NN-Group (Principeakkoord)

d.d. 03-04-2019
01-01-2019 tot 01-01-2021 (24 mnd.)
12-mnds=3% (6% in 24 maanden): 3% per 1-10-19 + 3% per 1-7-20
Het Sociaal Plan en de pensioenregeling lopen tot en met 31 december 2021. De variabele beloningsregeling (VIC) van NN komt te vervallen. Als compensatie ontvangen VIC-gerechtigde collega’s € 0,75 voor iedere Euro VIC.
Flexibiliteit werknemer