Cao-journaal van 19 oktober 2017: veel nieuwe cao-akkoorden, gemiddelde contractloonstijging naar 2,0% en regeerakkoord in hoofdlijnen

19 oktober 2017

Cao-journaal van 19 oktober 2017:

-Veel nieuwe cao-akkoorden: Rijksambtenaren, AkzoNobel, Nieuwsbladjournalisten, Taxi, PostNL, Defensie, Beveiliging

-Gemiddelde contractloonstijging in oktober-akkoorden op dit moment hoogst sinds de crisis: 2,0%

-Regeerakkoord in hoofdlijnen: Oproep kabinet aan cao-partijen om afspraken te maken over inzetbaarheid, modernisering en maatwerk

Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ in twee woorden: goed en balans

12 oktober 2017

Wij geven per thema aan welke maatregelen voorgenomen zijn, leggen – waar mogelijk – uit wat de maatregelen inhouden en geven een korte inhoudelijke reactie. Klik op een thema’ rechts op deze pagina. Het kabinet heeft het akkoord onderverdeeld in 4 hoofdthema’s:
o Investeren in collectieve voorzieningen

o Zekerheid en kansen in een nieuwe economie

o Klimaatverandering en verduurzaming

o Nederland in een internationale context

Voor AWVN is vooral het tweede thema, de sociaal-economische agenda, van belang. Het kabinet heeft veel plannen op dit terrein. Zijn ambitie is om de knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen door enerzijds minder verantwoordelijkheden bij werkgevers te beleggen en anderzijds het perspectief op een vaste baan te vergroten.
Link naar het document: Vertrouwen in de toekomst.

Cao-journaal: weinig nieuwe cao-akkoorden

5 oktober 2017

Deze week in het Cao-journaal:

• weinig nieuwe akkoorden

• vooruitblik op dit najaar en 2018

• hoe verhoudt de contractloonstijging zich tot de looneis van de FNV?