Arbeidsvoorwaarden in coronacrisis

17 juni 2020

Volgens de gezamenlijke werkgevers zal de focus bij de meeste bedrijven in de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende economische onzekerheid liggen op kostenbeheersing. Ook bij nieuw af te sluiten cao’s is het daarom verstandig vaste loonstijgingen te beperken. Waar wel loonruimte lijkt te bestaan, is het verstandig voorwaardelijke en resultaatafhankelijke afspraken te maken.
De uitdaging ligt tegen die achtergrond in het blijven investeren in werkenden. De werkgevers pleiten er voor om vooral niet alleen over kosten en lonen te praten, maar vooral ook geld vrij te spelen voor investeringsdoelen.
Daarnaast pleiten de werkgeversverenigingen voor constructief overleg met werknemers en hun vertegenwoordigers – vakbonden, ondernemingsraden – omdat draagvlak voor vaak pijnlijke maatregelen noodzakelijk is.
MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN vinden het van groot belang dat cao’s structureel wendbaarder worden. In toekomstige crisis mogen de arbeidsvoorwaarden niet het herstel in de weg staan, aldus de werkgeversverenigingen.

Meer weten?

 • Vlog van 1 minuut (youtube)
 • Nota (pdf)
 • Persbericht
 • Voorpagina FD 17 juni 2020
 • Infographic:
 • Vlog: Wat is het verschil tussen AWVN en VNO-NCW? (1:25)

  30 maart 2018

  AWVN en VNO-NCW zitten allebei in de Malietoren in Den Haag en vertegenwoordigen beide Nederlandse werkgevers. Wat is eigenlijk het verschil tussen de twee organisaties? AWVN-beleidsadviseur Hendrik Noten legt het uit in deze vlog.

  Einde centraal overleg

  4 september 2017

  Vandaag hebben VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland laten weten dat het de ondernemersorganisaties niet is gelukt tot een centraal akkoord te komen met FNV, CNV en VCP.
  ​Al een aantal maanden lang probeerden deze partijen overeenstemming te vinden over belangrijke dossiers zoals de loondoorbetalingsplicht bij ziekte, zelfstandigen zonder personeel en pensioen. Werkgevers hebben nu in een brief aan informateur Gerrit Zalm laten weten dat er in hun ogen meer moet gebeuren dan alleen het repareren van bestaande wetgeving: er is een nieuwe visie op de toekomst van de arbeidsmarkt nodig. De ondernemerskoepels laten weten op dit moment verdere voorstellen van het nieuwe kabinet af te wachten en hopen daarover alsnog een constructieve dialoog met de vakbonden te kunnen hebben.

  AWVN zal haar leden op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.

  Het gehele persbericht is hier te vinden.

  Overig

  Waar blijft mijn koopkracht?

  6 juli 2017

  Van de 15 procent die werkgevers bij leggen, blijft precies 0 procent extra koopkracht over in 2021. Een nieuw kabinet dat iets wil doen voor de hardwerkende Nederlander weet dus waar te beginnen: met het steken van de hand in eigen boezem en het verlagen van de lasten.

  Feiten over de loonontwikkeling in Nederland

  14 september 2016

  Kunnen bedrijven niet gewoon eens die lonen omhoog gooien? De crisis is toch voorbij? En hogere lonen zijn toch goed voor de koopkracht? Het zijn vragen die vandaag tijdens het rondetafelgesprek van de Tweede Kamer over de loonontwikkeling ongetwijfeld gesteld gaan worden. En waar ik gelukkig de kans krijg om namens VNO-NCW en MKB-Nederland uit te leggen waarom het – helaas – toch echt een slagje anders ligt.

  Meer dan lonen
  Om ergens te beginnen: afspraken over lonen worden in Nederland over het algemeen gemaakt tijdens cao-onderhandelingen. En die cao-onderhandelingen gaan over veel meer dan alleen maar lonen. Denk aan investeringen in betere arbeidsomstandigheden, scholing, vrije tijd, enzovoort.

  Decentraal
  En nog even een open deur: die onderhandelingen worden dus decentraal gevoerd. Op een plek waar – gelukkig – ook een rol speelt hoe de arbeidsmarkt en de concurrentiepositie van een bedrijf eruit ziet. Is er veel aanbod of is er juist een tekort aan bepaalde competenties? Kan het bedrijf een verhoging van de lonen dragen of gaat het eraan kapot? Dat zijn allemaal factoren die per sector of zelfs per bedrijf verschillend liggen.

  Grote verschillen
  Zo zijn er grote verschillen tussen bedrijven die internationaal moeten concurreren en nationaal. Er zijn verschillen tussen bedrijven waarvan de loonkosten 80 procent uitmaken van de totale kosten, of bedrijven die heel kapitaalintensief zijn en waar de lonen maar 30 procent van de kosten zijn.

  Koopkracht
  Natuurlijk heeft de loonontwikkeling gevolgen voor de koopkracht en natuurlijk let de politiek daar op. Tegelijkertijd kan niemand ontkennen dat de overheid zelf een heleboel van de loonstijging – en waar het kan, stijgen de lonen ook echt – inpikt via belastingen en premies. Dus een goed recept voor meer koopkracht is lastenverlichting.

  Werkloosheid
  Bovendien: de lonen, of vooral de loonkosten, hebben ook gevolgen voor de werkgelegenheid. Iedereen weet dat te hoge loonkosten leiden tot meer werkloosheid en minder werkgelegenheid. Hoge loonkosten zijn het beste recept om zo snel mogelijk werk te verplaatsen naar landen waar de lonen lager liggen, of om processen nog sneller te automatiseren.

  Investeringen
  Wat kunnen we dan wel doen om de groei te versnellen en de koopkracht te versterken? Ons antwoord is: zorg voor meer investeringen in de economie. Want hogere lonen zullen we eerst moeten verdienen. Daar hebben wij een goed plan voor: NL Next Level. Een dergelijk investeringsprogramma biedt vele Nederlanders perspectief op goed werk dat goed verdient. En dat is toch waar het om zou moeten gaan.

  Bron: https://www.vno-ncw.nl/column/hogere-lonen-moeten-we-eerst-verdienen