Provincies (Onderhandelaarsakkoord)

d.d. 22-05-2017
01-01-2017 tot 01-01-2019 (24 mnd.)
12-mnds=1,65% (3,3% in 24 maanden): 2% per 1-7-17 + 1,3% per 1-1-18
Per 1 januari 2018 wordt het niet-pensioengevende deel van het IKB met 0,75% verhoogd. Deze verhoging van het IKB wordt gefinancierd door het afschaffen van de afspraak over het budget van 0,75% voor flexibel belonen met ingang van de beoordelingsronde over 2017.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget
AWVN icon