Tag: Stichting van de Arbeid

Stichtingsbrief Coronacrisis

2 april 2020

De Stichting van de Arbeid roept cao-partijen op om nu gezamenlijk de schouders eronder te zetten. Zij verzoekt cao-partijen om in hun overleg een aantal punten mee te nemen dat ingaat op hoe bedrijvigheid en werkgelegenheid kunnen worden behouden en om te zorgen voor een veilige werkomgeving en indien nodig aanvullende afspraken te maken.

AWVN adviseert, in lijn met de oproep van de Stichting, om, waar mogelijk, maximaal in te zetten op behoud van werkgelegenheid van alle medewerkers in de organisatie, ongeacht het soort contract.

Aan werkgevers vragen wij om de lange termijn leidend te laten zijn bij het maken van keuzes van vandaag. Zorg ervoor dat de organisatie klaar is voor het moment dat Nederland uit het coronadal kruipt en de economie weer aantrekt. Aan vakbonden vragen we om in dit verband mee te denken over bestaande mogelijkheden binnen de huidige cao. En mocht de flexibiliteit die dit oplevert ontoereikend zijn voor de bedrijfscontinuïteit, dan is het de uitdaging om in goed overleg creatieve afspraken te maken voor bepaalde tijd over zaken als roosters, werktijden en/of andere arbeidsvoorwaarden.

Wij helpen werkgevers graag om die gesprekken op gang te brengen en mee te denken in dit afwegingsproces. We roepen werkgevers op om knelpunten door te geven, zodat we die kunnen inbrengen in centraal overleg. Stuur uw knelpunten naar de AWVN-werkgeverslijn, Werkgeverslijn@awvn.nl, onder vermelding van ‘Knelpunt melden coronacrisis en arbeidsvoorwaarden’.

Download hier de brief: ‘Stichtingsbrief aan cao-partijen

Volledige nieuwsberichten:
Stichting van de Arbeid Coronacrisis en noodpakket: oproep aan cao-partijen d.d. 1 april 2020
AWVN: ‘Stichting van de Arbeid doet oproep aan cao-partijen’ d.d. 2 april 2020

Hoe reageerden cao-partijen op de kredietcrisis uit 2009?

25 maart 2020

In 2009, de kredietcrisis, kromp de economie heel snel met maar liefst 3,7%. Hoe reageerden cao-partijen toen op deze abrupte krimp en wat kunnen we er van leren in deze coronacrisis?
De conclusie uit dit artikel over de contractloonontwikkeling in 2009 (geschreven in 2012) is dat een Sociaal Akkoord een grote rol speelt en dat cao-partijen op verschillende manieren afspraken hebben gemaakt om bedrijven en medewerkers door de crisis heen te helpen door zoveel mogelijk zekerheid te blijven bieden van inkomen en werk en bedrijven te helpen aan meer aanpassingsvermogen.
Download het artikel (pdf), eerder gepubliceerd in ‘Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 2012 (28) 2’, pp. 138-161.

Overig

Laagste loonschalen

13 september 2017

De Stichting van de Arbeid verzoekt cao-partijen om na te gaan of hun cao loonschalen bevat tussen 100 en 120% WML voor de doelgroep van de banenafspraak en zo niet om deze alsnog op te nemen.

Overig

Brief Stichting van de Arbeid over uitvoering 3e WW-jaar

6 september 2017

Op 6 september 2017 heeft de Stichting van de Arbeid een nieuwe brief gepubliceerd voor cao-partijen over de uitvoering van het 3e WW-jaar.
Hierin wordt de definitieve regeling toegelicht plus de benodigde teksten die de Stichting heeft uitgewerkt voor decentrale cao-partijen die willen aansluiten bij de regeling zoals die door het landelijke fonds Stichting PAWW zal worden uitgevoerd. Deze stukken zullen één dezer dagen op de website www.spaww.nl worden geplaatst.
U kunt de brief hier via de website van de Stichting van de Arbeid bekijken.

Beleidsagenda 2020: investeren in participatie en inzetbaarheid (Stichting van de Arbeid d.d. 9 juni 2011)

18 mei 2017

Beleidsagenda 2020: Hoe oudere werknemers gezond en gemotiveerd werkend de nieuwe aow-leeftijd halen
9 juni 2011 hebben werkgevers en vakbonden, verenigd in de Stichting van de Arbeid, in de Beleidsagenda 2020 afgesproken dat de arbeidsparticipatie van werknemers van 55 jaar en ouder rond 2020 niet meer mag verschillen van de gemiddelde arbeidsparticipatie van 55-minner. Het moet weer normaal zijn dat werkgever en werknemer er alles aan doen om, gezond en gemotiveerd, werkend de AOW-gerechtigde leeftijd te halen.
Link naar document: www.stvda.nl