-commerciële advisering te bieden aan derden.

Toegankelijkheid
AWVN wil de informatie op deze website toegankelijk maken voor alle gebruikers. Als u problemen ondervindt met het raadplegen van de website, laat het ons dan s.v.p. weten met vermelding van de manier waarop u de website heeft geraadpleegd (op welk apparaat?), de gebruikte internet browser en het geconstateerde probleem: werkgeverslijn@awvn.nl.