Recente akkoorden

Cao-kijker is dé informatiebron over recente cao-ontwikkelingen.
Bijgewerkt op 08-12-2018 18:11: Macro-economische cijfers

Randstad (onderhandelingsresultaat)

d.d. 15-09-2017
01-01-2018 tot 01-01-2020 (24 mnd.)
12-mnds=1,9% (3,8% in 24 maanden): 1,9% per 1-4-18 + 1,9% per 1-4-19
OR onderhandelt mee. De mens is en blijft de spil van het werk en succes van RGN. Afspraken over o.a. variabele beloning en performancemanagement en DI (o.a. mobiliteitsbudget, kraamverlof, flexibiliteitsverlof, demotie).
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Flexibiliteit werknemer
AWVN icon