Provincies (Onderhandelaarsakkoord)

d.d. 28-02-2019
01-01-2019 tot 01-01-2021 (24 mnd.)
12-mnds=3,25% (6,5% in 24 maanden): 2,5% per 1-1-19 + 1% per 1-7-19 + 2% per 1-1-20 + 1% per 1-7-20
Harmonisatie van de toelagen per 1 juli 2019 en de invoering van één modern functiegebouw voor de hele sector per 1 juli 2020. Daarnaast hebben de cao partijen ook de cao tekst vastgesteld zoals die vanaf 1 januari 2020 gaat gelden voor de provinciale sector als de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treedt.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Flexibiliteit werknemer
AWVN icon