MITT (onderhandelingsresultaat)

d.d. 03-04-2023
01-01-2023 tot 01-01-2024 (12 mnd.)
12-mnds=7%: 6% per 1-1-23 + 1% per 1-4-23
Maatschappij

MITT (onderhandelingsresultaat)

d.d. 21-12-2021
01-01-2022 tot 01-01-2023 (12 mnd.)
12-mnds=3%: 3% per 1-1-22
Diversiteitsdag.
Maatschappij

MITT (Principeakkoord)

d.d. 04-09-2017
01-07-2016 tot 01-01-2019 (30 mnd.)
12-mnds=1,4% (3,5% in 30 maanden): 1,5% per 1-9-17 + 2% per 1-4-18
Vanaf 1-1-2018 geldt er één loonschaal voor de MITT. Daarnaast ontvangen de hiervoor in aanmerking komende werknemers eenmalige compensaties voor het vervallen werkgeversdeel van de RAM-premie. Op ondernemingsniveau wordt door de werkgever (na overleg met de OR of PvT) afgesproken of de eenmalige compensatie in geld of in (betaalde) vrije tijd wordt verstrekt. Indien de bovengenoemde loonafspraken negatieve gevolgen hebben voor de continuïteit van het bedrijf, of een onderdeel daarvan, en het bedrijf in een verliesgevende situatie verkeert, of in een kritieke situatie zit of dreigt te komen, kan een werkgever aan de Vakraad MITT dispensatie vragen van de structurele loonsverhoging in 2017 en/of in 2018.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Productiviteit

Modint (Principeakkoord)

d.d. 03-12-2020
01-01-2021 tot 01-01-2022 (12 mnd.)
12-mnds=0,5%: 0,5% per 1-7-21
Eenmalige bruto-uitkering in augustus 2021 (0,5% tot 2% van het jaarloon) indien de werkgever in 2020 een omzetstijging ten opzichte van 2019 heeft gerealiseerd én het jaar 2020 met een positief resultaat is afgesloten. Wanneer de bedrijfseconomische omstandigheden hier aanleiding toe geven kan de werkgever met vakorganisaties, betrokken bij de cao MITT, andere afspraken maken.
Medewerker, Coronacrisis

Modint (Principeakkoord)

d.d. 07-07-2020
01-04-2020 tot 01-01-2021 (9 mnd.)
12-mnds=0% (0% in 9 maanden): Geen structurele loonafspraken.
Nullijn in cao van 9 maanden.
Medewerker, Coronacrisis

Modint (onderhandelingsresultaat)

d.d. 21-06-2019
01-01-2019 tot 01-04-2020 (15 mnd.)
12-mnds=3,4% (4,25% in 15 maanden): 3% per 1-7-19 + 1,25% per 1-1-20
Cao-partijen zijn daarnaast voornemens de ploegentoeslagenmatrix aan te passen om daarmee een volgende stap te zetten in het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van werknemers.
Arbeidsverhoudingen, Flexibiliteit werknemer

Groenten- en Fruitverwerkende Industrie (onderhandelingsresultaat)

d.d. 23-09-2020
01-10-2019 tot 01-07-2021 (21 mnd.)
12-mnds=1,43% (2,5% in 21 maanden): 2,5% per 1-11-20
Eenmalige bruto uitkering van € 750 bij de betaling december 2020, parttime werknemers ontvangen deze uitkering naar rato. Partijen hebben zich gecommitteerd om uiterlijk per 1 juli 2021 een generatiepactregeling overeen te komen en te hebben ingevoerd.

SABIC (onderhandelingsresultaat)

d.d. 28-06-2019
01-07-2019 tot 01-07-2020 (12 mnd.)
12-mnds=3,25%: 3,25% per 1-7-19
SABIC heeft zich gecommitteerd aan een communicatie en actie-campagne met betrekking tot duurzame inzetbaarheid, ook wel genoemd Health & Wellbeing@SABIC. Aan de volgende 7 onderdelen zal invulling worden gegeven: Bewustwordingscampagne, Vitaliteitsscan, Persoonlijk adviesrapport, Eigen actieplan, Gesprek met vitaliteitscoach, Trainen van leidinggevenden en Lokale programma’s en activiteiten.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Flexibiliteit werknemer

Lantor (Principeakkoord)

d.d. 11-01-2018
01-07-2017 tot 01-01-2019 (18 mnd.)
12-mnds=2% (3% in 18 maanden): 1,5% per 1-7-17 + 1,5% per 1-7-18
De verkenning naar een eventuele overgang naar de branche cao MITT wordt gecontinueerd.

Cao-journaal over mislukt centraal overleg

7 september 2017

Laurens Harteveld, adviseur arbeidsvoorwaarden-informatie, over het laatste nieuws rond cao- en arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. Deze week in het Cao-journaal:
– beëindiging polderoverleg,
– Prinsjesdag en
– afgesloten akkoorden: MITT

AWVN icon