Sociaal manifest (2011): “Naar nieuwe arbeidsverhoudingen”

31 januari 2017

Op 24 januari 2011 publiceerden AWVN en de vakbonden voor het eerst een gezamenlijke visie op de (gewenste ontwikkeling van) de arbeidsverhoudingen en de arbeidsvoorwaarden. Kern is dat werkgevers én werknemers samen moeten investeren in kennisniveau, gezondheid en inzetbaarheid van werknemers.