Prinsjesdag valt vroeg dit jaar (4:16)

19 september 2018

Wat staat er precies in de Miljoenennota die het kabinet op Prinsjesdag heeft gepresenteerd? Maar vooral ook: wat staat er niet in?
Beleidsadviseurs Hendrik Noten en Laurens Harteveld hebben de kabinetsplannen voor het komend jaar goed bestudeerd. Zij concluderen dat 2019 het jaar wordt van economische bloei en een verkrappende arbeidsmarkt. Maar als het gaat om beleid dat relevant is voor werkgevers geldt: Prinsjesdag kwam te vroeg dit jaar.

Cao-journaal over Prinsjesdag 2017

21 september 2017

Hendrik Noten, adviseur arbeidsvoorwaarden-informatie, over het laatste nieuws rond cao- en arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. Deze keer staat het Cao-journaal volledig in het teken van Prinsjesdag. Verder gaat Hendrik Noten uitgebreid in op de roep om loonsverhoging vanuit politiek en bonden.

Demissionair kabinet doet wat moet

19 september 2017

Werkgeversvereniging AWVN stelt vast dat het demissionaire kabinet op Prinsjesdag 2017 doet wat het moet doen: een begroting presenteren voor 2018 zonder nieuw beleid.

​Uit de Prinsjesdagstukken blijkt dat de staatsschuld verder omlaag gaat. AWVN vindt het belangrijk dat – nu het economisch goed gaat met Nederland – de staatsschuld verder wordt afgebouwd. Dit schept ruimte om bij toekomstige tegenslagen tijdelijk een tekort te laten ontstaan en de schuld op te laten lopen, zodat pijnlijke bezuinigingen minder snel noodzakelijk zijn.

Grote wijzigingen van de arbeidsmarkt en het belastingstelsel zijn weliswaar nodig, maar niet mogelijk voor een demissionair kabinet.