Overig

Brief Stichting van de Arbeid over uitvoering 3e WW-jaar

6 september 2017

Op 6 september 2017 heeft de Stichting van de Arbeid een nieuwe brief gepubliceerd voor cao-partijen over de uitvoering van het 3e WW-jaar.
Hierin wordt de definitieve regeling toegelicht plus de benodigde teksten die de Stichting heeft uitgewerkt voor decentrale cao-partijen die willen aansluiten bij de regeling zoals die door het landelijke fonds Stichting PAWW zal worden uitgevoerd. Deze stukken zullen één dezer dagen op de website www.spaww.nl worden geplaatst.
U kunt de brief hier via de website van de Stichting van de Arbeid bekijken.