Rabobank (onderhandelingsresultaat)

d.d. 23-09-2016
01-01-2017 tot 01-01-2021 (48 mnd.)
12-mnds=0,5% (2% in 48 maanden): 1% per 1-7-19 + 1% per 1-7-20
Vernieuwing: andere wijze van voeren gesprek manager–wn., ontwikkelbudget, begeleiden boventallige wns. VWNW en SP (1-1-2017 tot 1-1-2021; via geleidelijke afbouwregeling in 3 jaar naar Rabobank Transitievergoeding. Van Performance Management naar GROW.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget
AWVN icon